Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

Program Slovenski štipendijski sklad EGP in NFM 2009-2014

Slovenski štipendijski sklad podpira mednarodno mobilnost in med-institucionalne projekte s področja izobraževanja in usposabljanja ter na ta način prispeva h krepitvi razvoja človeškega kapitala in znanja. Cilj programa je spodbujati bilateralno sodelovanje med državami, ki sodelujejo v programu, še posebej pa izboljšanju sodelovanja med organizacijami, ki prihajajo iz Norveške, Islandije, Liechtensteina in Slovenije.
 
V okviru programa so upravičene naslednje aktivnosti:

 • Pripravljalni obiski,
 • Projekti mobilnosti v visokem šolstvu,
 • Projekti mobilnosti izobraževalnega osebja v splošnem in poklicnem izobraževanju ter usposabljanju,
 • Projekti med-institucionalnega sodelovanja v visokem šolstvu,
 • Projekti med-institucionalnega sodelovanja na področju izobraževanja in usposabljanja.

 
V okviru Slovenskega štipendijskega sklada lahko projekte prijavijo:

 • Slovenske visokošolske organizacije,
 • Slovenske organizacije s področja osnovnega in srednjega splošnega in poklicnega izobraževanja in usposabljanja.


Koristi od sodelovanja v programu Slovenski štipendijski sklad imajo poleg prijaviteljev projektov tudi naslednje organizacije:

 • podjetja, socialni partnerji in drugi predstavniki delovnega življenja, vključno z gospodarskimi zbornicami in drugimi trgovinskimi organizacijami,
 • organizacije, ki nudijo storitve usmerjanja, svetovanja in informiranja,
 • organizacije, odgovorne za sisteme in politike, ki zadevajo kateri koli vidik izobraževanja in usposabljanja na lokalni, regionalni in nacionalni ravni,
 • raziskovalni centri in organizacije, ki se ukvarjajo z vprašanji vseživljenjskega učenja,
 • neprofitne organizacije, prostovoljna telesa, NVO-ji.


Iskanje partnerjev

Organizacija
Kraj, država
Zanimanje
Kontakt
Malakoff Upper Secondary School
Moss, Norveška
izmenjava učiteljev/partnerstvo
solste@ostfoldfk.no

eTwinning.net
Euro Apprenticeship
Leonardo experience
We-mean-business
Leo net

Povezave in dokumenti

© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.