Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

Evropsko jezikovno priznanje 2012


Evropsko jezikovno priznanje (EJP) je nagrada, ki se podeljuje najbolj inovativnim projektom na področju poučevanja in učenja jezikov. Je pobuda Evropske unije, ki prispeva k večjemu ozaveščanju o jezikovni raznolikosti v Evropi. Slovenija sodeluje v pobudi že od leta 2002.


Letošnja zaključna slovesnost s podelitvijo priznanj bo v okviru Evropskega dneva jezikov, 26.9.2012.

Cilji pobude:

  • Večja osveščenost o pomenu jezikovne raznolikosti v Evropi.
  • Spodbujanje novih tehnik in metod pri poučevanju jezikov, njihovo promocijo in širšo uporabo.
  • Spodbujanje primerov dobre prakse.
  • Spodbujanje zanimanje širše javnosti za izboljšanje jezikovnih spretnosti.


Sodelujejo lahko vsi, ki izvajajo projekt, ki ustreza ciljem pobude. To so lahko organizacije s področja izobraževanja in usposabljanja, lokalne skupnosti, delodajalci, različna društva in združenja.

Prijavi se lahko tekoče ali že zaključene projekte. Do sodelovanja niso upravičeni tisti projekti, ki so šele v fazi pripravljalnih aktivnosti. Projekti so lahko nacionalni, regionalni ali izvedeni s podporo programov Evropskih skupnosti ali drugih mednarodnih programov.

Merila za izbor projektov so določena na evropski ravni. V letih 2012/2013 sta evropski prioriteti: »Učenje jezika s pomočjo sodobnih tehnologij« in »Večjezični razredi«. Seveda pa so k razpisu vabljeni tudi vsi tisti projekti, ki ne ustrezajo nobenemu izmed evropskih kriterijev.


Rok oddaje prijav je podaljšan na 10.7.2012.

Prijavni obrazec
Merila za pridobitev priznanja in prioritete 2012

Povezave
Evropsko jezikovno priznanje na spletnih straneh EK
Campaign for Early Foreign Language Learning 


© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.