Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

Uspešno izvedena konferenca »Reševanje problematike revščine za vseživljenjsko učenje«, Kranjska Gora, 1.-2.10.2009


2.10.2009 se je v Kranjski Gori uspešno zaključila dvodnevna nacionalna tematska konferenca na temo vloge vseživljenjskega učenja pri preprečevanju in zmanjševanju revščine. Organizatorja dogodka sta bila Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) ter Zveza ljudskih univerz Slovenije (ZLUS).

Konferenco je odprla vodja sektorja za izobraževanje odraslih na Ministrstvu za šolstvo in šport dr. Slavica Černoša. V plenarnem delu sta o temi spregovorili mag. Martina Trbanc (FDV, Center za proučevanje organizacij in človeških virov) in dr. Jettie Brandsma iz Nizozemske (Brandsma Training and Learning Research). Adamantia Schaefer-Sotiropoulou, predstavnica Direktorata Evropske komisije za izobraževanje in kulturo, je predstavila vlogo Akcijskega načrta Evropske skupnosti za izobraževanje odraslih in podprograma Grundtvig pri preprečevanju in zmanjševanju revščine in socialne izključenosti.

Delavnice so v nadaljevanju ponudile prostor in čas za pregled in pogovor o praktičnem delu z izbranimi ciljnimi skupinami: hendikepirane ciljne skupine (slepi in slabovidni, paraplegiki, osebe s težavami v duševnem zdravju in osebe z motnjami v razvoju), Romi, zaporniki ter starejši. Delo v delavnicah so obogatili strokovnjaki, ki so predstavili ciljno skupino in predstavniki organizacij, ki izvajajo nacionalne in mednarodne projekte na izbrano temo.

Ob koncu konference nam je dr. Natalija Vrečer (ACS) predstavila projekt INCLUD-ED, ki obravnava izobraževanje kot dejavnik družbene vključenosti in povezanosti. Dogodek je zaokrožila Natalija Žalec (ACS) s predstavitvijo rezultatov analize izobraževanj in usposabljanj andragoških delavcev na Andragoškem centru Slovenije.

Več o konferenci
 
PLENARNI DEL
Uvod predstavnikov organizatorjev dogodka
mag. Robert Marinšek, CMEPIUS
Ema Perme, ZLUS
Predavanja
Pomen učenja in izobrazbe za socialno vključenost
mag. Martina Trbanc, UL, FDV, Center za proučevanje organizacij in človeških virov
How can lifelong learning contribute to poverty reduction? (EN)
Kako lahko vseživljenjsko učenje pripomore k zmanjševanju revščine? (SI)
Dr. Jittie Brandsma, Brandsma, Training and Learning Research, NL
How Adult learning action plan and Grundtvig Programme contribute to the fi ght against poverty and social exclusion (EN)
Prispevek akcijskega načrta za izobraževanje odraslih in akcijskega programa Grundtvig za boj proti revščini in izključenosti (SI)
Adamantia Schaefer-Sotiropoulou, Evropska komisija, Grundtvig
Kaj nam ponuja program Grundtvig?
Simona Mehle, CMEPIUS
Projekt INCLUD-ED (Izobraževanje kot dejavnik družbene vključenosti in povezanost)
dr. Natalija Vrečer, ACS
Predstavitev analize izobraževanj in usposabljanj andragoških delavcev na ACS
Natalija Žalec, ACS
DELAVNICE
Delavnica A: Hendikepirane ciljne skupine in vseživljenjsko učenje
Strokovni prispevek: Kdo so v resnici osebe s TDZ?, mag. Bogdan Dobnik, društvo Ozara Slovenija
Projekt 1: GRU UP Bedrocks - žive skale, Vesna Melanšek, Center društvo za avtizem
Projekt 2: Center vseživljenjskega učenja Gorenjska, Tanja Sovulj, Svetovalno središče Gorenjska, LU Jesenice
Zaključki
Delavnica B: Možnosti izobraževanja v zavodih za prestajanje kazni zapora v Sloveniji
Strokovni prispevek: Možnosti izobraževanja zaprtih oseb v zaporskem sistemu, Dušan Valentinčič, Zavod za prestajanje kazni zapora Koper
Projekt 1: Svetovanje in vseživljenjsko učenje v Zavodu za prestajanje kazni zapora Koper, Kristina Udovič, LU Koper
Projekt 2: GRU UP Marginteg - Znanje za prihodnjo integracijo marginalnih skupin prebivalstva, Tatjana Branko Pečko, Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij, zunanja sodelavka pri projektu
Zaključki
Delavnica C: Učenje kot pot v boljši romski vsakdan
Strokovni prispevek: Romi v Sloveniji – predstavitev ciljne skupine, dr. Vera Klopčič, Inštitut RS za narodnostna vprašanja
Projekt 1: Projektno delo v RIC Novo mesto – iskanje poti pri reševanju romske tematike, Marjeta Gašperšič, RIC Novo mesto
Projekt 2: GRU UP Kulturna dediščina v vseživljenjskem učenju, Vesna Laissani, LU Murska sobota
Zaključki
Delavnica D: IKT za starejše
Strokovni prispevek: Predstavitev dela s ciljno skupino, Slava Šarc, LU Ptuj
Projekt 1: Računalniško opismenjevanje starejših, Dušan Šilak, LU Ptuj
Projekt 2: GRU UP Poppie - Učenje starejših za partnerstvo s tehnologijo, doc. dr. Gregor Štiglic, Fakultete za zdravstvene vede Maribor
Zaključki

Fotogalerija
Vabilo
Zbornik Grundtvig učnih partnerstev 2007
Analiza evalvacijskega vprašalnika
© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.