Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

 Razpis podprograma Erasmus 2010


Prijavni roki v letu 2010

Intenzivni jezikovni tečaji Erasmus (EILC)   
05.2.
Intenzivni programi (IP)  
12.3.
Mobilnost študentov in osebja  
12.3.

Objava razpisa na spletnih straneh Evropske komisije
Informativni dnevi in delavnice Programa VŽU

Razpisna dokumentacija

Sklep o ustanovitvi programa Vseživljenjsko učenje SI EN
Poziv k sodelovanju SI ENPopravek
Strateške prednostne naloge SI EN
Nacionalna pravila za prijavitelje SI
Vodnik za prijavitelje: I.    Splošne določbe SIEN
                                   IIa.  Podprogrami in akcije SIEN
                                   IIb.  Opisi akcij (fiche) SIEN


Prijavna dokumentacija in merila izbora

Erasmus intenzivni jezikovni tečaji (EILC)
Obrazec za prijavo Erasmus študenta na EILC (Student application form)
Obrazec za prijavo Comenius asistenta na EILC (Comenius assistant application form)
Obrazec za spremljanje izbora udeležencev EILC 2010-11 (Participant selection results form)
Podatki o organizatorju in tečaju (EILC 2010-11 Organising Institution’s Information Form)
Podatki o dodatnem tečaju
Merila ocenjevanja

Erasmus intenzivni programi (IP)
Merila ocenjevanja
Delavnica IP za pogodbenike
Splošni pogoji k sporazumu o dotaciji za izvedbo IP

Erasmus individualna mobilnost (študenti in zaposleni)
Navodila za izpolnjevanje elektronske prijavnice Obvezno preberite pred izpolnjevanjem prijavnice!
Navodila za oddajo prijavnice

Pripravljalni obiski
Navodila za izpolnjevanje elektronske prijavnice Obvezno preberite pred izpolnjevanjem prijavnice!!!
Navodila za oddajo prijavnice

Sklepi o izboru in višini sofinanciranja akcij Erasmus za leto 2010

Erasmus Intenzivni jezikovni tečaji (EILC)
Erasmus Individualna mobilnost (IM)
Erasmus intenzivni programi (IP)
Sklep o razdelitvi dodatnih sredstev za sofinanciranje akcije Erasmus individualna mobilnost 2010
Sklep o prerazporeditvi sredstev za sofinanciranje akcije Erasmus Individualna mobilnost 2010 (prvo vmesno poročilo)
Sklep o prerazporeditvi sredstev za sofinanciranje akcije Erasmus Individualna mobilnost 2010 (drugo vmesno poročilo)

Obrazci za pripravo vmesnih in končnih poročil

Erasmus individualna mobilnost (IM) 2010
Priloga II.1 Vmesno poročilo
Priloga II.2 Vmesno poročilo
Priloga II.3 - Poročilo institucije glede skladnosti z EUC
Priloga III - Zaveza k mobilnosti
Priloga IV - Medinstitucionalni sporazum - minimalna zahtevana vsebina
Priloga V.1 - Sporazum o dotaciji SMS (vzorec)
Priloga V.2 - Študijski sporazum SMS - minimalna zahtevana vsebina
Priloga V.3 - Erasmus študentska listina
Priloga V.4 - Končno poročilo študentov za namen študija SMS
Priloga V.5 - Sporazum o dotaciji SMP (vzorec)
Priloga V.6 - Program prakse študenta SMP in Zaveza kakovosti
Priloga V.7 - Erasmus študentska listina
Priloga V.8 - Končno poročilo študentov za namen prakse SMP
Priloga V.9 - Sporazum o dotaciji STA (vzorec)
Priloga V.10 - Program predavanj STA - minimalna zahtevana vsebina
Priloga V.11 - Končno poročilo s predavanj STA - minimalna zahtevana vsebina
Priloga V.12 - Sporazum o dotaciji STT (vzorec)
Priloga V.13 - Načrt usposabljanja STT - minimalna zahtevana vsebina
Priloga V.14 - Končno poročilo z usposabljanja STT - minimalna zahtevana vsebina
Priloga VI - Navodila za institucije pogodbenice
Vsebinsko končno poročilo 2010
Slovar podatkov 2010
Tabele - podatki za slovarje 2010
ISCED kode
Tabela za pripravo končnega poročila Erasmus IM 2010/2011

Pripravljalni obiski
Obrazec za končno poročilo Pripravljalni obiski

EILC - Eramus intenzivni jezikovni tečaji
Poročilo študentov, udeležencev tečaja
Poročilo za organizacije
Priloga 3: statistično poročilo o izbranih študentih

Obvezni prilogi končnega poročila sta:
  • kopije poročil študentov in
  • priloga 3: statistično poročilo o izbranih študentih.
Poročilo morate poslati tudi v elektronski obliki na naslov: erasmus@cmepius.si

Erasmus intenzivni programi (IP)
Končno poročilo organizacije
Končno poročilo študentov

© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.