Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

Nacionalna tematska konferenca: »Glas uporabnikov v vseživljenjskem svetovanju«


»Kako vključiti uporabnika v načrtovanje, izvajanje in spremljanje svetovalnih dejavnosti? Katere nove vsebine in metode dela nam pri tem lahko pomagajo? Kako se lahko strokovni delavci, nosilci politik in razvoja ter ostali akterji povežemo pri razvijanju in izvajanju svetovalnih dejavnosti, da bomo čim bolje odgovarjali na potrebe posameznikov v različnih življenjskih obdobjih in situacijah?«


O teh in podobnih vprašanjih, neposredno povezanih s kvaliteto svetovalne dejavnosti, smo se pogovarjali na nacionalni tematski konferenci »Glas uporabnikov v vseživljenjskem svetovanju«, ki so jo organizirali Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, Andragoški center Slovenije, Nacionalni center za informiranje in poklicno svetovanje (Zavod RS za zaposlovanje) ter Zavod RS za šolstvo. Konferenca je potekala v City Hotelu v Ljubljani dne 3.12.2007.

Glavni namen konference je bil zbrati in povezati strokovne delavce in druge ključne strokovnjake, izvajalce projektov in izvajalce svetovanja, predstaviti ključne teme in ciljne skupine ter razvojne projekte, katerih rezultati lahko ključno prispevajo k razvoju svetovalne dejavnosti za vseživljenjsko učenje in razvoj kariere v Sloveniji.

Dogodek je bila nadgradnja mednarodne konference »The voice of users in guidance«, ki so jo maja 2007 v Sloveniji organizirale nacionalne agencije 12 držav, ki sodelujejo v programu Evropske komisije Vseživljenjsko učenje in so članice tematske skupine TG1, ki jo vodi islandska nacionalna agencija. V okviru konference je bila izpostavljena vloga uporabnika svetovanja, narejena analiza 94 projektov financiranih s strani EU, od katerih je bilo 5 nagrajenih (med njimi tudi projekt slovenskega koordinatorja).

V okviru dogodka smo dali posebno težo preučevanju vloge uporabnika v slovenskem kontekstu in predstavitvi uspešnih projektov slovenskih izvajalcev oziroma partnerjev za štiri ciljne skupine svetovanja:
   1. Glas mladih
   2. Glas brezposelnih
   3. Glas zaposlenih
   4. Glas ranljivih skupin

Program
Vabilo
Poročilo s konference TG1
Poročila Voice of Users
Izjava za javnost
© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.