Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

 Razpis podprograma Leonardo da Vinci 2010


Prijavni roki v letu 2010

Mobilnost
05.2.
Partnerstva
19.2.
Prenos inovacij
26.2.

Objava razpisa na spletnih straneh Evropske komisije
Informativni dnevi in delavnice Programa VŽU

Razpisna dokumentacija

Sklep o ustanovitvi programa Vseživljenjsko učenje SI EN
Poziv k sodelovanju SI ENPopravek
Strateške prednostne naloge SI EN
Nacionalna pravila za prijavitelje SI
Vodnik za prijavitelje: I.    Splošne določbe SIEN
                                   IIa.  Podprogrami in akcije SIEN
                                   IIb.  Opisi akcij (fiche) SIEN

Prijavna dokumentacija in merila izbora

Pred izpolnjevanjem prijavnice obvezno preberite Nacionalna pravila za prijavitelje za leto 2010!

Opomba!!!
V PRIMERU, DA OB PRIJAVI PREJMETE ANGLEŠKO RAZLIČICO POTRDILA O ODDAJI PRIJAVNICE, PROSIMO UPOŠTEVAJTE NAVODILA, KI SO NAVEDENA V SLOVENSKI RAZLIČICI POTRDILA (DOKUMENT JE NA VOLJO POD PRIJAVNICO POSAMEZNE AKCIJE).


Partnerstva
Prijavnico za partnerstva izpolni SAMO koordinatorska organizacija v svoji državi, partnerske organizacije pa morajo izpolnjeno prijavnico, ki jim jo pošlje koordinator, dopolniti in do roka oddati nacionalni agenciji v svoji državi. Vsa navodila so v dokumentu »Potrdilo o oddaji prijavnice«
Navodila za izpolnjevanje elektronske prijavnice Obvezno preberite pred izpolnjevanjem prijavnice!!!
Navodila za oddajo prijavnice

Mobilnost
Navodila za izpolnjevanje elektronske prijavnice Obvezno preberite pred izpolnjevanjem prijavnice!!!
Navodila za oddajo prijavnice
Pomoč prijaviteljem pri izračunu stroškov projekta mobilnosti - Ciljna skupina: dijaki (IVT)
Pomoč prijaviteljem pri izračunu stroškov projekta mobilnosti - Ciljna skupina: osebe na trgu dela (PLM)
Pomoč prijaviteljem pri izračunu stroškov projekta mobilnosti - Ciljna skupina: strokovnjaki na področju PUM (VETPRO)
Ocenjevalni obrazec za projekte mobilnosti za leto 2010

Prenos inovacij
Navodila za izpolnjevanje elektronske prijavnice Obvezno preberite pred izpolnjevanjem prijavnice!!!
Navodila za oddajo prijavnice
Dodatna navodila in pojasnila k prijavnici LdV Prenoc inovacij 2010
Ocenjevalni obrazec za LdV Prenos inovacij 2010

Pripravljalni obiski


Navodila za izpolnjevanje elektronske prijavniceObvezno preberite pred izpolnjevanjem prijavnice!!!
Navodila za oddajo prijavnice

Sklep o izboru in višini sofinanciranja akcij Leonardo da Vinci za leto 2010

Leonardo da Vinci Partnerstva
Leonardo da Vinci Mobilnost (ciljna skupina dijaki/vajenci)
Leonardo da Vinci Mobilnost (ciljna skupina osebe na trgu dela)
Leonardo da Vinci Mobilnost (ciljna skupina strokovnjaki v poklicnem izobraževanju in usposabljanju)
Leonardo da Vinci Prenos inovacij

Obrazci za pripravo vmesnih in končnih poročil 2010

Partnerstva
Obrazec za Vmesno poročilo za LDV-Partnerstva 2010 (Priloga IV k pogodbi)

Pripravljalni obiski
Obrazec za končno poročilo Pripravljalni obiski

Projekti mobilnosti
Leonardo da Vinci - ciljna skupina PLM
Leonardo da Vinci - ciljna skupina IVT
Leonardo da Vinci mobilnost - ciljna skupina VETPRO
Predstavitev za pogodbenike, 25.4.2012

Prenos inovacij
Zahtevek za spremembo pogodbe
Vzorec partnerskega sporazuma (pripomoček)
TOI projektni priročnik, Aneks 3 (1.4.2011)
Finančne tabele za vmesno poročilo za pogodbenike 2010

© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.