Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

Podprogram Grundtvig – izobraževanje odraslih


Podprogram Grundtvig pokriva izobraževalne potrebe osebja v vseh oblikah izobraževanja odraslih (formalno, neformalno, priložnostno) ter organizacij, ki izvajajo, omogočajo ali sistemsko urejajo to izobraževanje. Priložnosti za neformalno učno izkušnjo so dostopne tudi učečim se odraslim.  

Cilj podprograma je podpirati izobraževanje starajočega se prebivalstva ter ljudi, ki jim manjka osnovna izobrazba, ki so prikrajšani zaradi neugodnih družbeno-ekonomskih razlogov, imajo posebne učne potrebe in se težje vključujejo oziroma ne sodelujejo v procesu učenja.

Prijavo lahko oddajo pravne in fizične osebe, ki izvajajo, omogočajo ali sistemsko urejajo izobraževanje odraslih. Učeči se odrasli lahko neposredno, neodvisno od vključenosti v organizacijo, sodelujejo  v akciji Grundtvig delavnice.

Razpis podprograma Grundtvig je objavljen kot del celotnega razpisa Programa Vseživljenjsko učenje.

Decentralizirane akcije, ki jih izvaja CMEPIUS

1. Nadaljnja izobraževanja in usposabljanja so 1-6-tedenska usposabljanja posameznikov, ki delujejo na področju izobraževanja odraslih in potekajo v obliki strukturiranih tečajev.
Dotacija krije dejanske stroške (pot, bivanje, kotizacijo in pripravo). Predvideni razpisni roki v tekočem letu: januar, april in september.

2. Obiski in izmenjave
so 1-dnevni do 12-tedenski delovni obiski usposabljanja posameznikov, ki delujejo ali bodo delovali na področju izobraževanja odraslih in potekajo v obliki neformalnega usposabljanja (npr. spremljanje poteka dela) ter udeležbe na evropski konferenci ali seminarju.
Dotacija krije dejanske stroške (pot, bivanje, kotizacijo in pripravo). Predvideni razpisni roki v tekočem letu: januar, april in september.

3. Grundtvig asistenti je pobuda, ki omogoča posameznikom, ki delujejo ali bodo delovali na področju izobraževanja odraslih, da od 12 do 45 tednov preživijo kot asistenti v tuji organizaciji na področju izobraževanja odraslih. Dotacija krije delež dejanskih stroškov (pot, bivanje, kotizacijo in pripravo). Predvideni razpisni rok v tekočem letu: marec.

4. Projekti prostovoljnega dela starejših
podpirajo 2-letno, dvostransko evropsko sodelovanje med organizacijama iz dveh različnih držav, ki omogočata ali izvajata izobraževanje odraslih. Jedro sodelovanja predstavlja izmenjava prostovoljcev, oseb starejših od 50 let. Prostovoljno delo poteka v državi partnerske organizacije in v okviru nepridobitne dejavnosti ter traja od 3 do 8 tednov.
Dotacija je sestavljena iz dveh pavšalnih zneskov, pavšala za stroške organizacije ter pavšala za stroške prostovljcev (pot, bivanje in priprava). Predvideni razpisni rok v tekočem letu: marec.

5. Učna partnerstva podpirajo 2-letno sodelovanje med organizacijami iz najmanj treh različnih držav, ki omogočajo ali izvajajo izobraževanje odraslih.
Dotacija v obliki pavšalnega zneska je odvisna od števila načrtovanih mobilnosti (od 4 do 24) in se giblje med 7.500 € in 24.000 €. Predvideni razpisni rok v tekočem letu: februar.

6. Grundtvig delavnice podpirajo izvedbo in udeležbo na 5 do 10-dnevni evropski delavnici, ki ni vezana na strokovno in poklicno usposabljanje udeležencev.
Dotacija je sestavljena iz dveh pavšalnih zneskov, pavšala za stroške organizacije ter pavšala za stroške udeležencev (pot, bivanje in priprava).
Predvideni razpisni rok za organizatorje delavnic v tekočem letu: februar.
Predvideni razpisni rok za udeležence v tekočem letu: junij.

7. Pripravljalni obiski pomagajo organizacijam, ki želijo vzpostaviti Grundtvig učno partnerstvo ali Projekt prostovoljnega dela starejših, pri spoznavanju bodočih partnerjev in/ali pripravi projekta. Podpira se udeležbo na kontaktnem seminarju, ki ga organizirajo nacionalne agencije ali pripravljalnem obisku bodočih partnerjev. Dotacija je osnovana na deležu dejanskih stroškov (pot, bivanje in priprava).

Povezave

© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.