Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

Evropa za državljane


Prejeli smo nekaj dodatnih pojasnil glede prijave v okviru programa EZD.
Odgovori na pogosta vprašanja

1. Splošno o Programu Evropa za državljane

Program Evropa za državljane je pomemben instrument spodbujanja večje vloge državljanov pri razvoju EU. Lizbonska pogodba iz leta 2009 in pogodba o Evropski uniji sta okrepili pomen sodelovanja državljanov Evropske unije pri oblikovanju ključnih odločitev na ravni EU. V času, ko se EU sooča s pomembnimi razvojnimi vprašanji, kot so zagotavljanje ekonomske rasti, varnost in položaj Evrope  v svetu, je  večja vključitev državljanov v razprave in neposredno oblikovanje politik ključnega pomena za uspešen nadaljnji razvoj EU. Evropsko državljanstvo predstavlja pomemben element krepitve procesa evropske integracije. S tega vidika Evropska komisija spodbuja večjo vključitev državljanov na vseh ravneh in vidikih skupnosti ter jim s tem omogoča sodelovanje pri izgradnji vse bolj povezane Evrope. Na podlagi projektov in aktivnosti, s pomočjo katerih lahko državljani neposredno sodelujejo, program Evropa za državljane promovira skupno evropsko zgodovino in vrednote ter spodbuja evropsko državljanstvo in državljansko participacijo.

V tem okviru je program Evropa za državljane, sprejet za obdobje 2014-2020, pomemben instrument, s katerim naj bi bila vsem prebivalcem Evropske unije zagotovljena večja vloga v razvoju Unije, program pa s financiranjem projektov in dejavnosti poudarja skupno zgodovino in vrednote ter spodbuja občutek pripadnosti Unije državljanom.

Za obdobje 2014-2020 bo za program Evropa za državljane namenjenih 185.468.000,00 evrov proračunskih sredstev


2. Cilji in prednostne naloge programa Evropa za državljane


Vsi projekti bodo morali biti skladni s cilji programa.

Splošni in posebni cilji programa:
•    prispevati k seznanjenosti državljanov z Unijo, njeno zgodovino in raznolikostjo;
•    spodbujati evropsko državljanstvo ter izboljšati pogoje za državljansko in demokratično udeležbo na ravni Unije.

Posebni cilji se bodo uresničevali na mednarodni ravni ali z evropsko razsežnostjo:

•    povečati ozaveščenost o zgodovinskem spominu, skupni zgodovini in vrednotah ter namenu Unije, ki je krepiti mir, njene vrednote in blaginjo njenih prebivalcev s spodbujanjem razprave, refleksije in razvoja mrež;
•    spodbujati demokratično in državljansko udeležbo državljanov na ravni Unije z razvojem njihovega razumevanja procesa oblikovanja politik Unije ter spodbujanjem priložnosti za družbeno in medkulturno udejstvovanje in prostovoljstvo na ravni Unije.

3. Struktura programa Evropa za državljane

Program se izvaja prek dveh sklopov in prečnega ukrepa.
•    Sklop 1 - Evropski spomini: povečati ozaveščenost o zgodovinskem spominu, skupni zgodovini in vrednotah ter namenu Unije.
•    Sklop 2 - Demokratično delovanje in državljanska udeležba: spodbujati demokratično in civilno udeležbo državljanov na ravni Unije.

Ukrepi v sklopu 2:

•   Pobratenje mest
•   Mreže mest
•   Projekti civilne družbe

Evropa za državljane

© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.