Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

Valorizacijska konferenca: Inkluzija za boljšo zaposljivost

1. oktober 2013, Hotel Plaza Ljubljana

Na CMEPIUS-u smo organizirali valorizacijsko konferenco na temo Inkluzija za boljšo zaposljivost. Ranljive skupine so sestavni del vsake družbe, vendar je njihova prisotnost nemalokrat potisnjena na rob, njihove potrebe niso prioritetne in njihov glas ni slišan. Kako lahko s pomočjo (mednarodnih in nacionalnih) projektov pomagamo k boljšemu vključevanju oseb z manj možnostmi v vsakdanje življenje, k njihovi aktivni vlogi v družbi in hkrati odpravljamo družbene predsodke.


V okviru tematske mreže Inclusion, v katero je bila vključena tudi slovenska Nacionalna agencija CMEPIUS, se je ugotavljalo, kako so v program VŽU vključene osebe z manj možnosti ter, kako bi lahko program v prihodnje naredili še bolj dostopen prav tem ciljnim skupinam.


Vabilo in program
Galerija

Predstavitve:
Martina Trbanc, MDDSZ - Predstavitev nacionalnih smernic na področju socialne vključenosti
Anica Justinek, CPI - Izobraževanje za boljšo zaposljivost mladih z manj možnostmi
Urša Bajželj, CMEPIUS - Inkluzija in program
Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana

Delavnica 1: Dvig zaposljivosti za osebe z manj možnostmi (načini vključevanja na trg dela) - na kakšen način lahko projekti pripomorejo k ekonomski in socialni neodvisnosti oseb z manj možnostmi?
Poročilo z delavnice
Zavod za slepo in slabovidno mladino
CUDV Draga

Delavnica 2: Institucija in zaposlovanje ranljivih skupin - s kakšnimi ovirami se soočajo podjetja, ki bi želela zaposlovati ranljive skupine?
Poročilo z delavnice
CPU
URI Soča
Dobrovita


© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.