Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

CEEPUS


Način obračuna dohodkov za profesorje na izmenjavi v okviru programa CEEPUS v primeru, da med Republiko Slovenijo in matično državo profesorja MEDNARODA POGODBA O IZOGIBANJU DVOJNEGA OBDAVČEVANJA ni podpisana

Seznam veljavnih pogodb je objavljen na spletnih straneh Ministrstva za finance Davčne uprave.

Dohodek profesorjev je opredeljen  kot drugo pogodbeno razmerje v skladu s prvim odstavkom 38. člena ZDoh-2.  Davčna osnova od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja je vsak posamezen dohodek, zmanjšan za normirne stroške v višini 10 %, od katerega se obračuna in plača akontacija dohodnine po stopnji 25 %. Od bruto zneska se obračuna tudi prispevek PIZ za posebne primere zavarovanja  po stopnji 8,85 % (Uradni list RS, št. 96/12). Dohodek izplačevalec prijavi z obrazcem REK-2 – Obračun  davčnih odtegljajev od dohodkov po ZDoh-2, ki niso dohodki iz rednega delovnega razmerja.

Primer izračuna (bruto/neto):

Opis  
 Zap. št. 
Izračun
Bruto
  1 
903,23
Priznani materialni stroški 10% 2=1*10 %  
90,32
Osnova za izračun dohodnine  
3=1-2
812,90Akontacija dohodnine 25%     
4=3*25 % 203,23V izplačilo profesorju neto znesek       
5=1-4 700,00Prispevek PIZ 8,85% 
6=1*8,85 % 79,94
Skupaj strošek – nakazilo na fakulteto od CMEPIUS     
7=1+6
983,16
 
Trenutno velja zgornji način izplačevanja dotacij profesorjem iz naslednjih CEEPUS držav: Avstrija, Makedonija, Poljska, Slovaška, Srbija, Črna gora in Bosna in Hercegovina.

Za predavatelje iz ostalih CEEPUS držav velja uporaba obrazca KIDO 7 (V izogib dvojnemu obdavčevanju v Republiki Sloveniji ne plačajo davka, prijavijo ga v domači državi).
© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.