Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

[ 01.10.2009 ]

Nacionalna tematska konferenca "Vloga vseživljenjskega učenja pri reševanju problematike revščine"

Kranjska Gora, 1. - 2. 10. 2009: V Kranjski Gori je začela dvodnevna nacionalna tematska konferenca na temo prepoznanje vseživljenjskega učenja kot strategije za preprečevanje in zmanjševanje revščine. Organizatorja dogodka sta Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) in Zveza ljudskih univerz (ZLUS). Tema konference se navezuje na Evropsko leto boja proti revščini in socialni izključenosti (2010).

Cilj konference je vzpostaviti javni forum o izobraževanju odraslih, ki bo služil izmenjavi izkušenj, teorije in prakse med posamezniki in organizacijami, ki izvajajo, omogočajo ali sistemsko urejajo to izobraževanje. Poleg tega pa tudi širjenje ozaveščenosti o priznavanju temeljnih pravice vseh ljudi do dostojnega življenja in polne vključenosti v družbo, zlasti oseb, ki imajo neposredne ali posredne izkušnje z revščino.

Program konference je usmerjen k predstavitvam dogajanja na področju izobraževanja in usposabljanja hendikepiranih ciljnih skupin (slepi in slabovidni, paraplegiki, osebe s težavami v duševnem zdravju in osebe z motnjami v razvoju), Romov, zapornikov ter starejših. Za celovit vpogled v izbrano temo bodo poskrbeli tuji in domači strokovnjaki, vodje delavnic in predstavniki slovenskih organizacij s predstavitvijo projektov na temo učenja kot strategije za preprečevanje in zmanjševanje revščine, ki so jih vzpostavili v sodelovanju z domačimi in tujimi partnerji.  

O pomenu učenja in izobrazbe pri preprečevanju in zmanjševanju revščine bosta spregovorili mag. Martina Trbanc (FDV, Center za proučevanje organizacij in človeških virov) in dr. Jettie Brandsma iz Nizozemske (Brandsma Training and Learning Research). O temi bo spregovorila tudi posebna gostja iz Evropske komisije Adamantia Schaefer-Sotiropoulou, predstavnica Direktorata za izobraževanje in kulturo - enota Grundtvig. Razmerje med teorijo in prakso bo uravnovesilo delo v delavnicah. Kot izhodišče za razpravo bodo delavnice ponudile vpogled v delo s ciljnimi skupinami, ki ga bo predstavil strokovnjak z izkušnjami pri delu z izbrano ciljno skupino ter dosežke projektov, sofinanciranih iz javnih evropskih in nacionalnih sredstev. Udeleženci konference se bodo lahko seznanili tudi z analizo izobraževanj in usposabljanj andragoških delavcev na Andragoškem centru RS Slovenije (Natalija Žalec, ACS) ter projektom INCLUD-ED, izobraževanje kot dejavnik družbene vključenosti in povezanosti (dr. Natalija Vrečer, ACS).

Prispevki, predstavitve projektov, zaključki delavnic in drugo gradivo bodo po zaključku konference objavljeni na spletni strani konference.

© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.