Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

Pravne podlage in dokumenti


Pravne podlage
Javni zavod Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (v nadaljevanju: Center) deluje od 1. 10. 2003, na podlagi Sklepa Vlade RS (št. 602-07/2002-1 z dne 17. oktobra 2002, objavljen v Uradnem listu RS št. 91/02, in št. 01403-159/2006/5 z dne 28. septembra 2006, objavljen v Uradnem listu RS št. 103/06). V letu 2007 je na podlagi Izjave o zanesljivosti Ministrstva za šolstvo in šport ('Ex-Ante Declaration of Assurance' št. 2007-13 z dne 16. 1. 2007, dopis MŠŠ št. 0140-1/2006/6 in dopolnitve) Evropska komisija akreditirala Center za izvajanje nalog Nacionalne agencije EU akcijskega programa Vseživljenjsko učenje (v nadaljevanju: program VŽU). Izpolnjevanje pogojev Evropska komisija preverja vsako leto, kar je pogoj za dodelitev programskih sredstev.

Naloge nacionalne agencije neposredno temeljijo na izvajanju t. i. 'indirektnega centraliziranega vodenja', ki je določen  v členu 54/2 c Uredbe o finančnih pravilih Evropske unije in 38. členu Uredbe za njihovo implementacijo ter so povzeta in razdelana  v 6. členu Sklepa št. 1720/2006/ES Evropskega Parlamenta in Sveta o 'uvedbi akcijskega programa na področju vseživljenjskega učenja' in njegovi prilogi Upravne in finančne določbe.

Poleg navedenih predpisov in pravnih podlag, ki določajo delovanje javnih zavodov, predstavljajo pravno podlago za delovanje Centra še:
  • Commission Decision relating to the respective responsibilities of the Member States, the Commission and the National Agencies in implementation of the Lifelong Learning Programme (2007-2013, št. LLP/31/2006-Final z dne 21. decembra 2006), v nadaljevanju: Sklep o odgovornosti;
  • Guide for National Agencies implementing the LLP, (dokument: LLP/NA/DIR/2007/11, 20. 4. 2007 in vse dopolnjene letne verzije), v nadaljevanju: Vodnik za NA;
  • Guide for Applicants (št. LLP/27/2006 in vsakoletne dopolnitve), v nadaljevanju: Vodnik za prijavitelje;
  • Declaration of Commitment by the members of the EURAXESS Service Networking (former ERA-MORE) in Declaration of Commitment by the members of the EURAXESS Jobs Portal (former Researcher's Mobility Portal), julij 2008.

Dokumenti

Ustanovitveni sklep:
© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.