Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

Študijski obiski


Študijski obiski so del Prečnega programa v okviru programa Vseživljenjsko učenje.

Namen študijskih obiskov je razvoj medsebojnega razumevanja sistemov izobraževanja in usposabljanja ter izmenjava izkušenj in dobrih praks med tistimi, ki sprejemajo odločitve, izvajalci in strokovnjaki.

Organizacija lahko sodeluje na dva načina:

1. Udeležba na študijskem obisku

Študijski obisk je kratkotrajno (od 3 do 5 dni) srečanje manjše skupine (od 10 do 15 ljudi) strokovnjakov in nosilcev odločanja s področja izobraževanja in poklicnega usposabljanja  z namenom preučevanja določenega vidika vseživljenjskega učenja.  Razprave, ki potekajo med študijskim obiskom so pogoste podprte tudi z obiski ministrstev in drugih institucij, ki so pristojne za področje izobraževanja in usposabljanja v državi gostiteljici. Med študijskim obiskom se največkrat razvijejo tudi novi projekti in ustvarijo mednarodne mreže.

Za vsak razpis je opredeljen okvir tem skladno s prednostnimi nalogami, tako evropskimi kot tudi nacionalnimi. Študijski obiski zajemajo teme z naslednjih področij:

  • vidik splošnega izobraževanja,
  • vidik poklicnega izobraževanja in usposabljanja,
  • vidik celovitega vseživljenjskega učenja.


Sofinanciranje udeležbe na študijskem obisku je namenjeno kritju stroškov poti in bivanja, kotizacije ni.

V letu 2013 sta na voljo 2 roka:

  •  1.rok: 28. 3. 2013 (za študijske obiske od septembra 2013 do februarja 2014).
  •  2.rok: 15. 10. 2013 (za študijske obiske od marca 2014 do junija 2014).


2. Organizacija študijskega obiska

Študijski obisk lahko organizirajo tudi posamezne organizacije v Sloveniji. Strokovna tema, ki jo organizacija določi, je objavljena v katalogu CEDEFOP-a, vsebina študijskega obiska pa mora pokrivati eno izmed petih tematskih področij, določenih v prilogi Tematske kategorije.

Udeleženci študijskega obiska so izbrani s strani držav, ki sodelujejo v programu VŽU in so financirani s strani svojih nacionalnih agencij. Organizacija študijskega obiska v Sloveniji je sofinancirana s strani nacionalne agencije CMEPIUS.


V letu 2013 je na voljo en rok: predvidoma oktobra (za študijske obiske, ki bodo potekali med septembrom 2014 in junijem 2015).


Povezave

Razpis
Uporabna gradiva
Organizacija študijskega obiska v Sloveniji (organizator Primera, celovite kadrovske rešitve d.o.o.)
Spletna stran študijskih obiskov (CEDEFOP)
Informacije za udeležence
Priročnik za udeležence (EN)-->
© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.