Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

Razpis programa Vseživljenjsko učenje za leto 2010


Razpisna dokumentacija

Sklep o ustanovitvi programa Vseživljenjsko učenje SI EN
Poziv k sodelovanju SI ENPopravek
Strateške prednostne naloge SI EN
Nacionalna pravila za prijavitelje SI
Vodnik za prijavitelje: I.    Splošne določbe SIEN
                                   IIa.  Podprogrami in akcije SIEN
                                   IIb.  Opisi akcij (fiche) SIEN


Objava razpisa na spletnih straneh Evropske komisije
Informativni dnevi in delavnice Programa VŽU

Pojasnilo glede udeležbe šolskih centrov v okviru Razpisa VŽU 2010

V okviru Razpisa VŽU 2010 je omejitev prijav na največ eno za posamezen šolski center določena samo za akciji LdV – Mobilnost in Grundtvig – Učna partnerstva.
Za akciji LdV – Partnerstva in Comenius – Partnerstva se lahko prijavi na razpis več posameznih šol znotraj istega šolskega centra. Pravilo glede ene prijave na organizacijo se bo preverjalo na nivoju posamezne šole in ne na nivoju šolskega centra.


Razpisi podprogramov VŽU

Razpis podprograma Comenius
Razpis podprograma Erasmus
Razpis podprograma Leonardo da Vinci
Razpis podprograma Grundtvig
Razpis Študijski obiski

Rezultati vseh razpisov v letu 2010

Roki za oddajo vlog po posameznih podprogramih v letu 2010:

PODPROGRAM - Akcija
Rok za prijavo 2010
COMENIUS

Nadaljnja izobraževanja in usposabljanja (IST)*
15.1., 30.4. in 15.9.
Comenius asistenti (posamezniki in šole gostiteljice)  
29.1.
Šolska partnerstva    
19.2.
Regio partnerstva   
19.2.
ERASMUS   
Intenzivni jezikovni tečaji Erasmus (EILC)    
05.2.
Intenzivni programi (IP)   
12.3.
Mobilnost študentov in osebja   
12.3.
LEONARDO DA VINCI   
Mobilnost    
05.2.
Partnerstva   
19.2.
Prenos inovacij   
26.2.
GRUNDTVIG   
Nadaljnja izobraževanja in usposabljanja (IST)*  
15.1., 30.4. in 15.9.
Obiski in izmenjave za osebje v izobraževanju odraslih*   
15.1., 30.4. in 15.9.
Delavnice   
19.2.
Učna partnerstva   
19.2.
Asistenti (posamezniki)   
31.3.
Projekti prostovoljnega dela starejših   
31.3.
PREČNI PROGRAM   
Študijski obiski*  
31.3. in 15.10.
* Opomba: prijavni rok je vezan na upravičeno obdobje, v katerem se mobilnost izvede

© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.