Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

Bilateralne & ostale štipendije

Poleg širše znanega programa Evropske unije za izmenjavo študentov Erasmus, malo manj poznanega Erasmus mundus in regionalno orientiranega programa CEEPUS imajo slovenski študentje možnosti študijske izmenjave tudi preko bilateralnih sporazumov in možnost pridobitve štipendije preko razpisov tujih institucij.


•    Vlada Republike Slovenije ima tako z različnimi državami sveta podpisane bilateralne sporazume o sodelovanju tudi na področju štipendiranja in študijskih izmenjav. V meniju »Za slovenske študente« so objavljeni razpisi in informacije o štipendijah tujih vlad in institucij, ki so aktualni/odprti tudi za slovenske študente.


•    Vlada Republike Slovenije ravno tako na podlagi bilateralnih sporazumov vsako leto objavi obvestilo namenjeno tujim nacionalnih organom o določeni kvoti štipendij za tuje študente za določeno obdobje izmenjave v Sloveniji.

© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.