Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

Slovenska skupina bolonjskih ekspertov 2011-2013


Bolonjski eksperti so strokovnjaki, aktivni na področju visokega šolstva in višješolskega izobraževanja (prorektorji, dekani in prodekani, univerzitetni in višješolski predavatelji, sodelavci rektoratov in mednarodnih pisarn na visokošolskih institucijah, predstavniki delodajalcev in študentov ter NAKVISa), ki jih nominira Ministrstvo pristojno za področje visokega šolstva v Sloveniji in potrdi Evropska komisija. Bolonjski eksperti kot svetovalci v prvi vrsti nudijo zaposlenim in študentom na slovenskih visokošolskih zavodih in višjih strokovnih šolah pomoč in podporo ter informacije s treh prednostnih področij bolonjskega procesa:
Znotraj projekta CMEPIUS, ki  kot nacionalna agencija programa Vseživljenjsko učenje v Sloveniji vodi in koordinira aktivnosti projekta Nacionalne skupine bolonjskih ekspertov,  skupaj z Ministrstvom RS za izobraževanje, znanost, kulturo in šport pripravlja seminarje, izobraževanja in publikacije, vabi tuje eksperte in slovenskim bolonjskim ekspertom omogoča udeležbo na seminarjih v tujini ter tako krepi stike z njihovimi kolegi iz evropskih držav. Vsako leto pripravi tudi odmeven dogodek – Nacionalni posvet o visokem šolstvu.


Vsebine in rezultati projekta so namenjeni in dostopni širši javnosti s poudarkom na posameznikih in institucijah, ki delujejo na področju visokega šolstva v Sloveniji (na nacionalni ravni).


Člani »Nacionalne skupine bolonjskih ekspertov 2011 – 2013 Slovenija«


Projekt skupine ekspertov je bil odobren za obdobje od 1. julija 2011 do 31. decembra 2013.

INSTITUCIJA BOLONJSKI EKSPERT in KONTAKT
FUNKCIJA
Univerza v Ljubljani
prof.dr. Julijana Kristl, julijana.kristl@ffa.uni-lj.si 
prorektorica za študijsko dejavnost

prof.dr. Katja Breskvar, katja.breskvar@uni-lj.si  
Predstojnica doktorske šole

Polonca Miklavc Valenčič, polonca.miklavc@uni-lj.si   
Pomočnica glavnega tajnika, Univerzitetna služba za 1. in 2. bolonjsko stopnjo
Univerza v Mariboru         
prof.dr. Mihaela Koletnik, mihaela.koletnik@uni-mb.si 
prorektorica za študijske zadeve

prof.dr. Andrej Sotlar, andrej.sotlar@fvv.uni-mb.si   
predavatelj in prodekan za mednarodno sodelovanje UM FVV
Univerza na Primorskem/ Universita del Litorale
prof.dr. Roberto Biloslavo, roberto.biloslavo@guest.arnes.si  
predavatelj UP/UdL FM

Barbara Morato, barbara.morato@upr.si
vodja sektorja za izobraževalno dejavnost in kakovost
Univerza v Novi Gorici  
prof.dr. Iztok Arčon, iztok.arcon@ung.si    dekan Fakultete za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici

Sabina Zelinšček, sabina.zelinscek@ung.si   
Mednarodna pisarna
Skupnost višjih strokovnih šol RS    
Majda Kralj, majda.kralj@academia.si    direktorice MIC Academia
Študentska organizacija Slovenije
Jelena Štrbac, strbac.jelena@gmail.com    študentka

Igor Jesih, igor.jesih@soum.si    študent
Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu     
Klemen Šubic, klemen.subic@nakvis.si
svetovalec
v imenu Združenja delodajalcev SlovenijeJanez Dekleva, janez.dekleva@gmail.com
svetovalec
  
         

Aktivnosti slovenskih bolonjskih ekspertov v projektu 2011- 2013

Kraj in datum
Aktivnost/dogodekGradiva in informacije
5. 12. 2013, Zagreb, Hrvaška
Študijski obisk slovenske skupine pri hrvaški ob njihovi zaključni konferenciGradivo 1
Gradivo 2

21. - 23. 11. 2013, Goteborg, Švedska

European Quality Assurance ForumGradivo
6. 11. 2013,  Hotel Mons, LjubljanaKonferenca "Študijska praksa: pot do večjega ujemanja med visokošolskim znanjem in potrebami trga dela"Gradivo
 25. 10. 2013, Hotel Union, LjubljanaMednarodna konferenca Sodelovanje VŠi in trgom dela – Zakaj je potrebno sodelovati?Gradiva in povezave
2. - 4. 10. 2013, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
10 mednarodna delavnica na temo "Reforme v visokem šolstvu"Gradivo 1
Gradivo 2
Gradivo 3
11. september 2013, Brdo pri Kranju
Nacionalni posvet o visokem šolstvu "Izzivi visokega šolstva v času krize"
Program
elektronska prijava

27. junij 2013, Biograd na Moru
Seminar o zagotavljanju kakovosti v VŠ in PSIGradivo 1
Gradivo 2
Gradivo 3
Gradivo 4
Gradivo 5
Gradivo 6
Gradivo 7
Gradivo 8
Gradivo 9
Poročilo
Ljubljana, Univerza v Ljubljani / Zbornična dvorana, Kongresni trg 12
posvet - Študijski programi in nacionalno ogrodje kvalifikacij
Program
Poročilo
prof.dr. Julijana Kristl
prof.dr. Roberto Biloslavo
mag. Borut Mikulec
mag. Urška Marentič
prof.dr. Mile Dželalija
Koper, Univerza na Primorskem / Fakulteta za management 12. 3. 2013
posvet -  Visoko šolstvo kot razvojna priložnost SlovenijeVabilo
Program
Ivan Svetlik, prezentacija
Miloš Šturm, prezentacija
Bruselj, Belgija, 25.-26. 2. 2013
delavnica: Embracing the Modernisation Agenda
Poročilo
Maribor, Univerza v Mariboru, 15. 11. 2012
Erasmus: Že 25 let spreminja življenjske poti in širi obzorja
Vabilo
Program
Nagovor Stojana Sorčana, MIZKŠ
Povzetek
Varšava, Poljska, 8.9.2012
Qualifications Frameworks as an instrument of public policy for lifelong learning
Poročilo
Spletna stran dogodka
Ljubljana, MIZKŠ, 25. 10. 2012
6. seja članov »Nacionalne skupine bolonjskih ekspertov 2011-2013 - Slovenija« Vabilo
Zapisnik
Poročilo Bologna Follow-up Group, dr. Stojan Sorčan
Ljubljana, MIZKŠ, 22.5.2012
5. seja članov »Nacionalne skupine bolonjskih ekspertov 2011-2013 - Slovenija« Vabilo
Zapisnik
Ministrska konferenca, Sorčan
Ministrska konferenca, poročilo
EUROSTUDENT, Sorčan
Riga, Latvija, 9.-12.5.2012
EURASHE letna konferenca
Poročilo 1
Poročilo 2
Spletna stran dogodka
Ljubljana, 17.4.2012
Seminar na temo »Učni izidi«
Spletna stran dogodka
Ljubljana, MIZKŠ, 22.3.2012
4. seja članov »Nacionalne skupine bolonjskih ekspertov 2011-2013 - Slovenija« Vabilo
Aktivnosti BE
Zapisnik seje
Brdo pri Kranju, 15.2.2012
3. seja članov »Nacionalne skupine bolonjskih ekspertov 2011-2013 – Slovenija«
Vabilo in program
Zapisnik seje
Brdo pri Kranju, 15.2.2012
Nacionalni posvet o visokem šolstvu 2012 »Diverzifikacija visokega šolstva«
Spletna stran dogodka
Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor,
15.12.2011
Info dan in seminar: VŽU Erasmus centraliziraneakcije in program Jean MonnetVabilo in program
Invitation and Programme
Erasmus centralizirane aktivnosti
Jean Monnet
Ljubljana, 8.12.2011
Srečanje slovenskih bolonjskih ekspertov s prof.dr. Ulrih Teichlerjem Info o predavatelju
Ljubljana, MVZT, 23.11.20112. Seja članov
»Nacionalne skupine bolonjskih ekspertov 2011-2013 – Slovenija«
Vabilo in program
Gradivo
Zapisnik
Dokumenti BFUG delovnih skupin

TEMPUS Public Foundation, Budimpešta, Madžarska, 9.11. – 11.11.2011Bologna Neighbourhood seminar,
»Dissemination of JOIMAN Project (Joint Study Programmes) - Regional seminar 2011«
Vabilo
Program seminarja
Kaj je Erasmus Joiman projekt?


Lizbona, Portugalska, 6.10. – 7.10.2011
                                             
The 'Enhancing Quality Through Internationalisation' v okviru "Higher Education Reform III"Prof.dr. Škorjanc, Univerza v Mariboru: POROČILO
Spletna stran seminarja
Poročilo
Ljubljana, MVZT, 27.09.2011
1. Seja članov »Nacionalne skupine bolonjskih ekspertov 2011-2013 – Slovenija« Vabilo in program
Predstavitev projekta BE 2011-2013
Konferenca ŠOS »Partnerska vloga visokošolskih deležnikov pri sooblikovanju študijskih programov v smeri večje zaposljivosti«, Vabilo na ŠOS konferenco
ZapisnikPovezave

Gradiva


Poročila delovnih skupin BFUG

Delovna skupina: Orodja transparentnosti
Delovna skupina: Socialna dimenzija
Delovna skupina: Priznavanje predhodno pridobljenega znanja
Delovna skupina: Ogrodja kvalifikacij
Predlog projekta vzajemnega učenja na področju socialne dimenzije v VŠ
Poročilo Mreže ekspertov za podporo študentom (NESSIE)
Delovna skupina: Mednarodna mobilnost
Delovna skupina: Mednarodna odprtostPomembno
Dokumenti in povezave:
Uradna stran bolonjskega procesa
EACEA (projekt Bolonjskih ekspertov)
MVZT (Bolonjski proces)
Higher Education Reform Portal 
Evropska komisija (Bolonjski proces)
European University Association
http://www.cmepius.si/priloznosti.aspx
© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.