Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

KONFeT 2010, 12. 4. 2010 hotel Mons, Ljubljana


12.4.2010 je v hotelu Mons, v Ljubljani potekala eTwinning konferenca KONFeT. Konferenca je bila za vse eTwinnerje še posebej pomembna, saj je praznoval eTwinning svoj 5. rojstni dan!

Na začetku svoje poti je bil eTwinning zasnovan kot orodje za učitelje za iskanje partnerjev, a se je po petih letih obstoja razvil v raznovrstno evropsko skupnost poučevanja in učenja. Za to gredo danes vse zasluge več kot 85000 učiteljem in učiteljicam, ki sodelujejo v mednarodnih šolskih dejavnostih, ki vključujejo več kot 50000 šol iz 32 evropskih držav.

Tudi letos so v okviru konference, ki je namenjena vsem učitelji kateregakoli predmetnega področja, ravnateljem, knjižničarjem in ostalemu šolskemu osebju, ki delujejo na področju predšolskega, šolskega in srednješolskega izobraževanja, potekala zanimiva predavanja in delavnice priznanih strokovnjakov iz Slovenije in Belgije.

Osrednji dogodek konference je bila podelitev nacionalnih nagrad Zlati kabel najboljšim eTwinning projektom v šolskem letu 2009/10.

Nagrajenci 2010


1. Starostna kategorija 4 – 11 let

V starostni kategoriji 4 – 11 let je nagrado Zlati kabel prejel projekt »Moj dan v vrtcu«, ki ga v imenu Vrtca Kurirček iz Logatca koordinira Erna Udovič.

V projektu, v katerem je sodelovalo kar 16 partnerjev iz Bolgarije, Romunije, Poljske, Velika Britanije in Slovenije, je zaznati veliko inovativnih pristopov in vnosa sodobnega načina učenja že na zelo zgodnji starostni stopnji. Tema projekta je enostavna, vsakdanja, a prinaša dimenzije multikulturnosti v trenutku, ko je postala skupna različnim partnerjem in vrtcem. Maskota Mica je  kot vezni element nadomeščala neposredne stike in prinašala glas in ideje iz različnih okolij. V projektu so partnerski vrtci aktivno sodelovali med seboj, izmenjavali gradiva, vzpostavljali virtualne stike in se drug od drugega učili ter bili glasniki svojega okolja in vsakdanjih navad. Sodelovali so strokovni delavci, otroci in straši, o aktivnostih pa so obveščali tudi širšo skupnost preko radia. Uporaba IKT je za to starostno stopnjo prerasla običajno rabo in je malčkom omogočala neposreden stik z vrstniki v partnerskih državah.

Koordinatorica projekta Erna Udovč je o projektu dejala:
»To, da je bil projekt ocenjen kot najboljši eTwinning projekt v tej starostni kategoriji, je samo dokaz, da se da s trdim delom in močno voljo izpeljati tudi takšen projekt pri tako majhnih otrocih. Otroci so spoznali dobršen del Evrope, se seznanili z drugimi otroki, se naučili pesmic v drugih jezikih, mi pa smo otrokom po Evropi predstavili kako poteka naš dan v vrtcu.
Mednarodno sodelovanje mi pomeni nov izziv in še neodkrito področje v mojem delu, ki pa ga mislim nadaljevati in tudi širiti.«2. Starostna kategorija 12 – 15 let


V starostni kategoriji 12 – 15 let je nagrado Zlati kabel prejel projekt »2009 mednarodno leto astronomije«, ki ga v imenu Osnovne šole Preska koordinira Tatjana Gulič.

V projektu je sodelovalo 6 partneric iz Francije, Romunije, Italije in Malte. Projekt je bil zasnovan kot promocija leta astronomije. Učenci in učenke so preko projekta spoznali naš Sončni sistem, možnosti potovanj po vesolju in prihodnosti tovrstnih potovanj. S poskusi so predstavili nastanek udarnih kraterjev, preizkusili so delovanje »raketnih« motorjev pri raketi na vodo ter se seznanili z uporabo teleskopa. V okviru projekta so učenci pripravili tudi javno opazovanje neba, ki ga je spremljala vrsta zanimivih aktivnosti (spuščanje raket, robotika). Projekt je bil nagrajen tudi z Evropskim znakom kakovosti ter bil razglašen za francoski projekt leta.
 
»V okviru projekta, ki je bil zasnovan kot promocija leta astronomije, smo izvajali astronomska opazovanja, gledali filme na temo vesolja, učenci so zapisovali svoja opažanja in predvidevanja, izdelovali različne izdelke, kot so vesoljske postaje, plovila iz odpadnih materialov, sestavljali smo modele raket, snemali filme, sestavljali kvize in izkušnje in opažanja objavljali na spletu in se udeležili video konferenc. Projekt je, kot je namen vseh eTwinning projektov, vzpodbudil uporabo IKT. Učenci so ob projektu uživali, ko so se pogovarjali z vrstniki po svetu, pri tem so uporabili naučene tuje jezike, predstavili našo deželo in spoznavali druge. Tudi učitelji smo z učenci delili navdušenje ob uspelih dejavnosti. Na šoli in v lokalni skupnosti je vzbudil veliko zanimanja.
V okviru tega projekta je nastal v evropskem merilu nagrajen video film, kar brez odličnega sodelovaja med partnerji ne bi bilo mogoče,«
je svoje misli o projektu strnila koordinatorica projekta Tatjana Gulič.
 

3. Starostna kategorija 16 – 19 let


V starostni kategoriji 16 – 19 let je nagrado Zlati kabel prejel projekt »Skrb za prihodnost«, ki ga v imenu Ekonomske in trgovske šole Brežice koordinira Elena Mlakar.

V projektu so sodelovale šole iz Nemčije, Finske, Danske in Slovenije. Dijaki in dijakinje so se tekom projekta seznanili s problemom globalnega segrevanja in razvili kritičen pristop do okoljevarstvene problematike. Ugotavljali so porabo električne energije na šoli s ciljem zmanjšati porabo le-te. Projekt ni vključeval le en razred ampak celotno šolsko (hišnik, računovodstvo) in lokalno skupnost (distributerja električne energije Elektro Celje). Dijaki so skupaj napisali pismo evropskemu komisarju za okolje, g. Dimasu v katerem so sporočili njihova prizadevanja in želje.

Elena Mlakar, koordinatorica projekta:
»Mednarodni projekti so in bodo motivacija za delo dijakov. Poznavanje angleškega jezika, ki je po večini orodje dela teh projektov, že dolgo ni več ovira, temveč izziv za preizkus uporabe v resničnem življenju. Ravno tako se v te projekte vsaj na naši šoli vse bolj vključujejo učitelji, ki ne poučujejo angleščine, ampak so strokovnjaki različnih področij in na ta način želijo popestriti pouk. Na naši šoli se povezujemo preko tem trajnostnega razvoja, varčevanja z energijo in osveščanja mladih o globalnih problemih, za katere iščemo vzroke pa tudi rešitve na lokalni ravni.«
Gradiva s konference

PREDAVANJE
Splet 2.0: Spletanje tehnologij in vsakdanjega življenja, dr. Gregor Petrič , Fakulteta za družbene vede

PREDSTAVITVE PRIMEROV DOBRIH PRAKS eTwinning
Šport=Akcija: s športom do zdravja (Natalija Plevnik in Petra Matkovič, OŠ Vide Pregarc, Ljubljana)
Projekt 10x10x10 (Miriam Batagelj, Gimnazija Vič, Ljubljana)
5 x eTwinning ob 5. obletnici eTwinning-a (Urša Bajda, OŠ Marjana Nemca Radeče)

PRVI KROG DELAVNIC
A: »Iz učilnice v svet...,navidezno in zares« (Viljenka Šavli, strokovnjakinja za e-izobraževanje in mednarodno sodelovanje)
B: 'Keep it simple!' (Lieven Van Parys, IKT koordinator, učitelj, eTwinning ambasador/ Belgija)
C: Vodenje informatizirane šole, ali kaj moramo postoriti v naši šoli najprej (Robert Gajšek, ravnatelj OŠ Hruševec Šentjur)

DRUGI KROG DELAVNIC
D: H@nd in h@nd in collaborative projects (Lieven Van Parys, Viljenka Šavli, Urša Bajda)
E: Spoznajmo vrstnike v Evropi! Pomen socialnih iger pri vzpostavljanju sodelovanja med učenci (Romina Plešec, OŠ Vrhovci)
F: Od prijave do zaključka projekta na eTwinning-u, uporaba orodij v Twinspace-u (Tatjana Gulič, OŠ Preska)

Program konference
Fotogalerija
Video - Vse najboljše eTwinning!

© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.