Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

CMEPIUS

Javni zavod Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (v nadaljevanju: Center) deluje od 1. 10. 2003, na podlagi Sklepa Vlade RS (št. 602-07/2002-1 z dne 17. oktobra 2002). V letu 2007 je Evropska komisija na podlagi Izjave o zanesljivosti Ministrstva za šolstvo in šport v koordinaciji z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Center akreditirala za izvajanje nalog  Nacionalne agencije EU akcijskega programa Vseživljenjsko učenje (v nadaljevanju: program VŽU). 

CMEPIUS izvaja dejavnosti javne službe, ki so določene s Sklepom o ustanovitvi:


Redna dejavnost (nacionalna agencija programov Evropskih skupnosti in programi mednarodne mobilnosti):
 • program Vseživljenjsko učenje (4 podprogrami in 21 akcij),
 • program Erasmus Mundus,
 • štipendije (Fulbright, CEEPUS, NFM/EEA, bilaterala, Osimo, tečaji slovenskega jezika).


Projekti in podporne aktivnosti:

 • program eTwinning,
 • EURAXESS (informacijska podpora mobilnosti raziskovalcev v evropskem prostoru),
 • Bolonjski eksperti (podpora nacionalnim bolonjskim skupinam),
 • Slovenski štipendijski sklad (NFM/EEA),
 • Evropsko jezikovno priznanje,
 • organizacija dogodkov,
 • projekti mrež za evropsko tematsko spremljanje,
 • evalvacije programov,
 • priznanja dobrim projektom (Jabolka kakovosti, Zlati kabel).


Pri uresničevanju nalog javne službe Center spoštuje naslednja načela: nepristranskost, preprečevanje konflikta interesov, načelo neprofitnosti in preglednosti delovanja.

© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.