Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

Razpis programa Vseživljenjsko učenje za leto 2012


Razpisna dokumentacija

Sklep o ustanovitvi programa Vseživljenjsko učenje  SI  EN
Poziv k sodelovanju
SI   EN
Dodatek k Pozivu k sodelovanju SI
Strateške prednostne naloge SI  EN
Nacionalna pravila za prijavitelje
SI

Vodnik za prijavitelje:   I.   Splošne določbe SI  EN
                                    IIa.  Podprogrami in akcije SI  EN
                                    IIb.  Opisi akcij (fiche) SI  EN


Objava razpisa na spletnih straneh Evropske komisije
Informativni dnevi in delavnice Programa VŽU
Centralizirane aktivnosti VŽU 2012  - vsa dokumnetacija dostopna na strani Izvršne agencije

Razpisi podprogramov VŽU - decentralizirane aktivnosti

Razpoložljiva sredstva VŽU 2012
Razpis podprograma Comenius
Razpis podprograma Erasmus
Razpis podprograma Leonardo da Vinci
Razpis podprograma Grundtvig
Študijski obiski

Roki za oddajo vlog po posameznih podprogramih v letu 2012

Podprogram - akcije
Rok za oddajo prijave 2012
COMENIUS

Individualna mobilnost učencev
1.12.2011
Nadaljnja izobraževanja in usposabljanja (IST)*
16.1.2012
30.4.2012
17.9.2012
Asistenti (posamezniki in šole gostiteljice)
31.1.2012
Šolska partnerstva
21.2.2012
Regio partnerstva
21.2.2012
Pripravljalni obiski
Odprt rok, najmanj 20 delovnih dni pred začetkom mobilnosti.
ERASMUS

Intenzivni jezikovni tečaji Erasmus (EILC)
3.2.2012
Intenzivni programi (IP)
9.3.2012
Mobilnost študentov in osebja
9.3.2012
Pripravljalni obiski
Odprt rok, najmanj 20 delovnih dni pred začetkom mobilnosti.
LEONARDO DA VINCI

Mobilnost
3.2.2012
Partnerstva
21.2.2012
Prenos inovacij
2.2.2012
Pripravljalni obiski
Odprt rok, najmanj 20 delovnih dni pred začetkom mobilnosti.
GRUNDTVIG

Nadaljnja izobraževanja in usposabljanja (IST)* 16.1.2012
30.4.2012
17.9.2012
Obiski in izmenjave za osebje v izobraževanju odraslih*
16.1.2012
30.4.2012
17.9.2012
Delavnice 21.2.2012
Učna partnerstva
21.2.2012
Asistenti (posamezniki)
30.3.2012
Projekti prostovoljnega dela starejš 30.3.2012
Pripravljalni obiski
Odprt rok, najmanj 20 delovnih dni pred začetkom mobilnosti.
PREČNI PROGRAM

Študijski obiski*
30.3.2012 in 12.10.2012

* Opomba: prijavni rok je vezan na upravičeno obdobje, v katerem se mobilnost izvede.
© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.