Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

Razpis podprograma Comenius 2010


Prijavni roki v letu 2010

Nadaljnja izobraževanja in usposabljanja (IST)* 15. 1., 30. 4. in 15. 9.
Comenius asistenti (posamezniki in šole gostiteljice) 
29. 1.
Šolska partnerstva     19. 2.
Regio partnerstva    19. 2.
* Opomba! Prijavni rok je vezan na upravičeno obdobje, v katerem se mobilnost izvede in sicer:
15.1. (za mobilnosti, ki bodo potekale od 1.5.2010),
30.4. (za mobilnosti, ki bodo potekale od 1.9.2010) in
15.9. (za mobilnosti, ki bodo potekale od 1.1.2011).

Objava razpisa na spletnih straneh Evropske komisije
Informativni dnevi in delavnice Programa VŽU

Razpisna dokumentacija

Sklep o ustanovitvi programa Vseživljenjsko učenje SI EN
Poziv k sodelovanju SI ENPopravek
Strateške prednostne naloge SI EN
Nacionalna pravila za prijaviteljeSI
Vodnik za prijavitelje: I.    Splošne določbe SIEN
                                   IIa.  Podprogrami in akcije SIEN
                                   IIb.  Opisi akcij (fiche) SIEN


Prijavna dokumentacija in merila izbora

Pred izpolnjevanjem prijavnice obvezno preberite Nacionalna pravila za prijavitelje za leto 2010!

Opomba!!!
V PRIMERU, DA OB PRIJAVI PREJMETE ANGLEŠKO RAZLIČICO POTRDILA O ODDAJI PRIJAVNICE, PROSIMO UPOŠTEVAJTE NAVODILA, KI SO NAVEDENA V SLOVENSKI RAZLIČICI POTRDILA (DOKUMENT JE NA VOLJO POD PRIJAVNICO POSAMEZNE AKCIJE).

Nadaljnja izobraževanja in usposabljanja
Ocenjevalni obrazec Nadaljnja izobraževanja in usposabljanja (IST)
Navodila za izpolnjevanje elektronske prijavnice Obvezno preberite pred izpolnjevanjem prijavnice!!!
Obvezna priloga: program izobraževanja
Maksimalni zneski za bivanje in pot 2010


Šolska partnerstva
Prijavnico za partnerstva izpolni SAMO koordinatorska organizacija v svoji državi, partnerske organizacije pa morajo izpolnjeno prijavnico, ki jim jo pošlje koordinator, dopolniti in do roka oddati nacionalni agenciji v svoji državi. Vsa navodila so v dokumentu »Potrdilo o oddaji prijavnice«!

Ocenjevalni obrazec Šolska partnerstva - večstranski projekti
Ocenjevalni obrazec Šolska partnerstva - dvostranski projekti
Navodila za izpolnjevanje elektronske prijavnice Obvezno preberite pred izpolnjevanjem prijavnice!!!
Navodila za oddajo prijavnice

Regio partnerstva

Ocenjevalni obrazec Comenius Regio partnerstva 2010

Asistenti

Ocenjevalni obrazec Comenius asistenti
Navodila za izpolnjevanje elektronske prijavnice Obvezno preberite pred izpolnjevanjem prijavnice!!!
Navodila za oddajo prijavnice

Šole gostiteljice
Ocenjevalni obrazec Comenius šole gostiteljice
Navodila za izpolnjevanje elektronske prijavnice Obvezno preberite pred izpolnjevanjem prijavnice!!!
Navodila za oddajo prijavnice

Pripravljalni obiski
Navodila za izpolnjevanje elektronske prijavniceObvezno preberite pred izpolnjevanjem prijavnice!!!
Navodila za oddajo prijavnice

Sklep o izboru in višini sofinanciranja akcij Comenius za leto 2010

REGIO partnerstva
Večstranska partnerstva
Večstranska partnerstva - prijave partnerskih projektov zavrnjene zaradi neizpolnjevnaja tehnične ustreznosti
Večstranska šolska partnerstva - prijave koordinatorskih projektov zavrnjene zaradi neizpolnjevanja tehnične ustreznosti
Dvostranska partnerstva
Dvostranska šolska partnertsva - prijave zavrnjene zaradi neizpolnjevanja tehnične ustreznosti
Nadaljnja izobraževanja in usposabljanja (IST) - prijave zavrnjene zaradi neizpolnjevanja tehnične ustreznosti
Nadaljnja izobraževanja in usposabljanja (IST) - rok 15.1.2010
Nadaljnja izobraževanja in usposabljanja (IST) - rok 30.4.2010
Nadaljnja izobraževanja in usposabljanja (IST) - Rok: 15.9.2010
Asistenti  - prijave zavrnjene zaradi neizpolnjevanja tehnične ustreznosti
Asistenti
Šole gostiteljice


Obrazci za pripravo vmesnih in končnih poročil 2010

Obrazec za končno poročilo Pripravljalni obiski
Obrazec za končno poročilo Comenius Šole gostiteljice
Obrazec za vmesno poročilo Comenius Šolska partnerstva
Asistenti - vzorec končnega poročila

© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.