Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

Razpis programa Vseživljenjsko učenje za leto 2013
Partnerstva VŽU 2013 – KONČNA POROČILA


Konec tega meseca, 31. julija 2015, se izteče pogodbeno obdobje za vse projekte partnerstva, ki so bili odobreni v okviru Razpis programa Vseživljenjsko učenje (VŽU) v letu 2013. Zadnji rok za oddajo poročila je 30. september 2015.

NAVODILA za oddajo končnega poročila
EST priročnik
Prezentacija z delavniceRazpisna dokumentacija

Sklep o ustanovitvi programa Vseživljenjsko učenje  SI  EN
Poziv k sodelovanjuSI   EN
Strateške prednostne nalogeSI  EN
Nacionalna pravila za prijavitelje SI

Vodnik za prijavitelje:   I.   Splošne določbe SI  EN
                                    IIa.  Podprogrami in akcije SI  EN
                                    IIb.  Opisi akcij (fiche) SI  EN

Vodnik za izpolnjevanje elektronskih prijavnic

Objava razpisa na spletnih straneh Evropske komisije
Informativni dnevi in delavnice Programa VŽU
Centralizirane aktivnosti VŽU 2013  - vsa dokumnetacija dostopna na strani Izvršne agencije

Razpisi podprogramov VŽU - decentralizirane aktivnosti

Razpis podprograma Comenius
Razpis podprograma Erasmus
Razpis podprograma Leonardo da Vinci
Razpis podprograma Grundtvig
Študijski obiski

Roki za oddajo vlog po posameznih podprogramih v letu 2013

Podprogram - akcije
Rok za oddajo prijave 2013
COMENIUS

Individualna mobilnost učencev 3.12.2012
Nadaljnja izobraževanja in usposabljanja (IST)* 16.1.2013
30.4.2013
17.9.2013
Asistenti (posamezniki in šole gostiteljice) 31.1.2013
Šolska partnerstva 21.2.2013
Regio partnerstva 21.2.2013
Pripravljalni obiski  Akcija zaključena.
ERASMUS
Intenzivni jezikovni tečaji Erasmus (EILC) 1.2.2013
Intenzivni programi (IP)
8.3.2013
Mobilnost študentov in osebja
8.3.2013
Pripravljalni obiski Akcija zaključena
LEONARDO DA VINCI

Mobilnost 1.2.2013
Partnerstva 21.2.2013
Prenos inovacij 31.1.2013
Pripravljalni obiski
Akcija zaključena
GRUNDTVIG

Nadaljnja izobraževanja in usposabljanja (IST)* 16.1.2013
30.4.2013
17.9.2013
Obiski in izmenjave za osebje v izobraževanju odraslih* 16.1.2013
30.4.2013
17.9.2013
Delavnice
21.2.2013
Učna partnerstva 21.2.2013
Asistenti (posamezniki) 28.3.2013
Projekti prostovoljnega dela starejš 28.3.2013
Pripravljalni obiski
Akcija zaključena.
PREČNI PROGRAM

Študijski obiski* 28.3.2013, 15.10.2013

* Opomba: prijavni rok je vezan na upravičeno obdobje, v katerem se mobilnost izvede.

© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.