Kontakt
Tajništvo

T: +386-1-620-94-50
F: +386-1-620-94-51
info@cmepius.si
Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

Program Vseživljenjsko učenje


Program Vseživljenjsko učenje je osrednji program EU na področju izobraževanja in usposabljanja. Ustanovljen je bil za obdobje 2007-2013 s sklepom Evropskega parlamenta in Sveta in je naslednik programov Socrates in Leonardo da Vinci (2000-2006).

Namen programa je prispevati k razvoju družbe z vrhunskim znanjem, trajnostnim gospodarskim razvojem, več in bolj kakovostnimi delovnimi mesti in večjo socialno kohezijo ter zagotavljanje varstva okolja za prihodnje generacije. Podpira izmenjavo, sodelovanje in mobilnost med sistemi izobraževanja in usposabljanja v Evropi, tako da bodo postali svetovna referenca za kakovost.

Program je razdeljen na štiri podprograme
in je namenjen številnim ciljnim skupinam od vzgoje in izobraževanja otrok v vrtcih do študentov, oseb na trgu dela, podjetij in izobraževalnih organizacij, društev, nevladnih organizacij in odraslih, ki se v svojem delovnem življenju in tretjem življenjskem obdobju spet vračajo k učenju.

Programske aktivnosti
se delijo na centralizirane (prijave na Izvršno agencijo v Bruselj) in  decentralizirane (prijave na nacionalno agencijo v matični državi). Kar 80 % programskih sredstev je namenjenih decentraliziranim aktivnostim, za katere v Sloveniji na leto namenimo približno 7,5 milijona evrov. V Sloveniji naloge nacionalne agencije opravlja CMEPIUS in je pri delu vezan na skupna programska pravila, določena v Sklepu, Vodniku za Nacionalne agencije in na navodila Evropske komisije.

Razpisi so objavljeni na spletni strani Nacionalne agencije CMEPIUS. Razpisna dokumentacija vključuje objavo v evropskem uradnem listu, skupen evropski razpis (prednostne naloge in finančno administrativna pravila), nacionalna pravila, prijavne obrazce in zelo uporaben dokument: Vodnik za prijavitelje.

Prijavni roki so praviloma v prvi četrtini koledarskega leta, nekateri roki so odprti (pripravljalne aktivnosti) ali pa jih je več letno (stalno strokovno spopolnjevanje, študijski obiski).

Razpisni roki za projekte mobilnosti Erasmus in Leonardo da Vinci so roki za prijave organizacij, ki pošiljajo posameznike v tujino.
© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.