Kontakt
Maja Godejša,
mag. Robert Marinšek


+386-1-620-94-60
+386-1-620-94-62
euraxess@cmepius.si
 
Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

EURAXESS - Raziskovalci v gibanju


"EURAXESS - Raziskovalci v gibanju" je iniciativa Evropske komisije namenjena spodbujanju mednarodne mobilnosti raziskovalcev,  postavitvi transparentnega in enotnega trga za zaposlovanje raziskovalcev, povezovanju akademske sfere in industrijskega sektorja in postavitvi skupnega evropskega raziskovalnega prostora.

Iniciativa EURAXESS deluje na dveh konkretnih področjih:
  • V obliki evropskega portala EURAXESS (www.euraxess.eu) in 40 nacionalnih podporno informativnih portalov EURAXESS. EURAXESS portal Slovenija je dostopen na www.euraxess.si.
  • V obliki mreže več kot 200 EURAXESS kontaktnih točk in podpornih služb mobilnim raziskovalcem v kmalu 40 državah.

Euraxess sestavljajo 4 vsebinski sklopi:

  • Euraxess Jobs informacije o zaposlitvenih možnostih za raziskovalce vseh znanstvenih disciplin in vseh stopenj v karieri raziskovalca  in baza finančnih dotacija za raziskovalce.
  • Euraxess Services pomoč raziskovalcu pri selitvi v tujino z informacijami o vizah, dovoljenjih za delo, nastanitvah, pravnim statusom, davkih in prispevkih,  socialnih transferjih in zdravstvenih zavarovanjih;
  • Euraxess Rights informacije o pravicah raziskovalca v skladu z Evropsko listino za raziskovalce in Kodeksom  ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev ter seznamom institucij, ki so ju že podpisale;
  • Euraxess Links orodje za povezovanje evropskih raziskovalcev v tujini in informativni portal za vse, ki bi želeli na znanstvenem področju sodelovati z Links državami in regijami. EURAXESS Links države/regije:  ASEAN, Brazilija, Kitajska, Indija, Japonska, Severna Amerika.

CMEPIUS od leta 2005 deluje kot slovenski nacionalni EURAXESS center za mobilnost raziskovalcev in povezovalna organizacija (Bridgehead organisation - BHO) z Evropsko komisijo. Hkrati opravlja funkcijo in naloge administratorja slovenskega portala in skrbi za vsebine.


Mreža EURAXESS Slovenija povezuje izobraževalne in raziskovalne institucije v Sloveniji, ki so se s podpisom DECLARATION OF COMMITMENT BY THE MEMBERS OF THE EURAXESS SERVICE NETWORKzavezale in prevzele aktivno vlogo v EURAXESS iniciativi.
Pomembno
Dokumenti in povezave:
© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.