Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

Vrsta programa:

Naziv organizacije:

Naslov projekta:

Številka pogodbe:


Odločite se v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami:
(lestvica: 4= popolnoma se strinjam, 1= se ne strinjam)

1. Izvajanje projektnih aktivnosti sledi načrtu iz prijavnice.

Opišite vsa morebitna odstopanja glede na prijavnico:

2. Mednarodne mobilnosti smo izvedli v skladu z načrtom v prijavnici.

Opišite vsa morebitna odstopanja glede na prijavnico:

3. Projekt je integriran v redne šolske aktivnosti (kurikulum, interesne dejavnosti).

4. S partnerji dobro sodelujemo (držimo se dogovorjenih rokov, redno smo v kontaktu, koordinacija projekta poteka brezhibno).

Opišite morebitne probleme, ki jih imate s partnerji:

5. Projekt ima podporo vodstva.

Označite:

Direktor/ravnatelj je seznanjen s projektom in njegovim izvajanjem
Direktor/ravnatelj je del projektnega tima
Direktor/ravnatelj se udeležuje mednarodnih mobilnosti

6. Izvajanje projekta sproti spremljamo ter sistematično zbiramo informacije potrebne za ocenjevanje uspešnosti njegove izvedbe (evalvacija).

7. Skrbimo za sprotno desiminacijo in informiramo javnost o izvajanju projekta.


Ustrezno izberite in dopolnite:

informacija o projektu je objavljena na spletni strani
napišite spletni naslov:
o projektu je bil objavljen članek v naslednjih časopisih in glasilih

navedite jih:

projekt smo predstavili lokalni skupnosti
drugo
napišite kaj:
Vprašalnik izpolnil:
Ime in priimek:
© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.