Kontakt
 Darja Lenarčič

Tel.: +386-1-620-94-65
darja.lenarcic@cmepius.si
Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

Pripravljalni obiski


Akcija Pripravljalni obiski v okviru Razpisa VŽU 2013 je zaprta.

Cilj akcije je omogočiti srečanje s projektnimi partnerji ali iskanje partnerjev in pripravo vloge. Akcija ima dve obliki, ki trajata največ 5 dni:

1.    Pripravljalni obiski  so srečanja, ki omogočijo bodočim projektnim partnerjem, da določijo cilje projekta in vloge posameznih partnerjev, pripravijo delovni načrt in prijavo ter spoznajo partnerske organizacije, njihove cilje in način dela.

2.    Kontaktni seminarji so srečanja, ki jih organizirajo nacionalne agencije, namenjena iskanju partnerjev glede na tematiko ali področje dela. Udeleženci lahko navežejo stike z veliko organizacijami in se lotijo priprave projekta.

Dotacija
krije stroške potovanja, zavarovanja ter namestitve (do 85% evropskih dnevnic razpisa VŽU). Pripravljalnih aktivnosti se praviloma udeleži le ena oseba na organizacijo. Več: Vodnik za pripravo vloge


Elektronska vloga (objavljena na spletni strani razpisa podprograma za tekoče leto) mora biti izpolnjena, elektronsko oddana, natisnjena in poslana po pošti najmanj 20 delovnih dni pred odhodom. V roku 20 dni se ne šteje dan oddaje prijave in dan odhoda na mobilnost. Vlogi je potrebno priložiti program obiska. Več: Navodila za izpolnjevanje elektronske prijavnice
Podprogram
Opis
Okvirni znesek 2013Kontaktni seminarjiPrijava
Comenius

27.440 EURCOM
Razpis
Erasmus
4.564 EUR
ERA
Razpis
Leonardo da Vinci 
24.471 EURLdVRazpis
Grundtvig

8.616 EUR
GRU
Razpis


Nacionalna administrativna merila upravičenosti (OBVEZNO PREBERI Nacionalna pravila za prijavitelje za leto 2013):


1. Za udeležbo na pripravljalnih aktivnostih za akcije programa, se ne morejo prijaviti organizacije, ki so v razpisnih letih 2011 ali 2012 prejele dotacijo za pripravljalni obisk za to akcijo.

2. Za isti pripravljalni obisk je lahko odobrena le ena organizacija iz Slovenije.

3. V primeru, da želi projekt prijaviti članica univerze, mora prijavnico izpolniti kot univerza, prijavnico mora podpisati rektor oz. pooblaščena oseba. Upravičenost udeležbe pa se bo preverjala na ravni članice univerze.

4. Organizacija lahko prejme dotacijo za udeležbo na pripravljalnem obisku/kontaktnem seminarju v okviru programa le enkrat na razpis.

Povezave

Navodila za izpolnjevanje elektronske prijavnice
Vodnik za pripravo vloge
Obrazec za tehnični pregled in oceno vloge


© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.