Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

 Razpis podprograma Grundtvig 2010


Prijavni roki v letu 2010

Nadaljnja izobraževanja in usposabljanja (IST)* 
15.1., 30.4. in 15.9.
Obiski in izmenjave za osebje v izobraževanju odraslih*
15.1., 30.4. in 15.9.
Delavnice  
19.2.
Učna partnerstva  
19.2.
Asistenti (posamezniki)  
31.3.
Projekti prostovoljnega dela starejših  
31.3.
* Opomba! Prijavni rok je vezan na upravičeno obdobje, v katerem se mobilnost izvede in sicer:
15.1. (za mobilnosti, ki bodo potekale od 1.5.2010),
30.4. (za mobilnosti, ki bodo potekale od 1.9.2010) in
15.9. (za mobilnosti, ki bodo potekale od 1.1.2011).

Objava razpisa na spletnih straneh Evropske komisije
Informativni dnevi in delavnice Programa VŽU

Razpisna dokumentacija

Sklep o ustanovitvi programa Vseživljenjsko učenje SI EN
Poziv k sodelovanju SI ENPopravek
Strateške prednostne naloge SI EN
Nacionalna pravila za prijavitelje SI
Vodnik za prijavitelje: I.    Splošne določbe SIEN
                                   IIa.  Podprogrami in akcije SIEN
                                   IIb.  Opisi akcij (fiche) SIEN


Prijavna dokumentacija in merila izbora

Pred izpolnjevanjem prijavnice obvezno preberite Nacionalna pravila za prijavitelje za leto 2010!
Opomba!!!
V PRIMERU, DA OB PRIJAVI PREJMETE ANGLEŠKO RAZLIČICO POTRDILA O ODDAJI PRIJAVNICE, PROSIMO UPOŠTEVAJTE NAVODILA, KI SO NAVEDENA V SLOVENSKI RAZLIČICI POTRDILA (DOKUMENT JE NA VOLJO POD PRIJAVNICO POSAMEZNE AKCIJE).

Nadaljnja izobraževanja in usposabljanja (IST)
Navodila za izpolnjevanje elektronske prijavnice Obvezno preberite pred izpolnjevanjem prijavnice!!!
Ocenjevalni obrazec Grundtvig Nadaljnja izobraževanja in usposabljanja
Obvezna priloga: program izobraževanja


Obiski in izmenjave za osebje v izobraževanju odraslih

Ocenjevalni obrazec Grundtvig Obiski in izmenjave za osebje v izobraževanju odraslih
Obvezna priloga: program izobraževanja

Učna partnerstva

Prijavnico za partnerstva izpolni SAMO koordinatorska organizacija v svoji državi, partnerske organizacije pa morajo izpolnjeno prijavnico, ki jim jo pošlje koordinator, dopolniti in do roka oddati nacionalni agenciji v svoji državi. Vsa navodila so v dokumentu »Potrdilo o oddaji prijavnice«!

Ocenjevalni obrazec Grundtvig učna partnerstva
Navodila za izpolnjevanje elektronske prijavniceObvezno preberite pred izpolnjevanjem prijavnice!!!
Navodila za oddajo prijavnice

Delavnice
Ocenjevalni obrazec Grundtvig delavnice
Splošne določbe pogodbe
Pravila za izračun končnega zneska dotacije

Asistenti
Ocenjevalni obrazec Grundtvig asistenti

Projekti prostovoljnega dela starejših
Ocenjevalni obrazec Grundtvig projekti prostovoljnega dela starejših

Pripravljalni obiski
Navodila za oddajo prijavnice

Sklepi o izboru in višini sofinanciranja akcij Grundtvig za leto 2010

Učna partnerstva
Nadaljnja izobraževanja in usposabljanja (IST) - Rok: 15.1.2010
Nadaljnja izobraževanja in usposabljanja (IST) - Rok: 30.4.2010
Nadaljnja izobraževanja in usposabljanja (IST) - Rok: 15.9.2010
Obiski in izmenjave - Rok: 15.1.2010
Obiski in izmenjave - Rok: 30.4.2010
Obiski in izmenjave - Rok: 15.9.2010
Delavnice
Prostovoljno delo starejših
Asistenti
Učna partnerstva - prijave zavrnjene zaradi neizpolnjevanja tehnične ustreznosti
Nadaljnja izobraževanja in usposabljanja (IST) - prijave zavrnjene zaradi neizpolnjevanja tehnične ustreznosti
Delavnice - prijave zavrnjene zaradi neizpolnjevanja tehnične ustreznosti
Obiski in izmenjave - prijave zavrnjene zaradi neizpolnjevanja tehnične ustreznosti

Obrazci za pripravo vmesnih in končnih poročil 2010

Obrazec za končno poročilo Grundtvig Asistenti
Obrazec za končno poročilo Grundtvig Obiski in izmenjave
Obrazec za končno poročilo Pripravljalni obiski
Obrazec za končno poročilo Grundtvig delavnice

© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.