Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

Teden evropskega sodelovanja šol 2013

Predstavite širši javnosti vključenost vaše šole/vrtca, učencev in učiteljev v evropske projekte sodelovanja! 

Vse šole in vrtce, ki sodelujete v programu Comenius, eTwinning in Leonardo da Vinci vabimo, da se aktivno vključite v 5. teden evropskega sodelovanja šol, ki bo potekal med 6. in 10. majem 2013 v vseh 33 sodelujočih državah programa Vseživljenjsko učenje.

V času tedna evropskega sodelovanja šol lahko na različne načine (npr. Comenius kotiček, razstava izdelkov in rezultatov, informacije na spletni strani šole, predstavitve, dan odprtih vrat, itd.) javnosti predstavite svoje projektno delo v okviru mednarodnega projektnega sodelovanja in sodelujete na natečaju za najboljši strip in animirani film.

Natečaj

V sklopu tedna evropskega sodelovanja šol objavlja CMEPIUS natečaj za najboljši strip in animirani film: »Evropa v mojem žepu« z delovnim naslovom »Virtualno sodelovanje evropskih šol/vrtcev«.

Tema natečaja

Virtualno sodelovanje evropskih šol/vrtcev. Izdelki naj na inovativen in duhovit način prikažejo mednarodno sodelovanje in povezovanje šole/vrtca z Evropo in pomen medsebojnega sodelovanja za učence, učitelje in šolo kot skupnost.

Kdo lahko sodeluje?

Na natečaju lahko sodelujejo vse osnovne in srednje šole ter vrtci, ki so (ali so bili) vključeni v programu Comenius, eTwinning in Leonardo da Vinci in/ali drugo evropsko sodelovanje.

Tekmovalne kategorije

Najboljše izdelke bomo nagradili v naslednjih kategorijah:

  • Ročno izdelan strip, starostna kategorija 3-11 let
  • Ročno izdelan strip, starostna kategorija 12-15 let
  • Ročno izdelan strip, starostna kategorija 16-19 let
  • Računalniško izdelan strip, starostna kategorija 3-11 let
  • Računalniško izdelan strip, starostna kategorija 12-15 let
  • Računalniško izdelan strip, starostna kategorija 16-19 let
  • Animirani film


Nagrade
V vsaki kategoriji bo podeljena nagrada za najboljši prispevek in sicer:

  • Mentorji: udeležba na pedagoški razvojni delavnici eTwinning ali kontaktnem seminarju eTwinning (po lastni izbiri);
  • Učenci: praktične nagrade.


Tehnične zahteve
1. Strip
Format izdelkov: strip naj bo v formatu pdf., jpg., cbz., cbr. ali png.
Ločljivost: najmanj 150 px.
Velikost: A4

2. Animirani film
Format izdelkov: film naj bo v formatu avi., mp4 ali mov.
Ločljivost: HD

Avtorji lahko na natečaju sodelujejo tudi z več izdelki.

Rok za oddajo prispevkov: 30. april 2013.

Način oddaje:
Izdelke pošljite v digitalni obliki na nosilcu podatkov (CD ali DVD) na:

CMEPIUS
Teden evropskega sodelovanja šol - natečaj
Ob železnici 30a
1000 Ljubljana

in na elektronski naslov: comenius@cmepius.si


Avtor/ji mora/jo v spremnem dopisu navesti:
•    šolo,
•    naslov stripa,
•    ime in priimek mentorja,
•    elektronski naslov mentorja,
•    imena in priimke sodelujočih učencev,
•    starost sodelujočih otrok.


Merila ocenjevanja:
1. skladnost s temo natečaja (20 %)
2. prepričljivost sporočila (40 %)
3. inovativnost predstavitve, vsebine … (20 %)
4. humor (20 %)


Pri objavljenih delih naj bo navedena šola in avtor/ji izdelka.
Avtor/ji z oddajo dela soglaša/jo, da organizator natečaja shranjuje in obdeluje njegove/njihove osebne podatke za namen izvedbe natečaja in obveščanja o izboru. Avtor/ji prav tako soglaša/jo z objavo svojega imena in priimka na seznamu nagrajencev. Mentorji morajo seznaniti starše sodelujočih otrok o natečaju in pridobiti njihovo dovoljenje za sodelovanje.


Dodatne informacije
Za vsa vprašanja v zvezi s tednom evropskega sodelovanja šol smo dosegljivi na comenius@cmepius.si ali na telefonskih številkah 01 6209 452 (Maja Abramič) ali 01 6209 460 (Katjuša Radinovič).


Vabimo vas, da se udeležite natečaja za najboljši strip/animiran film s katerim boste orisali svoje Comenius/eTwinning/Leonardo da Vinci izkušnje!


Avtorske pravice

Organizator natečaja sprejema domnevo, da ima/imajo avtor/ji izdelka na uporabljenem materialu (video, zvok, grafika) vse potrebne avtorske pravice oziroma dovoljenja za uporabo. Če bi se kasneje izkazalo, da oseba/osebe ni/niso avtor/ji dela, je/so dolžna/ni vrniti prejeto nagrado in prevzeti vse morebitne odškodninske zahtevke pravega avtorja. Če se med izborom pojavi sum, da oseba/osebe ni/niso avtor/ji prijavljenega dela, sme žirija takšno delo brez nadaljnjih obrazložitev izločiti iz natečaja.

Avtor/ji oddanega dela na CMEPIUS prenese/jo pravico do brezplačnega reproduciranja, objave v tiskovinah ter na spletnih straneh CMEPIUS in morebitnih ostalih spletnih straneh ter e-obvestilih poslanih po elektronski pošti za namene promocije programov VŽU. Delo bo uporabljeno v skladu s pogoji licence CC (Creative Commons)

Žirija ne bo ocenjevala poslanih del z moralno sporno ali protizakonito vsebino ter tehnično ali drugače vsebinsko neprimernih del. V primeru uporabe fotografij: Zaradi varstva pravic upodobljenih oseb avtorjem svetujemo, da sodelujejo z vizualnimi izdelki, ki so nastali na javnem kraju oziroma v okviru organiziranega potovanja. V kolikor so bile fotografije posnete v drugačnih okoliščinah, morajo biti upodobljene osebe polnoletne. CMEPIUS ima pravico da ne objavi del, na katerih so upodobljene mladoletne osebe, če presodi, da bi objava nesorazmerno posegla v njihove osebnostne pravice.


© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.