Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

Podprogram Erasmus – terciarno izobraževanje


Podprogram Erasmus nudi udeležencem terciarnega izobraževanja različne priložnosti na področju izobraževanja, poučevanja, usposabljanja, razvoja in sodelovanja v mednarodnem okolju.

Cilj programa je spodbujati mednarodno mobilnosti posameznikov in povečati obseg različnega sodelovanje med organizacijami ter dvig kakovosti terciarnega izobraževanja v Evropi.

Prijavo lahko oddajo organizacije s področja terciarnega izobraževanja, ki so nosilke Erasmus univerzitetne listine (EUC). Kot partnerji pa lahko sodelujejo tudi podjetja, društva, združenja, in vse ostale organizacije, ki vidijo dodano vrednost in interes v sodelovanju s terciarnim sektorjem.

Decentralizirane aktivnosti, ki jih koordinira Nacionalna agencija CMEPIUS

1. Individualna mobilnostje namenjena mednarodni izmenjavi študentov za študij in prakso ter zaposlenim za poučevanje in usposabljanje.

Institucije, ki so nosilke Erasmus univerzitetne listine (EUC) in oddajo prijavo na Razpis VŽU-Erasmus, prejmejo Erasmus dotacijo za posamezno pogodbeno leto. V skladu s Sklepom komisije VŽU-Erasmus in znotraj minimalnih in maksimalnih zneskov, lahko institucije same določijo višino dotacije za mobilnost. Erasmus dotacija je namenjena sofinanciranju mobilnosti, ki lahko v posameznih akcijah različno trajajo.

Naslednji rok za prijavo institucij na nacionalni razpis je 8. marca 2013. Posamezniki naj glede možnosti mobilnosti kontaktirajo mednarodne službe in/ali Erasmus koordinatorje na matični instituciji.

2. Intenzivni programi (IP) so kratki študijski programi (največkrat poletne šole), ki na enem mestu združijo študente in profesorje iz različnih visokošolskih institucij in držav. Intenzivni program lahko trajajo od 2-6 tednov. Dotacija za Intenzivne programe je sestavljena iz pavšalnega zneska za kritje stroškov organizacije, iz zneska za kritje dela potnih stroškov udeležencev in dnevnic. Naslednji rok za prijavo na razpis mobilnosti bo v začetku 2013.

3. Intenzivni jezikovni tečaji (EILC), ki ponujajo jezikovno predpripravo za Erasmus študente in Comenius asistente. Intenzivni jezikovni tečaji lahko trajajo od 2-6 tednov.

4. Pripravljalni obiski so namenjeni spoznavanju bodočih partnerjev in/ali pripravi projekta. Podpira se udeležbo na kontaktnem seminarju, ki ga organizirajo nacionalne agencije ali pripravljalnem obisku bodočih partnerjev. Dotacija krije potne stroške in namestitev udeležencev, ki potujejo v tujino oziroma kotizacijo v primeru kontakntega seminarja.

Povezave

© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.