Kontakt
Urška Šraj

+386-1-620-94-76
urska.sraj@cmepius.si
 
Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

Priložnosti

Priložnosti so glasilo CMEPIUS-a, ki izhajajo samostojno že od leta 2007. Namen glasila je seznanjanje z možnostmi mednarodnega sodelovanja in predstavitev različnih programov Evropske skupnosti, ki jih koordiniramo na CMEPIUS-u.


Številka
Vsebina

Priložnosti št. 14, december 2013
14. številka Priložnosti na eni
strani pozdravlja nov program, Erasmus+, in
se na drugi poslavlja od starega programa
Vseživljenjsko učenje. Novega bomo sprejeli
z orisom njegovega nastajanja in opisom
njegovih glavnih elementov, akcij oz. ukrepov.
Starega bomo predstavili v luči njegovih glavnih
dosežkov, rezultatov in učinkov, podkrepljenih s
študijama, ki smo ju izvedli.

Priložnosti št. 13, april 2013
13. številko oblikujejo posamezniki, ki so na svoj edinstven način aktivni državljani. Verjamemo, da vam bodo njihovi prispevki v navdih, spodbudo, da nadaljujete ali okrepite lastne aktivnosti kot državljani Slovenije in Evropske unije. Tudi CMEPIUS se pridružuje s svojimi aktivnostmi v letošnjem letu evropskega državljanstva in načrtuje dogodke, ki bodo osvetlili ovire, ki nastajajo pri prostem pretoku ljudi z namenom študija, prakse, raziskovanja.

Priložnosti št. 12, november 2012
Leto 2012 je zaznamovano s projekti, pobudami
in aktivnostmi, posvečenimi aktivnemu staranju in solidarnosti med generacijami. Tako na evropskem kot nacionalnem in regionalnem nivoju so se in se še bodo odvijali dogodki in projekti, ki bodo prepletli generacije, jim dali čas in prostor za medsebojno druženje, razumevanje, spoštovanje in učenje.

Priložnosti št. 11, april 2012
11. številka Priložnosti se osredotoča na kakovost in priznanje kakovosti z različnih vidikov in stališč, izhajajoč predvsem iz prakse oz. projektnega sodelovanja. Poleg nacionalnega in evropskega vidika smo k prispevku povabili tudi kolege iz avstrijske nacionalne agencije, ki je bila ena izmed pobudnikov priznavanja, definiranja in vrednotenja kakovostnih projektov, tako v avstrijskem kot v evropskem prostoru.

Priložnosti št. 10, oktober 2011
Osrednji del glasila pa je namenjen prihodnosti
programov Evropske unije in njihovim ciljem,
pobudam in pripravam na novo generacijo.

Priložnosti št. 9, april 2011
Tokrat predstavljamo vsebino projektov, ki imajo
tako v nacionalnem kot tudi v evropskem prostoru
poseben pomen. Tako imenovane Tematske
mreže služijo povezovanju – mreženju projektov
na enako/podobno temo, diseminaciji rezultatov
in promociji njihove uporabe.

Priložnosti št. 8, december 2010
Decembrska številka Priložnoti prinaša
nekaj novih informacij in predlogov v zvezi z
mobilnostjo in s pripravami nanjo. Tokrat nismo
predstavljali vsebinsko pomembnih projektov
dobre prakse in mobilnosti, pač pa smo se
osredotočili na majhen, a pomemben delček
le-teh, predpriprave.

Priložnosti, št. 7, september 2010
Tokratna številka Priložnosti skuša predstaviti  znanja, veščine in kompetence, ki so posledica      neformalnega učenja v življenju posameznikov in delovanju organizacij v mednarodnih projektih.  

Priložnosti št. 6, april 2010
V tematski številki Priložnosti smo poskušali s praktičnimi primeri prikazati paleto možnosti, ki so v okviru programa Vseživljenjsko učenje na voljo osebam iz ranljivih skupin ter vsem, ki se ukvarjajo z njihovim izobraževanjem in usposabljanjem.

Priložnosti št. 5, oktober 2009
Ob desetletnici podpisa Bolonjske deklaracije in s tem začetka bolonjskega procesa smo 5. izdajo Priložnosti v celoti namenili visokemu šolstvu v Sloveniji.


Priložnosti št. 4, april 2009
4. številka je namenjena 10. obletnici sodelovanja Slovenije v programih Evropske komisije. V tokratni številki boste poleg predstavitve razvoja programa Vseživljenjsko učenje v preteklem desetletju po posameznih sektorskih programih z vidika naših sodelavcev, našli tudi najlepše čestitke, ki so jih izdelali učenci in dijaki v okviru natečaja.

Priložnosti št.3, december 2008 3. številka Priložnosti je namenjena evropskemu letu kreativnosti in inovativnosti ter deseti obletnici delovanja slovenske nacionalne agencije. Posebno pozornost smo posvetili tudi mednarodni konferenci Kakovost v mobilnosti programa VŽU, ki je bila izvedena v času predsedovanja Slovenije Evropskemu svetu.

Priložnosti št. 2, maj 2008 Posebna izdaja Priložnosti ob letu predsedovanja Slovenije Evropski uniji.

Priložnosti št. 1, december 2007 V 1. številki našega glasila so predstavljena programska področja programa Vseživljenjo učenje ter Prečni program, ki le-te dopolnjuje.
© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.