Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

[ 04.02.2009 ]

Nacionalni posvet "Visoko šolstvo po letu 2010"

Ljubljana, 4. 2. 2009: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v sodelovanju s CMEPIUS-om organiziralo Nacionalni posvet »Visoko šolstvo po letu 2010«.

Posvet je bil odprte narave, udeležilo se ga je 196 predstavnikov visokošolskih zavodov, raziskovalnih inštitutov, samostojnih visokošolskih zavodov, višjih strokovnih šol, študentov, ministrstev (za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, šolstvo in šport, finance, delo, družino in socialne zadeve), Sveta RS za visoko šolstvo, delodajalcev  ter zainteresirane javnosti.

Cilj posveta je bil ob 10. obletnici bolonjskega procesa spodbuditi vse glavne akterje visokega šolstva v Sloveniji k izmenjavi izkušenj, informacij, stališč in mnenj o uresničevanju bolonjske reforme visokega šolstva ter oblikovanju strateških usmeritev nadaljnjega razvoja evropskega in slovenskega visokega šolstva po letu 2010.

Na začetku je udeležence pozdravil minister Gregor Golobič, uvod v posvet pa je nadaljeval dr. Pavel Zgaga z govorom »Po desetletju uresničevanja bolonjskega procesa«. V nadaljevanju so stanje v visokem šolstvu predstavili še rektorji vseh štirih slovenskih univerz, predstavnica študentov in predstavnik Sveta RS za visoko šolstvo.

V popoldanskem delu nacionalnega posveta je potekala okrogla miza, na kateri so sodelovali dr. Ivan Svetlik, minister za delo, družino in socialne zadeve, akademik prof. dr. Boštjan Žekš, ekonomist Franček Drenovec, Jože Meh iz Gorenja d.d. ter Rok Primožič kot predstavnik ŠOS. Okroglo mizo je moderiral državni sekretar MVZT dr. József Györkös.

Prezentacije s posveta so objavljene na spletni strani Nacionalni posvet 2009.

© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.