Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

Podprogram Comenius – šolsko izobraževanje


Podprogram Comenius je namenjen dvigu kakovosti šolskega izobraževanja v Evropi, omogoča spoznavanje in razumevanje evropske kulturne in jezikovne raznolikosti ter mladim pridobivanje osnovnih spretnosti in kompetenc, potrebnih za njihov osebni razvoj, za prihodnje zaposlovanje in za aktivno evropsko državljanstvo.

Cilj programa je izboljšanje kakovosti in povečanje obsega mobilnosti učencev in izobraževalnega osebja, izboljšanje kakovosti in povečanje obsega partnerstev med šolami, spodbujanje učenja živih tujih jezikov, podpiranje razvijanja inovativnih IKT vsebin, povečanje kakovosti in evropske razsežnosti usposabljanja učiteljev ter izboljšanje pedagoških pristopov in šolske uprave.

Prijavo lahko oddajo organizacije (v primeru nadaljevalnih izobraževanj in usposabljanj tudi posamezniki), ki delujejo na področju predšolskega in šolskega izobraževanja.

Razpis podprograma Comenius je objavljen kot del celotnega razpisa Programa Vseživljenjsko učenje.

Decentralizirane akcije podprograma, ki jih izvaja CMEPIUS

1. Nadaljnja izobraževanja in usposabljanja so 1-6-tedenska usposabljanja v tujini namenjena posameznikom, ki delujejo na področju vzgoje in izobraževanja (do terciarne ravni), v prvi vrsti pa je namenjena učiteljem in vzgojiteljem. Usposabljanje lahko poteka v obliki strukturiranega tečaja, neformalnega usposabljanja, udeležbe na evropski konferenci, seminarju ali jezikovnem tečaju (za sodelujoče v potrjenih Šolskih partnerstvih). Dotacija je namenjena kritju potnih stroškov, stroškov bivanja v tujini, stroškov kotizacije za seminar in jezikovne priprave (če je upravičena). Naslednji rok prijave bo v začetku leta 2013.

2. Comenius asistentilahko postanejo bodoči učitelji katerega koli predmeta, ki bodo svoje prve izkušnje s poučevanjem pridobivali v vrtcu, osnovni ali srednji šoli v tujini. Program traja od 13 do 45 tednov, dotacija krije stroške bivanja, potne stroške ter jezikovno in kulturno pripravo. Naslednji rok prijave bo v začetku leta 2013.

3. Šole gostiteljice lahko gostijo tuje Comenius asistente, ki opravljajo vzgojno – izobraževalno delo od 13 do 45 tednov. Akcija je namenjena vrtcem, osnovnim in srednjim šolam, ki želijo s pomočjo tujega Comenius asistenta vnesti evropsko dimenzijo v svoje delo, povečati motivacijo učencev za tuj jezik ter spodbuditi zanimanje za drugo kulturo. Šole gostiteljice ne prejmejo dotacije. Naslednji rok prijave bo v začetku leta 2013.

4. Dvostranska šolska partnerstva so namenjena vsaj 10-dnevni recipročni izmenjavi učencev med partnerskima državama. Dotacija je v obliki pavšalnega zneska, ki je vezan na minimalno število mobilnosti: od 12-24 mobilnosti (13.000 € do 20.000 €). Projekt traja 2 leti s predvidenim začetkom v mesecu avgustu. Naslednji rok prijave projektov je v začetku leta 2013.

5. Večstranska šolska partnerstva so namenjena povezovanju in sodelovanju najmanj treh šol iz treh različnih držav na osnovi skupne teme.  Dotacija je v obliki pavšalnega zneska, ki je vezan na minimalno število mobilnosti: od 4-24 mobilnosti (6.500 € - 20.000 €). Projekt traja 2 leti s predvidenim začetkom v mesecu avgustu. Naslednji rok prijave projektov je v začetku leta 2013.

6. Regio partnerstva so namenjena povečanju evropske dimenzije šolskega izobraževanja in sodelovanju lokalnih in regionalnih šolskih oblasti. Dotacija je v obliki pavšalnega zneska za mobilnosti in dejanskih stroškov (do 25.000 €). Projekt traja 2 leti s predvidenim začetkom v mesecu avgustu. Naslednji rok prijave projektov bo v začetku leta 2013.

7. Pripravljalni obiski so namenjeni spoznavanju bodočih partnerjev in/ali pripravi projekta. Podpira se udeležbo na kontaktnem seminarju, ki ga organizirajo nacionalne agencije ali pripravljalnem obisku bodočih partnerjev. Dotacija krije potne stroške in namestitev udeležencev, ki potujejo v tujino oziroma kotizacijo v primeru kontaktnega seminarja.

8. e-Twinning je poseben del programa Vseživljenjsko učenje, namenjen podpori in spodbujanju uporabe sodobnih tehnologij v izobraževanju na ravni osnovnih in srednjih šol.

9. Individualna mobilnost učencev je nova akcija programa Comenius, ki učencem osnovnih/srednjih šol omogoča tri- do desetmesečno šolanje na šoli gostiteljici v tujini. Mobilnost učencev je organizirana med šolami, ki sodelujejo ali so sodelovale v istem Comenius projektu. Dotacija je namenjena administrativnim stroškom šole pošiljateljice, administrativnim stroškom šole gostiteljice, vključno s stroški mentorstva, stroškom jezikovne priprave učenca, stroškom povratne vožnje za učenca in mesečno nadomestilo za učenca.

Povezave

© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.