Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

Jabolka kakovosti 2008


Dne 13.11.2008 je na Ljubljanskem gradu potekala razglasitev najboljših projektov in podelitev nacionalnih priznanj Jabolka kakovosti 2008 za projekte mobilnosti v programu Vseživljenjsko učenje.

Nacionalna nagrada Jabolka kakovosti
CMEPIUS kot nacionalna agencija programa EU - Vseživljenjsko učenje je že v okviru prejšnje generacije programa Leonardo da Vinci pričel z izborom najboljših projektov mobilnosti in podeljevanjem priznanj kakovosti, ki smo jih poimenovali Jabolka kakovosti. V  letu 2007 se je priznanjem kakovosti v projektih mobilnosti  pridružila tudi podelitev Evropske listine kakovosti za najboljše decentralizirane projekte v okviru programa Socrates.  Odziv na tovrstne aktivnost je zelo pozitiven, zato smo se na nacionalni agenciji odločili s shemo priznanj nadaljevati vendar v novi obliki. S prihodom nove generacije programov na področju izobraževanja in usposabljanja v letu 2007 smo poenotili tudi priznanja kakovosti. V okviru programa EU - Vseživljenjsko učenje se bodo tako izmenično podeljevala priznanja za mobilnost in decentralizirane projekte.

Pogoji za sodelovanje
Za Jabolka kakovosti 2008 v posamezni kategoriji so se potegovali zaključeni projekti v spodaj navedenih kategorijah odobreni v okviru razpisa VŽU 2007, katerih projektne aktivnosti so se že uspešno zaključile. Izjema so projekti mobilnosti Leonardo da Vinci, kjer so bili za priznanja kakovosti 2008 upoštevani vsi zaključeni projekti mobilnosti iz razpisnega leta 2006.     

Kategorije priznanj kakovosti in nagrajenci
CMEPIUS je tako skupaj z Ministrstvom za šolstvo in šport in ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo podelilo Jabolka kakovosti 2008 za najboljše projekte mobilnosti v sledečih kategorijah:

1. Leonardo da Vinci projekti mobilnosti
  • Dijaki - Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma, Kmetijska šola Grm in Biotehniška gimnazija, naslov projekta: "Pridobiti praktične poklicne izkušnje na področju predelave mleka in mesa v skladu z evropskimi normami", koordinatorka projekta: Jožica Cerovšek.
  • Študenti/mladi delavci - Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, naslov projekta: "Evropska komponenta usposabljanja za študente EF preko mednarodnih namestitev 2006", koordinatorka projekta: Jana Pucelj.
  • Mentorji/mentorji jezika- Ljudska univerza Jesenice, naslov projekta: "Usposabljanje nosilcev Centrov vseživljenjskega učenja", koordinatorka projekta: mag. Maja Radinovič Hajdi.   

2. Erasmus mobilnost posameznikov  - Višja strokovna šola za gostinstvo Maribor, koordinatorka projekta: mag. Nataša Artič.

3. Comenius stalno strokovno spopolnjevanje - Udeleženka Vlasta Prevolšek iz Osnovne šole Frana Kranjca Celje, naslov strokovnega seminarja : Comp@ctivf III, Španija. 

4. Comenius asistenti - Hana Stijepić asistentka na College Notre Dame de I' Assomtion, v Franciji.

5. Grundtvig stalno strokovno spopolnjevanje - Mestni muzej Ljubljana, naslov projekta: Prostovoljstvo na področju kulturne dediščine in v muzejih: promocija aktivnega državljanstva, Italija, koordinatorka projekta: Janja Rebolj.

6. Študijski obiski - Udeleženka mag. Barbara Debeljak Rus, pomočnica ravnateljice na Gimnaziji Jesenice, naslov študijskega obiska: Finnish experience in education, na Finskem.

Postopek izbora in kriterij kakovosti
Nacionalna agencija je na podlagi projektne dokumentacije (prijavnice in končnih poročil) predlagala najboljše projekte v ocenjevanje. Neodvisni zunanji ocenjevalci so predlagane prijave ocenjevali in izbrali glede na štiri kriterije kakovosti, določene v okviru evropske delovne skupine za kakovost v mobilnosti, in sicer:
  • upravičenost projekta,
  • rezultati projekta,
  • vodenje projekta in
  • trajnost projekta.

Program podelitve
Jabolka kakvosti 2007
Jabolka kakovosti 2006
Fotogalerija
© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.