Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

Poslanstvo in vizija


Poslanstvo
Poslanstvo Centra je skrb za mednarodno umeščenost slovenskih organizacij s ciljem vpletanja izobraževalnih organizacij v širše evropsko družbeno okolje ter pridobivanja neformalnega in formalnega znanja in izkušenj znotraj evropskega izobraževalnega prostora. S prepletanjem nacionalnih in evropskih sredstev, izkušenj in znanja Center soustvarja na znanju temelječo družbo in tako prispeva k tehnološki, znanstveni in ekonomski prenovi Slovenije ter vključevanju Slovenije v evropski izobraževalni prostor.

Vizija

Vizija Centra je ustvariti pogoje za razvoj dobrih projektnih idej in ob dobri usposobljenosti za pripravo in izvedbo projektov učinkovito črpati evropska sredstva in tako prispevati k doseganju skupnih ciljev Lizbonske pogodbe na področju izobraževanja in usposabljanja.  S svojim znanjem in delovanjem bo pripomogel k mednarodni institucionalni krepitvi in bogatenju slovenskih organizacij. 

CMEPIUS bo tako postal osrednja institucija v RS na področju izvajanja programov sodelovanja in aktivnosti učinkovitega in kakovostnega črpanja evropskih sredstev na področju izobraževanja in usposabljanja.  
© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.