Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

EGP in Norveški finančni mehanizem II

Pojasnila iz delavnice za prijavitelje 25.9.2013

1. Ali se lahko na Razpis - EGP in Norveški finančni mehanizem II prijavi tudi brezposelna oseba?
2. Ali nam lahko pomagate pri iskanju ustreznih partnerjev iz Islandije, Norveške ali Lihtenštajna?
3. Ali se upravičeno obdobje za akcijo 4 začne januarja 2014 in traja dve leti? V kolikor se bo projekt odvijal samo poleti 2015, kdaj je smiselno oddati prijavo?
4. V katere aktivnosti spadajo višje strokovne šole?
5. Ali projekt zajema tudi organizacije za usposabljanje otrok s posebnimi potrebami?
6. Od kdaj do kdaj traja projekt, oz. v kolikem času moramo porabiti sredstva?
7. Kot razumem, gre pri mobilnosti študentov za namen prakse in mobilnosti učnega osebja za t.i. pavšalne zneske; se pravi da študent dobi za mobilnost za namen prakse 1200 EUR za bivanje ter 800 EUR za pot (v primeru Norveške). Ampak če npr. za bivanje porabi manj stredstev, ali mora vrniti razliko? In enako za pot? Kaj pa če bo porabil več, bo tisti večji delež dobil povrnjen? Iz razpisa berem, da ni treba utemeljiti nastalih stroškov? V predhodnem NFM razpisu zneskov za bivanje ni bilo potrebno vračati, četudi so bili te manjši?
8. Ali dobimo tudi sredstva za OM; ali moramo le-ta kako upravičevati?
9. Letošnje leto smo zaprosili za pridobitev nove EUC listine, ki je pogoj za sodelovanje v tem razpisu; v kolikor je še nimamo, ali velja še stara listina?
10. Kakšen je rok upravičenosti (v razpisu zapisano le predvidoma januar 2013 do marec 2015). Je to pravilno obdobje?
11. Lahko za prijavo IP programov pooblastimo članice (na podlagi pooblastila rektorja)?
12. So za prijavo nujna pisma o nameri? Za katere vrste mobilnosti?
13. Zanima me, če so na voljo kontaktni seminarji?
14. Ali lahko v okviru akcije 1 (Pripravljalni obiski) pride zaposleni iz norveške univerze na eno izmed naših univerz? Ali v takšnem primeru odda vlogo norveška partnerska institucija?
15. Ali je prijavitelj univerza v imenu njenih članic oz. posamezne članice?
16. Kako poteka prijava za namen priprave poletnih šol?
17. Koliko partnerjev potrebuje naša šola in iz katerih držav?
18. Ali lahko opravljam prakso preko NFM; če pred tem že opravila prakso preko programa Erasmus ali Leonardo da Vinci?
19. Ali je program namenjen tudi osnovnim šolam?
20. Katere organizacije s področja osnovnega in srednjega splošnega in poklicnega izobraževanja in usposabljanja oziroma organizacije pridejo v  poštev za prijavo?
21. Sem študent drugega letnika in me zanima ali si moramo preko Norveškega finančnega mehanizma EEA GRANTS sami poiskati podjetje, kjer bomo opravljali prakso?
22. Ali lahko uveljavljam stroške prevoza, če se mobilnost izvaja na dveh lokacijah?
23. Pri akciji 4 je omejitev števila študentov (minimalno 10 iz tujine), ali so omejitve tudi pri profesorjih?
24. Ali je znesek, ki je na voljo za akcijo 4 (30.000 – 90.000) – mišljen kot znesek na IP na projekt?
25. Ali gre lahko en študent oziroma profesor na več mobilnosti?
26. V nacionalnih pravilih za akcijo 5 so zapisani zneski glede na število mobilnosti (za 4 mobilnosti 10.000 EUR) – ali je v tabeli zapisan znesek na partnerja ali za celo partnerstvo?
27. V prvem razpis NFM so bile velike težave z izplačili, ali se lahko kaj podobnega zgodi tudi v novem razpisu?
28. Realizira se pripravljalni obisk. Ne pride pa do prijave na razpis. So kakšne posledice?
29. Ali lahko poleg študentov, profesorjev.. . sodeluje na mobilnostih (pri akciji 2) tudi drugo osebje?
30. Na kakšen način lahko v okviru razpisa sodelujejo nevladne organizacije?
31. Ali lahko prijavimo projekt, če že imamo tekoči projekt v okviru VŽUja (npr. Comenius partnerstva)?
32. Ali je lahko upravičeno sodelovanje šole + slovensko podjetje + podjetje iz Norveške?
33. Ali so kakšne omejitve pri tipu organizacije pri partnerskih organizacijah – razvojna agencija, zavod …?
34. V katerih akcijah so dovoljene mobilnosti v Slovenijo in iz katerih držav?
35. Kdaj se lahko izvede pripravljalni obisk glede na to, da mora biti opravljen pred vložitvijo projekta (kar je nujno, da se partnerji dogovorijo) in hkrati mora preteči 30 dni od vloge za ta pripravljalni obisk.
36. Zanima me, če je pogoj za mobilnosti študentov in visokošolskega osebja podpisan Erasmus sporazum med Slovensko in Norveško inštitucijo?
37. Ali je možno pri akciji 1 (pripravljalni obisk), da tudi npr. predstavniki norveškega partnerja pridejo v Slovenijo? Kako je v tem primeru s potnimi stroški (akcija 1) države gostiteljice?
38. Naše študente zanima tako mobilnost z namenom študija kot tudi mobilnost z namenom prakse. Zanima jih, ali se za študij in prakso organizira bivanje v študentskem domu in kdo to naredi.
39. Pripravljamo vlogo na razpis NFM, Akcija 4, in imamo vprašanji: Ali so do stroškov dnevnih nadomestil (40 €/dan) upravičeni tudi slovenski študenti? Ali so do stroškov dnevnih nadomestil (160 €/dan) upravičeni tudi slovenski predavatelji?
40. Pri akciji 5, ali morajo partnerske organizacije podpisati kakšno izjavo?
41. Glede partnerskih projektov imam vprašanje še glede dotacije. Za 4 mobilnosti dotacija znaša 10.000€. Potem pa je še naveden stavek, da dotacija ne sme presegati 90% vseh upravičenih stroškov projekta. Ali to pomeni da načrtujemo projekt za 4 mobilnosti v višini 10.000€ + 10% (lasten delež sofinanciranja = 11.111,11€ celoten upravičen strošek? Ali načrtujemo da je 10.000€ celoten znesek in je od tega dotacije 9.000€ in 1.000€ lastnega deleža?
42. Ali lahko dva partnerja zaprosita za 4 mobilnosti, prijavitelj pa za 8 mobilnosti?
43. Pri prijavnem obrazcu št. 5 (partnerski projekti ...) piše, da je najmanjše število sodelujočih držav 2, ampak najmanjše število partnerjev 3? Ali to pomeni, da sta dva partnerja lahko iz iste države, npr. dve iste šoli, ali 2 različna partnerja iz Islandije (2 različni šoli), glede na to, da mislimo sodelovati s to državo?
44. Pri akciji 4 – Intenzivni programi: je kakšna omejitev glede na stopnjo študija? Je lahko magistrski ali mora biti doktorski študij?
45. Je kakšna omejitev glede števila predavateljev na partnersko univerzo (torej če se lahko programa udeleži več kot en predavatelj na partnerja)?
46. Je možno imeti v programu tudi študente izven konzorcija, ki seveda stroške bivanja in participacije krijejo sami?
47. Je morda dovoljeno pobirati minimalno kotizacijo od sodelujočih?
48. Kako se pri »subsistence costs« obračunava dan prihoda in odhoda? Je to morda polovična vrednost dnevnice?
49. Ali je v akciji 2 mogoče oddati prijavo za dve destinaciji za trajanje vsakič po en teden ali na en razpis lahko prijavim le eno destinacijo?


1.   Ali se lahko na Razpis - EGP in Norveški finančni mehanizem II prijavi tudi brezposelna oseba?
Na razpis se lahko prijavite samo kot pravna oseba.

2.    Ali nam lahko pomagate pri iskanju ustreznih partnerjev iz Islandije, Norveške ali Lihtenštajna?
Neposredne pomoči pri iskanju partnerjev vam ne moremo ponuditi, lahko pa si pomagate preko različnih spletnih strani:


3.    Ali se upravičeno obdobje za akcijo 4 začne januarja 2014 in traja dve leti? V kolikor se bo projekt odvijal samo poleti 2015, kdaj je smiselno oddati prijavo?
Spomladi 2014 bo na voljo že nov razpis in vam predlagamo, da se prijavite na tega. Upravičeno obdobje pri novem razpisu bo od 1. 6. 2014 do 30. 4. 2016.

4.    V katere aktivnosti spadajo višje strokovne šole?
Višje strokovne šole se lahko prijavijo za:

 • Akcijo 1 (Pripravljalni obiski),
 • Akcijo 2 (Projekti mobilnosti v visokem šolstvu) in
 • Akcijo 4 (Projekti med-institucionalnega sodelovanja v visokem šolstvu).


5.    Ali projekt zajema tudi organizacije za usposabljanje otrok s posebnimi potrebami?
Da, lahko, če ta organizacija ustreza ostalim zahtevam, objavljenim v razpisu.

6.    Od kdaj do kdaj traja projekt, oz. v kolikem času moramo porabiti sredstva?
Trajanje projekta je odvisno od akcije:

 • Akcija 1 (pripravljalni obiski): od tri do pet dni (do porabe sredstev oziroma najkasneje do decembra2015)
 • Akcija 2 (Projekti mobilnosti v visokem šolstvu)
 • Akcija 3 (Mednarodna mobilnost izobraževalnega osebja v splošnem in poklicnem izobraževanju in usposabljanju): največ 15 mesecev od traja od 1. 1. 2014 do 31. 3. 2015. Mobilnosti morajo potekati in se zaključiti v tem obdobju
 • Akcija 4 (Projekti med-institucionalnega sodelovanja v visokem šolstvu) in
 • Akcija 5 (Projekti med- institucionalnega sodelovanja na področju izobraževanja in usposabljanja (šolska partnerstva) do dve leti od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2015

7.    Kot razumem, gre pri mobilnosti študentov za namen prakse in mobilnosti učnega osebja za t.i. pavšalne zneske; se pravi da študent dobi za mobilnost za namen prakse 1200 EUR za bivanje ter 800 EUR za pot (v primeru Norveške). Ampak če npr. za bivanje porabi manj stredstev, ali mora vrniti razliko? In enako za pot? Kaj pa če bo porabil več, bo tisti večji delež dobil povrnjen? Iz razpisa berem, da ni treba utemeljiti nastalih stroškov? V predhodnem NFM razpisu zneskov za bivanje ni bilo potrebno vračati, četudi so bili te manjši?

Dotacija za bivanje je sestavljena iz zneskov na enoto, kar pomeni, da njihova dodelitev ni odvisna od dejanske porabe. Študenti za en mesec bivanja v tujini prejmejo 1.200 EUR, ne glede na to koliko dejansko porabijo. Enako velja za stroške bivanja osebja. Potni stroški so pa dejanski stroški. To pomeni, da se povrnejo le v višini dejanskega stroška, ki ga je treba dokazat z računom ali vozovnico s ceno. Meja v razpisu je zgornja meja, kar pomeni, da posameznik ne more dobiti več kot je meja – če kupi cenejšo karto, dobi manj denarja kot je maksimum, če porabi več denarja kot je maksimum pa prejme znesek enak maksimumu.


8.    Ali dobimo tudi sredstva za OM; ali moramo le-ta kako upravičevati?

Znesek za organizacijo mobilnosti boste prejeli na podlagi poročila o realiziranih mobilnostih, torej da, mobilnosti bo treba dokazati v poročilu – s številom študentov/zaposlenih. Same porabe sredstev OM pa ni treba dokazovati.

9.    Letošnje leto smo zaprosili za pridobitev nove EUC listine, ki je pogoj za sodelovanje v tem razpisu; v kolikor je še nimamo, ali velja še stara listina?

Velja obstoječa EUC listina: v času prijave morate imeti veljavno EUC listino in to je obstoječa EUC.

10.    Kakšen je rok upravičenosti (v razpisu zapisano le predvidoma januar 2013 do marec 2015). Je to pravilno obdobje?

Projekt lahko trajajo različno po akcijah:

 • Akcija 1 (pripravljalni obiski): od tri do pet dni (do porabe sredstev oziroma najkasneje do decembra2015)
 • Akcija 2 (Projekti mobilnosti v visokem šolstvu) in
 • Akcija 3 (Mednarodna mobilnost izobraževalnega osebja v splošnem in poklicnem izobraževanju in usposabljanju): največ 15 mesecev, ki traja od 1. 1. 2014 do 31. 3. 2015. Mobilnosti morajo potekati in se zaključiti v tem obdobju.
 • Akcija 4 (Projekti med-institucionalnega sodelovanja v visokem šolstvu) in
 • Akcija 5 (Projekti med- institucionalnega sodelovanja na področju izobraževanja in usposabljanja (šolska partnerstva) do dve leti - od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2015


11.    Lahko za prijavo IP programov pooblastimo članice (na podlagi pooblastila rektorja)?
Lahko. Pooblastilo dekanu mora veljati tako za podpisovanje prijave, pogodbe in poročila v imenu rektorja.

12.    So za prijavo nujna pisma o nameri? Za katere vrste mobilnosti?

Zaželeno je, da je pismo o nameri priloženo pri vlogah v akciji 3 - Mednarodna mobilnost izobraževalnega osebja v splošnem in poklicnem izobraževanju in usposabljanju.
Za namene kandidature ni potrebno, da predlogi vsebujejo pisma o nameri tujih partnerjev. Vendar pa bo kakovost predlogov večja, če bodo priložena pisma o nameri ali memorandumi o razumevanju poglavitnih partnerjev.
Pisma o nameri ali memoranduma ni potrebno priložiti v originalu: zadostujejo kopije ali telefaksi. Če bo vaš projekt izbran, vas bomo prosili, da pred podpisom pogodbe predložite originale.

13.    Zanima me, če so na voljo kontaktni seminarji?

Kontaktni seminarji do konca leta niso predvideni.

14.    Ali lahko v okviru akcije 1 (Pripravljalni obiski) pride zaposleni iz norveške univerze na eno izmed naših univerz?
Lahko.
Ali v takšnem primeru odda vlogo norveška partnerska institucija?
Ne, v takem primeru odda vlogo slovenska inštitucija, kamor ta oseba prihaja (Razpis za zbiranje predlogov 2013).

15.    Ali je prijavitelj univerza v imenu njenih članic oz. posamezne članice?
Pravila so enaka kot pri VŽU, prijavlja vedno univerza (glej odgovor št. 11)
Pri Akciji 2 (Projekti mobilnosti v visokem šolstvu) – vloga odda lahko samo univerza
Pri Akciji 4 (Projekti med-institucionalnega sodelovanja v visokem šolstvu) lahko univerza odda več vlog.

16.    Kako poteka prijava za namen priprave poletnih šol?
Prijava za namen priprave poletnih šol v Akciji 4 (Projekti med-institucionalnega sodelovanja v visokem šolstvu) poteka po vzoru prijave za Erasmus IP.

17.    Koliko partnerjev potrebuje naša šola in iz katerih držav?
Za sodelovanje v akciji 5 ( Projekti med- institucionalnega sodelovanja na področju izobraževanja in usposabljanja - šolska partnerstva) potrebujete še dva partnerja (poleg vaše organizacije).
Poleg vas, mora sodelovati:

 • vsaj še ena organizacija iz držav donatork: Norveška, Islandija ali Lihtenštajn.
 • in po potrebi še vsaj ena organizacija iz partnerskih držav: Portugalska, Španija, Malta, Grčija, Madžarska, Ciper, Bolgarija, Romunija, Slovaška, Češka, Poljska, Litva, Latvija in Estonija.

Najmanj en partner mora biti iz držav donatoric. Partnerji iz partnerskih držav niso obvezni (v kolikor imate dovolj partnerjev iz držav donatoric).

18.     Ali lahko opravljam prakso preko NFM; če pred tem že opravila prakso preko programa Erasmus ali Leonardo da Vinci?
Prakso preko NFM lahko opravljate kajti se ne izključuje z že opravljeno študijsko izmenjavo Erasmus oziroma Leonardo. 

Mobilnost preko NFM se ne izključuje z že opravljeno študijsko izmenjavo ali prakso Erasmus ozrioma Leonardo.  V primeru, da bi šli na študij/prakso preko Erasmusa istočasno, lahko iz sredstev NFM prejmete razliko med Erasmus in NFM sredstvi.

19.    Ali je program namenjen tudi osnovnim šolam?
Osnovne šole lahko sodelujejo v Akciji 3 - Mednarodna mobilnost izobraževalnega osebja v splošnem in poklicnem izobraževanju in usposabljanju (podobno kot Comenius IST) in Akciji 5 (Projekti med- institucionalnega sodelovanja na področju izobraževanja in usposabljanja (podobno kot Comenius šolska partnerstva).

20.    Katere organizacije s področja osnovnega in srednjega splošnega in poklicnega izobraževanja in usposabljanja oziroma organizacije pridejo v  poštev za prijavo?
Izobraževanje in usposabljanje mora biti del vaše dejavnosti in navedeno v ustanovnem aktu ali statutu kot registrirana dejavnost. V tem primeru lahko oddate prijavo za Akcijo 3 (Mednarodna mobilnost izobraževalnega osebja v splošnem in poklicnem izobraževanju in usposabljanju) ali Akcijo 5 (Projekti med- institucionalnega sodelovanja na področju izobraževanja in usposabljanja (šolska partnerstva).

21.    Sem študent drugega letnika in me zanima ali si moramo preko Norveškega finančnega mehanizma EEA GRANTS sami poiskati podjetje, kjer bomo opravljali prakso?
Podjetje za prakso si najdete sami ali preko Univerze oziroma institucije, ki je prijavitelj projekta. Enako kot pri programu Erasmus in Leonardo.

22. Ali lahko uveljavljam stroške prevoza, če se mobilnost izvaja na dveh lokacijah?

V primeru, da se mobilnost izvaja na dveh lokacijah, se stroški prevoza lahko štejejo pod stroške prevoza v primeru da:

 • je med dvema lokacijama, kjer se mobilnost izvaja, več kot 100 km,
 • da gre za enkraten premik med tema dvema krajema,
 • da pogodbenik predloži potrdilo organizatorja o udeležbi na obeh lokacijah,
 • da skupni znesek stroškov ne preseže odobrenega maksimalnega zneska v sporazumu.

(npr. usposabljanje se prve tri dni izvaja na lokaciji A, druge dva dni pa na lokaciji B, ki je oddaljena 150 km.  Uveljavljate lahko stroške letalske vozovnice od doma do kraja A ter prevoz do kraja B in nazaj domov do višine maksimalnih zneskov, določenih v sporazumu).
V vseh drugih primerih se ti stroški štejejo kot stroški lokalnega prevoza v okviru dnevnih maksimumov za dnevnice.

23. Pri akciji 4 je omejitev števila študentov (minimalno 10 iz tujine), ali so omejitve tudi pri profesorjih?
Omejitev pri profesorjih ni; glede na program določite njihovo število.


24. Ali je znesek, ki je na voljo za akcijo 4 (30.000 – 90.000) – mišljen kot znesek na IP na projekt?
Znesek je mišljen na posamezni intenzivni program. 


25. Ali gre lahko en študent oziroma profesor na več mobilnosti?
Študent ali profesor gre lahko na mobilnost večkrat; to je stvar nosilca projekta kako z internim razpisom postavi pogoje; v kolikor je veliko zanimanja, je prav, da se omogoči mobilnost čim večjemu številu ljudi. Postopek izbora in informiranja naj bo pošten in transparenten. 


26. V nacionalnih pravilih za akcijo 5 so zapisani zneski glede na število mobilnosti (za 4 mobilnosti 10.000 EUR) – ali je v tabeli zapisan znesek na partnerja ali za celo partnerstvo?

Zneski oz. števila mobilnosti, po katerih se računa dotacija, so zapisani na partnerja. 


27. V prvem razpis NFM so bile velike težave z izplačili, ali se lahko kaj podobnega zgodi tudi v novem razpisu?
Pričakujemo, da bodo sredstva do leta 2014 na voljo; trenutno so v postopku pridobivanja soglasja za izplačilo na Ministrstvu za finance.

28. Realizira se pripravljalni obisk. Ne pride pa do prijave na razpis. So kakšne posledice?
Seveda je dobrodošlo, da pripravljalni obisk rezultira v sami oddaji projekta, vendar to ni nujno in ni ukrepov, če do prijave projekta ne pride. 

29. Ali lahko poleg študentov, profesorjev.. . sodeluje na mobilnostih (pri akciji 2) tudi drugo osebje?
Lahko, osebje iz podjetij, raziskovalnih centrov, inštitutov, ki prihaja na naše visokošolske institucije. 


30. Na kakšen način lahko v okviru razpisa sodelujejo nevladne organizacije?
Nevladne organizacije so lahko partnerji v projektih, katerih nosilci so izobraževalne organizacije; velja za akciji 3 in 5. 


31. Ali lahko prijavimo projekt, če že imamo tekoči projekt v okviru VŽUja (npr. Comenius partnerstva)?
Da, lahko. 


32. Ali je lahko upravičeno sodelovanje šole + slovensko podjetje + podjetje iz Norveške?
Partnerstvo je glede na razpisne pogoje ustrezno (akcija 5). 


33. Ali so kakšne omejitve pri tipu organizacije pri partnerskih organizacijah – razvojna agencija, zavod …?
Kot je določeno v razpisu oz. vodniku za prijavitelje; del, ki se nanaša na poglavje kdo ima lahko koristi:

 • Študenti in pripravniki na vseh oblikah izobraževanja in usposabljanja na terciarni ravni izobraževanja;
 • Učitelji, izvajalci usposabljanj, poslovodni delavci, vodje in drugo osebje visokošolskih ustanov;
 • Študenti na doktorskem študiju, post-doktorski štipendisti in raziskovalci;
 • Osebje podjetij, vključenih v dejavnosti poučevanja / izobraževanja / usposabljanja;
 • Podjetja, socialni partnerji in drugi predstavniki delovnega življenja, ki sodelujejo z akreditiranimi izobraževalnimi ustanovami;
 • Raziskovalni centri in organi, ki se ukvarjajo z vprašanji vseživljenjskega učenja;
 • Organi, odgovorni za sisteme in politike izobraževanja na lokalni, regionalni in/ali nacionalni ravni;
 • Dijaki;
 • Študenti na poklicnem izobraževanju ali usposabljanju ter v višjih razredih splošnih srednjih šol;
 • Poslovodni delavci, vodje, učitelji, izvajalci usposabljanj, administrativni delavci in strokovno osebje upravičenih ustanov.


34. V katerih akcijah so dovoljene mobilnosti v Slovenijo in iz katerih držav?
Pripravljalni obiski in projekti mobilnosti iz treh držav donatoric, za projekte med-institucionalnega sodelovanja (akciji 4 in 5) iz vseh ostalih upravičenih držav:  Portugalska, Španija, Malta,  Grčija, Madžarska, Ciper, Bolgarija, Romunija, Slovaška, Češka, Poljska, Litva, Latvija, Estonija. 


35. Kdaj se lahko izvede pripravljalni obisk glede na to, da mora biti opravljen pred vložitvijo projekta (kar je nujno, da se partnerji dogovorijo) in hkrati mora preteči 30 dni od vloge za ta pripravljalni obisk.
Pripravljalni obisk ni pogoj za oddajo projekta, s partnerji se seveda lahko dogovorite o vsebini in pripravite vlogo tudi na druge načine.

36. Zanima me, če je pogoj za mobilnosti študentov in visokošolskega osebja podpisan Erasmus sporazum med Slovensko in Norveško inštitucijo?
Če gre za študij študentov, ali mobilnost profesorjev, je nek sporazum v vsakem primeru dobrodošel, kot podlaga za vaše sodelovanje, tako, da vam svetujemo, da ga imate preden začnete mobilnosti oz partnerska sodelovanja.


37. Ali je možno pri akciji 1 (pripravljalni obisk), da tudi npr. predstavniki norveškega partnerja pridejo v Slovenijo? Kako je v tem primeru s potnimi stroški (akcija 1) države gostiteljice?
V primeru, da norveški partner pride k vam, upoštevajte zneske, navedene v Nacionalnih pravilih za pripravljalne obiske, na strani 3, vendar upoštevajte zneske za Slovenijo. Potni strošek je lahko do 800€. Kar se tiče trajanja, je lahko od 1 do 5 dni, po navadi so to krajši, par dnevni obiski, namenjeni pripravi samega projekta, kjer pa je mobilnost lahko daljša.

38. Naše študente zanima tako mobilnost z namenom študija kot tudi mobilnost z namenom prakse. Zanima jih, ali se za študij in prakso organizira bivanje v študentskem domu in kdo to naredi.
Tovrstne aktivnosti spadajo v domeno obeh partnerskih organizacij, ki sta v projektu.

39. Pripravljamo vlogo na razpis NFM, Akcija 4, in imamo vprašanji: Ali so do stroškov dnevnih nadomestil (40 €/dan) upravičeni tudi slovenski študenti? Ali so do stroškov dnevnih nadomestil (160 €/dan) upravičeni tudi slovenski predavatelji?

V Vodniku za prijavitelje, na strani 11 je zapisano:
Mobilnost študentov – stroški bivanja za študente, ki obiskujejo intenzivni program, so 40 EUR na dan. Učitelji in študenti iz koordinatorske visokošolske institucije niso upravičeni do prispevka za kritje dnevnic, če se IP izvaja v kraju, kjer se nahaja usklajevalna visokošolska ustanova. Najmanjše trajanje enega IP je 10 zaporednih delovnih dni.
Potni stroški za prihajajoče študente in osebje temeljijo na dejanskih stroških in ne smejo preseči 700 EUR. Potni stroški za slovenske študente in osebje temeljijo na dejanskih stroških in ne smejo preseči 120 EUR. 

40. Pri akciji 5, ali morajo partnerske organizacije podpisati kakšno izjavo?
Pri partnerstvih posebne izjave, dogovora, ki bi bil predpisan ni, vsekakor bo dogovor z njimi potreben; če ne prej, pa potem, če bo projekt odobren, saj boste tudi vi skrbeli za celoten proračun projekta in razdelitev sredstev. 

41. Glede partnerskih projektov imam vprašanje še glede dotacije. Za 4 mobilnosti dotacija znaša 10.000€. Potem pa je še naveden stavek, da dotacija ne sme presegati 90% vseh upravičenih stroškov projekta. Ali to pomeni da načrtujemo projekt za 4 mobilnosti v višini 10.000€ + 10% (lasten delež sofinanciranja = 11.111,11€ celoten upravičen strošek? Ali načrtujemo da je 10.000€ celoten znesek in je od tega dotacije 9.000€ in 1.000€ lastnega deleža?
10.000 EUR je pavšalni znesek dotacije, ki jo prejmete, če realizirate 4 mobilnosti in predstavlja 90 % upravičenih stroškov. Za 10 % sofinanciranje boste napisali izjavo, da ste projekt sofinancirali iz drugih sredstev in da je to razvidno iz vaših poslovnih knjig. Z računi vam porabe ni treba dokazovati. 

42. Ali lahko dva partnerja zaprosita za 4 mobilnosti, prijavitelj pa za 8 mobilnosti?
Lahko; vsak partner zaprosi za svoje število mobilnosti. 

43. Pri prijavnem obrazcu št. 5 (partnerski projekti ...) piše, da je najmanjše število sodelujočih držav 2, ampak najmanjše število partnerjev 3? Ali to pomeni, da sta dva partnerja lahko iz iste države, npr. dve iste šoli, ali 2 različna partnerja iz Islandije (2 različni šoli), glede na to, da mislimo sodelovati s to državo?
2 partnerja sta lahko iz iste države.

44. Pri akciji 4 – Intenzivni programi: je kakšna omejitev glede na stopnjo študija? Je lahko magistrski ali mora biti doktorski študij?
Pri Intenzivnih programih ni važna stopnja študija, tako da je lahko magistrski.

45. Je kakšna omejitev glede števila predavateljev na partnersko univerzo (torej če se lahko programa udeleži več kot en predavatelj na partnerja)?
Kar se tiče partnerjev/sodelujočih profesorjev, tudi ni omejitve. Eden izmed partnerjev mora biti iz Norveške.  

46. Je možno imeti v programu tudi študente izven konzorcija, ki seveda stroške bivanja in participacije krijejo sami?
Da, lahko sodelujejo, vendar si v tem primeru krijejo stroške udeležbe sami.

47. Je morda dovoljeno pobirati minimalno kotizacijo od sodelujočih?
Kotizacija zaradi sredstev, ki jih dobite za organizacijo IP-ja ni upravičena, lahko pa si udeleženci plačajo npr. kulturni program ali kaj podobnega, kar je izven programa.

48. Kako se pri »subsistence costs« obračunava dan prihoda in odhoda? Je to morda polovična vrednost dnevnice?
Da,  šteje se polovica za dan potovanja, kot opisani v Vodniku za prijavitelje, stran. 10 (pod tabelo 1)

49. Ali je v akciji 2 mogoče oddati prijavo za dve destinaciji za trajanje vsakič po en teden ali na en razpis lahko prijavim le eno destinacijo?

Kar se tiče večkratne mobilnosti, v dve državi, je odvisno od dogovora z vašo institucijo; če je veliko interesa, je prav, da se da možnost drugim, ki še niso bili mobilni, sicer pa program ne prepoveduje 2x mobilnosti iste osebe.

© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.