Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

Merila za pridobitev Evropskega jezikovnega priznanja in evropski prioriteti za leto 2010


Pobude naj:
  • bodo razumljive in vsestranske pri svojem pristopu. Vsak element jezikovnega projekta (aktivno sodelujoči v projektu, metode, gradiva)  naj prispeva k upoštevanju potreb učencev in zagotavlja njihovo uresničevanje. Spodbuja se ustvarjalna uporaba že obstoječih virov za spodbujanje učenja jezikov (npr. vključevanje »domačih« govorcev, uporaba tujega jezika med pobratenimi mesti in institucijami, sodelovanje z lokalnimi podjetji).
  • predstavljajo izboljšanje v nacionalnem kontekstu:  prispevajo h kvantitativnemu in kvalitativnemu izboljšanju učenja in poučevanja jezikov (to lahko pomeni vključevanje več jezikov, še posebej manj razširjenih, in uporabo primernejše metodologije).
  • zagotavljajo motivacijo in zanimanje za učenje in poučevanje jezikov.
  • bodo izvirne in ustvarjalne. Uvajati morajo nove pristope k učenju jezikov, ki so primerni za določene ciljne skupine.
  • vsebujejo evropsko dimenzijo. Upoštevati morajo jezikovno raznolikost v Evropski uniji in izkoristiti vse možnosti, ki jih le-ta nudi za razumevanje različnih kultur skozi učenje jezikov (npr. čezmejno sodelovanje).
  • vsebujejo takšne inovacije, ki so prenosljive in se lahko uporabljajo kot strokovne izkušnje na področju jezika tudi v mednarodnem kontekstu. Inovacije naj se  prilagodi tudi npr. za učenje drugih jezikov ali za starostne skupine, ki prvotno niso bile vključene.
  • upoštevajo evropski prioriteti: Učenje jezikov v skupnosti ter Znanje jezikov kot priprava na delo

Evropski prioriteti za leto 2010/2011

  • Učenje jezikov v skupnosti
  • Znanje jezikov kot priprava na delo

a) Učenje jezikov v skupnosti

Tuji delavci, študentje, turisti in priseljenci se pogosto znajdejo v tujih lokalnih skupnostih z omejenim znanjem lokalnega ali državnega jezika. Da bi skupnosti nudile pomoč pri integraciji teh skupin, jim morajo preko različnih storitev zagotoviti nemoteno povezovanje z življenji sokrajanov in someščanov.
To je mogoče doseči tako, da nudijo osnovne informacije o lokalnem okolju v različnih jezikih, organizirajo dejavnosti, ki spodbujajo jezike in culture različnih skupnosti ali pa z večjezičnimi ljudmi, ki delujejo kot kulturni posredniki in tolmači.
Projekt zadovoljuje jezikovne potrebe različnih jezikovnih skupin in pospešuje komunikacijo med njimi in državo gostiteljico.

b) Znanje jezikov kot priprava na delo

Jezikovne in medkulturne spretnosti povečajo možnosti za boljšo zaposlitev. Ljudje, ki govorijo več jezikov, lahko izbirajo med več različnimi ponudbami delovnih mest, vključno z delovnimi mesti v tujini.
Poučevanje jezikov bi moralo učence/študente/učeče se odrasle opremiti samozavestnostjo v komuniciranju v strokovnem jeziku. Profesorji tujih jezikov bi morali učečim se odraslim ponuditi fleksibilno učenje in učni material, vezan na specifičen poklic.
Projekti v okviru te prednostne naloge  predstavljajo izjemne primere poučevanja jezikov za delo, znotraj in zunaj formalnega izobraževalnega sistema.

© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.