Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

Erasmus Mundus II (2009 - 2013)


Erasmus Mundus je evropski program sodelovanja in izmenjave študentov in profesorjev na področju visokega šolstva med evropskimi državami na eni strani in državami ostalega sveta

Namen programa je izboljšanje kvalitete evropskega visokošolskega izobraževanja, promoviranje Evropske Unije kot centra odličnosti visokošolskega izobraževanja in skozi sodelovanje s tretjimi državami spodbujati medkulturni dialog in razvoj visokega šolstva v teh državah.

V letu 2008 je bilo v Evropskem parlamentu sprejeto nadaljevanje programa za obdobje 2009 -2013 Erasmus Mundus II


Program Erasmus Mundus ponuja


AKCIJA 1 financiranje izvajanja skupnih (joint) Erasmus Mundus magistrskih (Akcija 1a – Erasmus mundus Master Courses – EMMC) in skupnih doktorskih programov (Akcija 1b – Erasmus mundus Joint Doctorates – EMJD) visoke akademske kakovosti, vključno s programom štipendij za študente in štipendijami za predavatelje, ki jih skupaj pripravijo partnerstva evropskih in tudi neevropskih univerz ob upoštevanju minimalnega pogoja: najmanj 3 evropske univerze iz EU oz. EEA držav, od katerih je vsaj ena država članica EU.

AKCIJA 2  prek strukturiranih shem mobilnost -  partnerstva med evropskimi in neevropskimi univerzami - Erasmus Mundus štipendije za študente in predavatelje različnih dolžin za dodiplomske in podiplomske študente.

Akcija 2 je razdeljena na 2 sklopa (strand), ki delita države sveta na:

  • sklop 1 neevropske države (države Sredozemskega bazena, Zahodnega Balkana, Vzhodne Evrope in Rusija, Bližnjega Vzhoda, Azije, Argentine, Afrike, Pacifika in Karibov)
  • sklop 2 neevropske visoko razvite države (ZDA, Kanada, Japonska, Južna Koreja, Avstralija, Zalivske države itd.)

Znotraj posameznih sklopov so države razdeljene še na lote (glede na regionalno oz. politično delitev).

Akcija 3  financiranje projektov, ki promovirajo odličnost in povečujejo privlačnost evropskega visokošolskega prostora kot centra odličnosti v svetovnem merilu, na področjih promocije, dostopnosti študija, zagotavljanja kakovosti, pri uveljavljanju in priznavanju kreditnega sistema (ECTS) in priloge k diplomi (DS), pri medsebojnem priznavanju kvalifikacij v odnosu z neevropskimi državami, razvoju študijskih programov, mobilnosti, itd.Kdo je kdo v programu Erasmus Mundus II? 

Erasmus Mundus je centraliziran program, kar pomeni, da je za njegovo izvajanje v celoti zadolžena Izvajalska agencija v Bruslju.


Evropska komisija
Predlaga, oblikuje, sestavlja in odloča o vsebini, prioritetah in financah programa.

Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno politiko in kulturo
Po navodilih Evropske komisije skrbi za koordinacijo in  implementacijo programa (pripravi in objavi razpis, zbira prijavnice, izbere ocenjevalce in vodi ocenjevalni postopek). Sedež ima v Bruslju.

 
Erasmus Mundus nacionalne strukture

S strani svojih vlad imenovane kontaktne in informativne točke programa  v vsaki od sodelujočih EU in EEA držav. Univerze v svoji državi obveščajo o programu, ponujajo pomoč in nasvete bodočim prijaviteljem in že sodelujočim ter Evropski komisiji in Izvajalski agenciji zagotavljajo povratne informacije o izvajanju programa. Za Slovenijo opravlja naloge nacionalne strukture CMEPIUS.

Predstavništva Evropske komisije
Evropskim univerzam nudijo podporo pri navezovanju stikov in iskanju informacij v neevropskih državah potrebnih za kakovostno izvedbo programa.


Pomembno
Dokumenti in povezave:
Novo! Erasmus Mundus za Evropske študente
VIDEO EMAP 2 seminarja EMMC in EMJD
Erasmus Mundus skupni magistrski program – kako?
Priporočila in primeri dobrih praks EMMC konzorcijev
Erasmus Mudnus Quality Assurance
European Consortium for Accreditation 
Za bodoče študente - Study in Europe
Kontaktne točke Erasmus Mundus v Evropi
EM združenje študentov in alumnov
Erasmus Mundus Glossary
© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.