Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

11. Srečanje Erasmus in mednarodnih koordinatorjev 2013

12. november 2013, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede

Program srečanja

dr. Alenka Flander, direktorica, CMEPIUS evalvacija institucionalnega vpliva programa ERASMUS v Sloveniji, Nekaj zanimivosti iz EUROSTUDENT V, Smernice za naprej …
Neža Pajnič, vodja programa Vseživljenjsko učenje, CMEPIUS Erasmus+ 2014-2020 in Erasmus+ ter tretje države

Katja Cerjak, vodja službe za mednarodno sodelovanje, Univerza v Ljubljana
mag. Mojca Maher Pirc, strokovna sodelavka v Službi za mednarodno sodelovanje, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
IN
Alma Elezovič, strokovna sodelavka v Službi za mednarodno sodelovanje, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta    Erasmus gre v svet I. del
Univerza v Ljubljani in njena mednarodna vpetost (poudarek na sodelovanju z neevropskimi državami)

Izkušnje z izmenjavami in programi z ne evropskimi državami Ekonomske fakultete UL

izr. prof. dr. Marina Lukšič Hacin, predstojnica, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije, Erasmus gre v svet II. del
Senzibilizacija za medkulturni dialog
dr. Natalija Vrečer, Andragoški center Slovenije in Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU, Medkulturne kompetence kot ključne kompetence

Foto: Primož Hrvacki, FDV

© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.