Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

CEEPUS – Central European Exchange Program for University Studies


CEEPUS (srednjeevropski program za izmenjavo študentov in profesorjev) je regionalni program, ki je pričel delovati marca 1995. Cilj programa je vzpostaviti in spodbujati mobilnosti študentov in profesorjev med sodelujočimi državami ter izkoristiti prijateljske povezave in možnosti za oblikovanje skupnih študijskih programov. V CEEPUS programu sodelujejo visokošolske institucije iz naslednjih držav: Albanija, Avstrija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Češka,Črna Gora, Hrvaška, Kosovo, Madžarska, Makedonija, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija in Srbija.

Mobilnost študentov in profesorjev

CEEPUS deluje na osnovi mrež (Network). Ustanovijo jih posamezne univerze, fakultete ali njihovi oddelki za določena področja. Tako imenovane "mreže" morajo sestavljati najmanj tri partnerske univerze/fakultete/oddelki, od katerih sta vsaj dve iz različnih držav. Ena od teh institucij je koordinator mreže. Mreža kot celota kandidira za določeno število mesecev izmenjav, ki jih lahko nameni le za gostovanje tujih študentov in profesorjev v skladu s potrjenim predlogom programa izmenjave. Cilj programa CEEPUS je razvoj izobraževanja, zato je financiranje kongresov, konferenc in raziskovanj izključeno.
Študenti in profesorji lahko kandidirajo za štipendijo le znotraj mreže, v katero je njihova institucija vključena. Štipendijo CEEPUS dodeljuje država prejemnica in vključuje štipendijo, namestitev in zdravstveno varstvo ter zagotavlja oprostitev šolnine. Potni stroški niso pokriti! Mreža zagotavlja priznavanje študijskega obdobja, ki ga študent prebije na partnerski inštituciji, na domači inštituciji.

Osnovni pogoji

Študenti:
 • končana dva semestra študija
 • omejitev starosti: do 35 let
 • državljanstvo ene od držav CEEPUS
 • podpora koordinatorja posamezne mreže na matični inštituciji
 • dodiplomski študenti lahko prosijo za izmenjavo za en semester ali največ 10 mesecev;
 • v izjemnih primerih (npr. poletna šola) in z utemeljitvijo koordinatorja lahko zaprosijo tudi za krajša obdobja (vendar ne krajša od 21 dni)

Profesorji:
 • status: univerzitetni profesor
 • ni starostne omejitve
 • minimalna obveznost: 6 ur pedagoškega dela

Prijavni roki:
 • 15. januar: prijava/podaljšanje mrež (koordinatorji!)
 • 15. junij: za štipendije za zimski semester za študijsko leto 2013/14  rok izjemoma podaljšan do 30. junija 2013
 • 30. oktober : za štipendije letni semester
 • 30. november: free mover

Prijave / podaljšanja mrež ter prijave za štipendije znotraj mrež potekajo v celoti preko internetne strani CEEPUS programa.

Koraki prijave in izmenjave (glej dokumente na dnu)

 1. PRVIČ sodelujem v CEEPUS programu: REGISTRIRAM se na CEEPUS domači strani ter počakam na potrditev registracije in geslo
 2. SEM ŽE REGISTRIRAN: LOGIRAM se na CEEPUS domači strani.

 • Izpolni internetno prijavo (izbereš mrežo, matično institucijo, institucijo gostiteljico, želeno obdobje in trajanje izmenjave,  vpišeš svoje podatke) – NATANČNO, s PRAVIMI PODATKI!!
 • Tvoja prijava je nato potrjena na treh nivojih: najprej jo mora odobriti lokalni koordinator na matični instituciji, nato nacionalni CEEPUS urad v domači državi, zadnja dokončna dodelitev CEEPUS štipendije pa je v rokah nacionalnega CEEPUS urada v državi gostiteljici. Vse to poteka elektronsko, preko CEEPUS internetne strani.
 • Prvo obvestilo o dodelitvi (ali zavrnitvi) CEEPUS štipendije prejmeš po el. pošti.
 • Nacionalni CEEPUS urad države gostiteljice ti nato pošlje vso dokumentacijo in vse informacije v zvezi z odobreno CEEPUS izmenjavo na naslov, ki si ga navedel v prijavi. Sprejem štipendije potrdiš tako, da pošlješ nazaj t.i. 'Letter of Acceptance' (in ostalo dokumentacijo, po navodilih v dopisu!).
 • Sledi priprava na bivanje v tujini (viza, zavarovanje,če je potrebno) – za to si odgovoren sam.
 • Institucija gostiteljica ti  pomaga vključiti se v novo okolje (nastanitev, kje dvigneš štipendijo...)
 • Študiraš in uživaš na izmenjavi ?
 • Pred odhodom domov, ti mora koordinator mreže/partner z institucije gostiteljice podpisati potrdilo o opravljeni izmenjavi, t.i. 'Letter of Conformation'.
 • Najkasneje v 2 tednih po prihodu domov, moraš predložiti potrdilo o opravljeni izmenjavi (Letter of Conformation) in poročilo (Student/Teacher Report) nacionalni CEEPUS pisarni. Obrazec poročila najdeš na CEEPUS internetni strani.

Financiranje

Sredstva za program CEEPUS zagotavljajo države članice tako, da omogočijo štipendiranje in namestitev tujih študentov in profesorjev. Višine štipendij so torej različne v posameznih državah. Valuta CEEPUS je "štipendijski mesec". Vsaka država letno določi število mesecev, ki jih ponudi mrežam.

Dokumenti, povezave


CEEPUS mreže s sodelujočimi slovenskimi institucijami:


© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.