Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

Svet v učilnici - "World in Classroom"


Projekt "World in Classroom" je nacionalni projekt namenjen vsem tujim študentom na izmenjavi (Erasmus, CEEPUS, bilateralni sporazumi, Erasmus Mundus), ki želijo obiskati slovenske izobraževalne institucije.
Z obiskom lahko tuji študenti bolje spoznajo slovensko kulturo in šolski sistem, učenci pa spoznajo države Evrope (in ostalega sveta) in možnosti mednarodnega izobraževanja ali usposabljanja v tujini.

Cilji projekta:
-    Izboljšanje medkulturnega dialoga
-    Vključevanje evropske dimenzije v izobraževanje, tako da se bodo študenti bolje zavedali podobnosti in raznolikosti držav Evrope
-    Seznanitev tujih študentov s slovensko kulturo in šolskim sistemom
-    Obogatitev izkušnje mednarodne mobilnosti
-    Spoznavanje držav Evrope (in ostalega sveta)
-    informiranje študentov o evropskih programih mobilnosti
-    Spodbuditev študentov k študiju v tujini


Kako poteka projekt v praksi?

Študenti lahko sodelujejo v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah na različne načine:
-    kot asistenti pri šolskih predmetih (npr. tuji jezik, geografija, zgodovina, podaljšano bivanje, krožki, itd.)
-    skupaj z razredom izpeljejo projekt s poljubno tematiko
-    izvedejo kratko predstavitev svoje države/mednarodne mobilnosti/drugo na dogodkih šole ali na drugih izven šolskih dejavnosti
-    pripravijo fotografsko/slikarsko razstavo, prispevajo k digitalnim vsebinam,itd.
-    ter še mnogo drugih aktivnosti, ki so povezane s šolskim življenjem.

Študenti ob prijavi za sodelovanje v projektu World in Classroom navedejo želje, posebne veščine in okviren čas obiska na šoli.
Prijave študentov zbira CMEPIUS, ki tudi opravi izbor študentov in obvesti šolo o dodeljenem študentu.
Načrt in izvedba obiska je prepuščena dogovoru med študentom in šolo.

Šola študentu izda potrdilo o sodelovanju, nacionalna agencija(CMEPIUS) pa mu podari simbolično nagrado.

Ob koncu sodelovanja šolo prosimo za kratek komentar o izkušnji ter morebitno dokumentirano gradivo o obisku (fotografija, članek …).
Gradivo bomo (z vašim dovoljenjem) uporabili v publikacijah in spletnih medijih CMEPIUS-a.


Vtisi gostiteljev:

angleščina z rusko študentko na OŠ Ketteja in Murna   

Obrazci:

Vzorec Potrdila o obisku© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.