Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

Podprogram Leonardo da Vinci - poklicno izobraževanje in usposabljanje


Podprogram LdV odgovarja na učne potrebe posameznikov in delodajalcev ter bogati ponudbo poklicnega izobraževanja in usposabljanja, podpira povezovanje socialnih partnerjev in razvoj konkurenčnosti z vlaganjem v znanje delovne sile in izvedbo evropskih politik. Vse aktivnosti podprograma so mednarodne narave.

Cilj programa je podpirati pridobivanje in uporabo znanja, spretnosti in kvalifikacij za opravljanje poklica, povečati število in kakovost mednarodnih usposabljanj in povečati zaposljivost posameznikov in njihovo vključenost na evropski trg dela. Program podpira izobraževalne organizacije, podjetja pri mednarodnem sodelovanju, izboljšavah kakovosti, uvajanju inovacij in povečanje privlačnosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Prijavo lahko oddajo pravne osebe, ki so neposredno ali posredno dejavne na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Tematike in ciljne skupine terciarnega nivoja (npr. študentje, profesorji, fakultete, višje šole) spadajo v okvir podprograma Erasmus

Razpis podprograma Leonardo da Vinci je objavljen kot del celotnega razpisa Programa Vseživljenjsko učenje.


Decentralizirane akcije podprograma, ki jih izvaja CMEPIUS

1. Projekti mobilnosti podpirajo mednarodno usposabljanje dijakov, oseb na trgu dela in izmenjave izkušenj strokovnih delavcev v poklicnem izobraževanju. 

Dotacija je omejena v razpisu in temelji na dejanskih stroških (število udeležencev, trajanje in destinacija, priprava). Projekt traja do 2 leti, usposabljanja in izmenjave so lahko različno dolga. Naslednji rok prijave projektov je v začetku leta 2013. Posamezniki se lahko obrnejo na posrednike mobilnosti.


2. Projekti partnerstev povezujejo izobraževalne ustanove in/ali podjetja in socialne partnerje v administrativno manj zahtevnih projektih, privedejo pa do oprijemljivih in uporabnih rezultatov.

Dotacija je v obliki pavšalnega zneska, ki je vezan na število mobilnosti: od 4 mobilnosti (9.500 €) do 24 mobilnosti (25.000 €). Projekt traja 2 leti s predvidenim začetkom v mesecu avgustu. Naslednji rok prijave bo v začetku leta 2013.

3. Projekti prenosa inovacij so večstranski projekti, ki prispevajo h kakovosti in privlačnosti ponudbe poklicnega izobraževanja in usposabljanja, podpirajo prenos inovativnih rešitev ter razvoj evropske dimenzije v poklicnem izobraževanju in usposabljanju.

Dotacija znaša do 100.000 € letno in temelji na odobrenem finančnem načrtu dejanskih stroškov (stroški dela, potovanj, storitev, opreme, drugih in posrednih stroškov). Projekt traja poljubni čas od enega do dveh let. Naslednji rok prijave bo v začetku leta 2013.

4. Pripravljalni obiski so namenjeni spoznavanju bodočih partnerjev in/ali praktični pripravi projekta. Podpira se udeležbo na kontaktnem seminarju, ki ga organizirajo nacionalne agencije ali pripravljalnem obisku bodočih partnerjev. Dotacija krije potne stroške in namestitev udeležencev, ki potujejo v tujino.

Povezave

© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.