Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

[ 20.04.2009 ]

eTwinning konferenca KONFeT 2009

Ljubljana, 20. 4. 2009: Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) organizira že četrto konferenco KONFeT, ki bo potekala 20. aprila 2009 s pričetkom ob 9:30 v hotelu Mons, v Ljubljani.

Vsakoletno srečanje pedagoških delavcev, ki sodelujejo v akciji eTwinning in ki jih zanima kako na čim bolj kakovosten način uporabiti sodobne tehnologije pri pouku, bo letos združeno z vsebinami ostalih akcij programa Comenius in aktivnostmi Comenius tedna (20. - 24. april 2009).

S konferenco želimo predstaviti dogajanje na področju informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT) in s tem spodbuditi učitelje k uporabi le-teh pri svojem vsakodnevnem delu, tako v razredu kot izven njega. Obenem želimo ob 10. obletnici sodelovanja v programu Comenius predstaviti dosežke in uspehe šol ter posameznikov, ki se zavedajo pomena razvoja nacionalnega in evropskega izobraževanja.
Osrednji dogodek Comenius tedna in konference, ki se ga bo udeležilo cca. 140 udeležencev, je podelitev nagrad Zlati kabel za najboljše slovenske eTwinning projekte, ki so se zaključili v preteklem šolskem letu. Nagrade bodo podeljene v dveh kategorijah: 1) sodelovanje med šolami ter 2) pedagoške inovacije. Vsak projekt je bil ocenjen s strani neodvisnih strokovnjakov po naslednjih merilih: pedagoških učinkih, inovativnosti in sodelovanju med šolami. Ocenjevalci so izbirali med 19 prijavljenimi projekti.

Letošnjidobitniki priznanj Zlati kabel so:

V kategoriji Sodelovanje med šolami:

a)    skupina osnovna šola: Osnovna šola Vide Pregarc, Ljubljana. Naslov projekta:  »Šport = Akcija«
b)    skupina srednja šola: Gimnazija Vič. Naslov projekta: »10x10x10«

V kategoriji Pedagoška inovativnost:
a)    skupina osnovna šola : Osnovna šola Marjana Nemca Radeče. Naslov projekta: »Izobraževanje za strpnost«

Opisi projektov in vtisi koordinatorjev projektov:

1.    »Šport=Akcija«, OŠ Vide Pregarc,  Ljubljana

Nagrajeni projekt v kategoriji Sodelovanje med šolami v skupini osnovna šola je izkoristil vse možnosti, ki jih ponuja program Comenius in je dober primer povezovanja češke in slovenske šole prek spletne klepetalnice na portalu eTwinning, saj je učencem omogočil, da so s komunikacijskimi tehnologijami vzpostavili stik in na ta način pobliže spoznali kulturo in navade tuje države. Sodelovanje med šolami pa ni potekalo zgolj virtualno, učenci so odšli tudi na večdnevni obisk k šoli partnerici, kjer so prisostvovali pri pouku v češkem jeziku in se seznanili s tujim šolskim sistemom.

»Z izvajanjem projekta smo prišli v stik z drugo kulturo in drugačnimi navadami. Sporazumevanje med vrstniki je potekalo uspešno, pa čeprav včasih kar v maternem jeziku. Tako so učenci spoznali, kako je učenje in znanje več jezikov pomembno za pogovor z ljudmi. Ugotovili so tudi, da imata slovenski in češki jezik veliko skupnega.
Geslo Evropske unije je: ZDRUŽENA V RAZNOLIKOSTI - različne kulture, navade in jeziki so prednost za staro celino. Sporočilo našega projekta pa je: MLADE JE TREBA PRIPRAVITI ZA SVET in se učiti tuje jezike.«
, koordinatorka projekta Natalija Plevnik

Več o projektu


2.    Projekt: »10x10x10«, Gimnazija Vič, Ljubljana

Dijaki so s projektom imeli neprecenljivo možnost spoznavati druge kulture na svojevrsten in prijeten način. Na podlagi fotografij in različnih besedil, ki so jih predhodno zbrali so dijaki ustvarjali zgodbe in jih nato objavili na spletu. Sporazumevanje  s sovrstniki iz drugih držav je potekalo v španščini in angleščini, kar je omogočilo vključitev dijakov v medkulturni prostor.
Nujno je potrebno pri tem poudariti evropsko dimenzijo opravljenega dela, saj je na projektu ustvarjalo kar 129 dijakov iz 10 različnih držav (Avstrije, Belgije, Bolgarije, Francije, Italije, Slovenije, Španije, Švedske, Poljske in Portugalske).

»Bila je fascinantna izkušnja. Odprla nam je obzorja kreativnosti, spoštovanja, strpnosti, sodelovanja. Ustvarjali  smo, se poglabljali v zakonitosti jezikov, spoznavali druge kraje in navade prek spleta, komunicirali, brali stvaritve dijakov iz ostalih šol, ocenjevali druge zgodbe, predstavljali sebe in svoje okolje v treh jezikih. Dejstvo, da je toliko evropskih šol sodelovalo istočasno, nas je vse obogatilo z izkustvi, s spoznanji in s sprejemanjem drugačnosti. Kakšno čudovito orodje so taki projekti!«, koordinatorka projekta Miriam Jereb Batagelj

Več o projektu


3.    Projekt: »Izobraževanje za strpnost«, OŠ Marjana Nemca Radeče

Strpnost je v dananšnji družbi aktualna tema, ki prihaja v multikulturni Evropi vedno bolj v ospredje. Zaradi tega so se tematike strpnosti lotili tudi na osnovni šoli Marjana Nemca. S sovrstniki po Evropi so učenci iskali skupne točke in razlike ter dokazali, da je v današnji družbi skupna moč tista, ki lahko premaga še tako trdovratne ovire. 

“V raziskovanju in spoznavanju tega spletnega portala, nas je vodila iskrena želja po spoznavanju, udejanjanju in prenašanju medkulturnega dialoga. Prepoznavamo namreč, da je strpnost mednarodno pereč problem, zato smo skušali v "skriti kurikul" šole uvesti tudi vzgojo za strpnost. Dokazali smo si, da s skupnimi močmi zmoremo veliko. To je vrednota, ki je dandanes v družbi tekmovalnosti in individualizma (pre)mnogokrat zapostavljena.”, koordinatorka projekta Urša Bajda


Priznanje ob evropskem letu ustvarjalnosti in inovativnosti dobi projekt »Čisto navadna voda«, OŠ Oskarja Kovačiča Škofije.

Leto 2009 je leto inovativnosti in ustvarjalnosti v okviru katerega se podeljuje posebna nagrada projektu, ki je bil še posebej inovativen. Ta projekt se je poglobil v problem ekološke ozaveščenosti in poudaril pomen ohranjanja neonesnaženih naravnih voda ter gospodarjenja z vodo. Vrednost projekta je predvsem v tem, da je na lokalnem nivoju sama vključitev v eTwinning projekt predstavljala nekaj novega, prvenec v primerjavi z drugimi obalnimi šolami.

»Izpeljava eTwinning projekta »Čisto navadna voda« je zame kot za ostale sodelujoče učence in učitelje pomenila zelo pozitivno izkušnjo. Nekaj posebnega je bilo početi nekaj v sodelovanju s tujimi partnerji, izmenjati izkušnje in preko skupnih aktivnosti vsaj na daljavo bolje spoznati drug drugega. Učenci so radi sodelovali v projektu, od njega tudi veliko odnesli, predvsem kar se tiče dviga okoljevarstvene osveščenosti v zvezi s problematiko vode, spoznavanja držav EU in uporabe angleškega jezika ter IKT.«, koordinatorka Tamara Čelhar

Več o projektu

Poleg podelitve eTwinning nagrad in posebne nagrade za leto ustvarjalnosti in inovativnosti bodo v okviru konference podeljene tudi nagrade in priznanja za najboljše čestitke ob 10. obletnici sodelovanja programa Comenius v programih Evropske komisije. Potekale bodo zanimive delavnice in predavanja tako tujih kot domačih strokovnjakov, ki bodo predstavili najnovejša spoznanja in ugotovitve s področja uporabe sodobnih tehnologij pri pouku ter primeri dobrih praks s področja pedagogike in informacijske tehnologije. V okviru programa konference je organizirana tudi sejemska predstavitev projektov.

Comenius teden bodo popestrile tudi spremljevalne aktivnosti. To so razne aktivnosti po osnovnih in srednjih šolah ter izid 4. številke glasila »Priložnosti«, ki je posvečena v celoti 10. obletnici izvajanja programov Evropske komisije v Sloveniji in aktivnostim v okviru Comenius tedna.                                                                                                                                                                                                                    


Spletna stran konference KONFeT 2009

© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.