Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

Cilji

Dolgoročni strateški cilji CMEPIUS-a

  • Izgraditi prepoznavnost Centra kot osrednje institucije v RS za zagotavljanje učinkovitega in kakovostnega črpanja evropskih sredstev na področju izobraževanja in usposabljanja ter  mednarodne institucionalne krepitve in bogatenja slovenskih organizacij.
  • Povezovati evropska in nacionalna prednostna področja v smislu vsebinskega uresničevanja evropskih programskih ciljev, ki hkrati podpirajo nacionalni razvoj na področju izobraževanja in usposabljanja.
  • S programi in mednarodnimi povezavami prispevati k prepoznavnosti in kakovosti slovenskih izobraževalnih organizacij in projektnih idej v evropskem izobraževalnem prostoru.
  • Oblikovati učinkovit sistem prepoznavanja in umeščanja rezultatov evropskih projektov in pobud v nacionalno/regionalno okolje (izmenjava dobrih praks v Sloveniji in izven nje ter v evropskem izobraževalnem prostoru).
  • Politike in orodja programa VŽU in komplementarnih programov predstaviti nacionalnim institucijam s področja izobraževanja in usposabljanja ter širši javnosti in jih usposobiti za aktivno sodelovanje s ciljem doprinosa k razvoju področja izobraževanja in aktivnega evropskega državljanstva.
  • Skrbeti za sinergijo in komplementarnost z razvojnimi prioritetami in aktivnostmi, opredeljenimi v nacionalnem strateškem okviru za obdobje 2007–2013.

© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.