Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

Evropsko jezikovno priznanje 2013


Evropsko jezikovno priznanje za inovativne projekte pri poučevanju in učenju jezikov je nagrada, ki spodbuja nove pobude na področju poučevanja in učenja jezikov, nagrajuje nove tehnike poučevanja jezika, jih promovira in s tem pospešuje dobro prakso. Priznanje je odprto za vse vidike izobraževanja in usposabljanja, ne glede na starost ali uporabljeno metodo in se osredotoča na pospeševanje inovativnosti pri učenju jezikov. S podpiranjem inovativnih projektov na lokalni in nacionalni ravni želi Priznanje dvigniti standarde učenja jezikov v Evropi. Pobudo koordinira Evropska komisija, Priznanje pa podeli posamezna država članica, ki z nacionalnimi žirijami določi podrobne kriterije. Slovenija sodeluje v pobudi že od leta 2002.

Letošnja zaključna slovesnost s podelitvijo priznanj bo v okviru Evropskega dneva jezikov, 26. 9. 2013.

Cilji pobude:

  • Večja osveščenost o pomenu jezikovne raznolikosti v Evropi.
  • Spodbujanje novih tehnik in metod pri poučevanju jezikov, njihovo promocijo in širšo uporabo.
  • Spodbujanje primerov dobre prakse.
  • Spodbujanje zanimanje širše javnosti za izboljšanje jezikovnih spretnosti.

Sodelujejo lahko vsi, ki izvajajo projekt, ki ustreza ciljem pobude. To so lahko organizacije s področja izobraževanja in usposabljanja, lokalne skupnosti, delodajalci, različna društva in združenja.

Prijavi se lahko tekoče ali že zaključene projekte. Do sodelovanja niso upravičeni tisti projekti, ki so v začetni fazi izvajanja. Projekti so lahko nacionalni, regionalni ali izvedeni s podporo programov Evropskih skupnosti ali drugih mednarodnih programov.

Merila za izbor projektov so določena na evropski ravni. V letih 2012/2013 sta evropski prioriteti: »Učenje jezika s pomočjo sodobnih tehnologij« in »Večjezični razredi«. Seveda pa so k razpisu vabljeni tudi vsi tisti projekti, ki ne ustrezajo nobenemu izmed evropskih kriterijev.


Rok oddaje prijav je podaljšan do 5. 6. 2013.


Prijavni obrazec
Merila za pridobitev priznanja in prioritete 2013

Povezave
Evropsko jezikovno priznanje na spletnih straneh EK
Campaign for Early Foreign Language Learning 

Kontakt
Maja Abramič
T: 01-6209-452
E: ejp@cmepius.si

 

© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.