Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

[ 20.04.2010 ]

eTwinning konferenca KONFeT in podelitev nacionalnih nagrad Zlati kabel 2010

Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) je dne 12.4.2010 organiziral eTwinning konferenco KONFeT. Konferenca je namenjena vsem pedagogom in šolskemu strokovnemu osebju, ki se zaveda pomena uporabe sodobne tehnologije v izobraževalnem procesu in vključuje to komponento v mednarodne projekte.

Na konferenci KONFeT, ki je bila tokrat še posebej pomembna, saj praznujemo 5. obletnico akcije eTwinning, vsako leto predstavimo aktualno dogajanje na področju IKT v izobraževanju. Domači in tuji strokovnjaki udeležence konference seznanijo z novostmi na področju IKT in predstavijo lastno delo na področju mednarodnega sodelovanja. S tem želimo spodbuditi sodelovanje slovenskih učiteljev in učiteljice v mednarodnih projektih, ki temeljijo na uporabi sodobnih tehnologij.

Osrednji dogodek konference, ki se ga je udeležilo cca. 100 udeležencev, je bila podelitev nacionalnih nagrad Zlati kabel najboljšim slovenskim eTwinning projektom, ki so se zaključili v preteklem šolskem letu. Nagrada je zasnovana kot priznanje učiteljem in učiteljicam ter šolam, za opravljeno delo v eTwinning projektih ter spodbuda za aktivno vključevanje v akcijo eTwinning. Nagrajencem sta nagrade podelila direktorica Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja Maja Mihelič Debeljak in predstavnik Ministrstva za šolstvo in šport g. Janez Čač.

O akciji eTwinning
eTwinning je pobuda EU namenjena učinkovitemu vključevanju informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT) v sisteme izobraževanja in usposabljanja v Evropi. Začela se je kot del programa Evropskih skupnosti eLearning, s 1. januarjem 2007 pa je postala del akcijskega programa Vseživljenjsko učenje (ki poteka v obdobju 2007 - 2013). Akcijo usklajuje Evropsko šolsko omrežje v imenu Evropske komisije. Na nacionalni ravni je v vsaki od sodelujočih držav imenovana nacionalna podporna služba (NSS), katere vlogo je leta 2004 prevzel CMEPIUS.

V pičlih petih letih se je eTwinning razvil iz preprostega orodja za iskanje partnerjev v raznovrstno evropsko skupnost poučevanja in učenja. Dejavnosti eTwinning projektov omogočajo danes evropskim vrtcem, osnovnim in srednjim šolam mednarodno povezovanje prek spleta in na ta način širjenje pedagoških, družbenih in kulturnih znanj.

Osrednje orodje, ki ga učenci in pedagoški delavci uporabljajo pri izvedbi projektov je eTwinning portal, ki ga vzdržuje European Schoolnet za šole iz vse Evrope (http://www.etwinning.net/sl). Ta nudi brezplačna orodja za spletno sodelovanje in gostovanje projektov. Portal je dostopen v kar 23 jezikih, tudi slovenskem.

Slovenija v akciji sodeluje že od samega začetka. Od januarja 2004, ko je portal začel delovati, pa vse do danes se je vanj registriralo že 69.265 šol iz 32 evropskih držav (od tega 329 slovenskih) in se izvedlo 21.444 projektov (od tega 508 slovenskih), ki so vključevali najmanj dve šoli iz dveh različnih evropskih držav. V projektih sodeluje danes kar 91.659 učiteljev (od tega 572 slovenskih).

V tekočem letu Evropska unija podpira izvajanje akcije eTwinning v Sloveniji s sredstvi v višini 88.000,00 €, Ministrstvo za šolstvo in šport pa prispeva k izvajanju programa 37.182,00 €. Skupni vložek v delovanje programa eTwinning v letošnjem letu znaša 125.182,00 €.
CMEPIUS šolam in vrtcem ponuja v prvi vrsti pomoč in svetovanje pri vključevanju in izvajanju mednarodnih projektov eTwinning namenjenim podpori in spodbujanju uporabe sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij v izobraževanju. Poleg tega nudi pedagoškim delavcem sofinanciranje udeležbe na pedagoških razvojnih delavnicah v Evropi, organiziran letno eTwinning konferenco KONFeT ter podeljuje nagrade Zlati kabel najboljšim slovenskim eTwinning projektom.
 
Gradiva s konference in dobitniki nagrade Zlati kabel so objavljeni na spletni strani KONFeT 2010.

© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.