Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

Erasmus Mundus – Kaj nudi študentom?  


Evropski program Erasmus Mundus nudi študentom možnosti financiranja študija in mobilnosti skozi dve akciji programa:

1.    (AKCIJA 1) – Vpis, pridobitev štipendije ter študij v skupnem magistrskem (EMMC – Erasmus Mundus Master Courses) ali skupnem doktorskem študijskem programu (EMJD - Erasmus Mundus Joint Doctorals)

2.    (AKCIJA 2) – Pridobitev štipendije za odhod na mobilnost (različne dolžine) na eno od neevropskih univerz pod pogojem, da njegova matična univerza sodeluje v partnerstvu za mobilnost Erasmus Mundus.

AKCIJA 1: EMMC in EMJD

Kaj je skupni študijski program Erasmus Mundus?


-    Program, ki ga izvajajo najmanj 3 evropske univerze, ki jih imenujemo KONZORCIJ (partnerstvo univerz).
-    V konzorcij je lahko vključena tudi neevropska univerza.  
-    Vsaka univerza izvede del študijskega programa (npr. 1 ali 2 semestra), kar daje študijskemu programu dodatno kakovost (Vsaka univerza prispeva tisti del, v katerem je najboljša).
-    V času študija morata študent opraviti študijske obveznosti na najmanj dveh evropskih univerzah, lahko tudi na neevropski, če je le-ta del konzorcija.
-    Odlika programov sta tudi interdisciplinarnost in študij v mednarodnem okolju.
-    Vsak Erasmus Mundus študijski program, ki ga je Evropska komisija odobrila za sofinanciranje, nudi namreč določeno število štipendij za evropske in neevropske študente.
-    Vpis poteka popolnoma ločeno od sedanje matične slovenske institucije. Študent se vpiše v nov program na podiplomski stopnji in ga v celoti opravi v tujini.
-    Ob uspešnem zaključku študija študent prejme najmanj dvojno (double degree), lahko tudi skupno (joint degree) magistrsko ali doktorsko diplomo, kar pomeni, da mu javno veljavno listino podelijo vse univerze na katerih je v času študija študiral oz. vse univerze vključene v konzorcij skupnega programa.

Kako do Erasmus Mundus štipendije za EMMC ali EMJD?


Seznam skupnih študijskih programov, ki jih je Evropska komisija izbrala na razpisu in nudijo štipendije je skupaj z vsemi navodili objavljen na spletni strani Izvajalske agencije (EACEA):  

-    Seznam Erasmus Mundus Master Courses
-    Seznam Erasmus Mundus Joint Doctorals

Vsak Erasmus Mundus skupni študijski program ima svojo spletno stran. Povezave najdete na seznamih EMMC in EMJD.

Ti skupni programi študentu (slovenski državljani sodijo v »kategorijo študentov B« oz. med EU študente) nudijo:
-    mesečno štipendijo za celoten čas trajanja študija,
-    plačilo šolnine v celotnem znesku,
-    zdravstveno zavarovanje in
-    kritje ostalih stroškov (vpisnin, članarin v knjižnicah, morebitne stroške vaj in dela v laboratoriju itd),
-    pri odhodu na mobilnost na neevropsko univerzo tudi potne stroške.


Študent glede na svoj interes izbere enega (za eno študijsko leto lahko pošlje prijavnice na največ tri skupne programe) od skupnih študijskih programov in na spletni strani programa najde dodatne informacije o študijskem programu in preveri pogoje in roke za vpis.

Razpisi za vpis v študijskem letu 2013/2014 bodo objavljeni praviloma zgodaj jeseni 2012.

Prijavnico za vpis je potrebno poslati neposredno na naslov študijskega programa oz. konzorcija univerz, ki skupaj izvajajo program.

AKCIJA 2: Mobilnost v neevropsko državo  


Evropske in neevropske univerze se ob upoštevanju pravil programa Erasmus Mundus povežejo v partnerstva, pridobijo sredstva Evropske komisije za štipendije za mobilnost za
-    dodiplomske,
-    podiplomske in
-    postdoktorske študente,
-    predavatelje in
-    zaposlene.

Kakšne vrste mobilnosti nudi posamezno partnerstvo, je odvisno od pravil programa Erasmus Mundus, ki se nanašajo na posamezno geografsko regijo v svetu.

Kot slovenski državljan lahko študent vpisan na slovensko univerzo odide na mobilnost v neevropsko državo, če njegova matična in gostujoča univerza sodelujeta v istem partnerstvu.

Štipendija za mobilnost tako vključuje:

-     mesečno štipendijo za celoten čas trajanja mobilnosti
-    zdravstveno zavarovanje
-    potne stroške (višina odvisna od oddaljenosti gostujoče univerze)
-    Študent je za čas mobilnosti na gostujoči instituciji opravičen plačevanja šolnine v celotnem znesku.

Kako do Erasmus Mundus štipendije za mobilnost?

V mednarodni pisarni na svoji matični univerzi in/ali fakulteti se pozanimajte v katerih partnerstvih le-ta sodeluje in kdaj in kje bo objavljen naslednji razpis za študente.

Povezave  

-    Spletna stran Evropske komisije: Erasmus mundus možnosti za posameznike
-    Skupni študijski programi Erasmus Mundus – FAQ študentov na spletni strani Evropske komisije
-    Erasmus Mundus mobilnost – FAQ študentov na spletni strani Evropske komisije
-    European Scholarships.Worldwide Opportunities. Erasmus Mundus - what does it offer?  
-    Izkušnje Erasmus Mundus študentov na strani Erasmus Mundus Alumni Association
-    Study in Europe  (Spletna stran Evropske komisije)
-    BechelorsPortalEU – Find and Compare Bechelors in Europe
-    MastersPortalEU – Find and Compare Masters in Europe
-    PhDPortalEU – Find and Compare PhDs in Europe
-    ScholarshipPortalEU - FIND your scholarships and grants to study in Europe! 

Pomembno
Dokumenti in povezave:
Novo! Erasmus Mundus za Evropske študente
VIDEO EMAP 2 seminarja EMMC in EMJD
Erasmus Mundus skupni magistrski program – kako?
Priporočila in primeri dobrih praks EMMC konzorcijev
Erasmus Mudnus Quality Assurance
European Consortium for Accreditation 
Za bodoče študente - Study in Europe
Kontaktne točke Erasmus Mundus v Evropi
EM združenje študentov in alumnov
Erasmus Mundus Glossary
© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.