Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

Razpis za zunanje neodvisne ocenjevalce Centra RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS)Splošne informacije

CMEPIUS izvaja dejavnosti nacionalne agencije programov Evropske skupnosti in drugih mednarodnih pobud na področju mobilnosti ter izobraževanja in usposabljanja. Zadolžen je za vodenja določenih aktivnosti programov, ki so mu zaupani, zlasti za pripravo oz. izvedbo razpisov za zbiranje predlogov, izbiro predlogov za sofinanciranje, sklepanje sporazumov o dotacijah, spremljanje projektov, komunikacijo s ciljnimi skupinami/javnostjo in druge podporne aktivnosti.

Predmet razpisa

Objavljamo razpis za zainteresirane posameznike, ki bodo v pomoč CMEPIUS-u pri izvajanju nalog v zvezi z aktivnimi programi. Namen razpisa je vzpostaviti seznam zunanjih neodvisnih ekspertov/ocenjevalcev z dobrim poznavanjem področja izobraževanja in usposabljanja, tako z vidika prakse kot z vidika zakonodaje v evropskem in slovenskem okolju, ter z dobrim poznavanjem projektnega vodenja in izvajanja evropskih / mednarodnih projektov.
Delo ekspertov/ocenjevalcev obsega eno ali več naslednjih nalog:
  • udeležba na usposabljanjih in srečanjih za ocenjevalce v organizaciji CMEPIUS-a;
  • vrednotenje projektnih predlogov, prejetih v okviru razpisov za zbiranje predlogov;
  • spremljanje in vrednotenje: projektnih poročil, izdelkov in rezultatov projektov, druge zadolžitve na področju analize in/ali spremljanja programov in projektov;
  • svetovanje/sodelovanje v posebnih študijah, povezanih s področji delovanja CMEPIUS-a.

Naloga ocenjevalcev bo sodelovanje s CMEPIUS-om pri kakovostnem izvajanju zgoraj navedenih nalog ob upoštevanju ciljev programov, prednostnih nalog in meril, navedenih v razpisih za zbiranje predlogov ter vodnikov in priročnikov, ki bodo na voljo ocenjevalcem.


PRIJAVNICA
Prijavnica je spletna in je dosegljiva tukaj. Vsak zainteresiran kandidat mora izpolniti spletno prijavnico v celoti, jo natisniti, podpisati in jo z obveznimi prilogami poslati na naslov CMEPIUS-a.

ROK PRIJAVE
Razpis določa odprti rok prijave, ki začne teči na dan objave razpisa na spletni strani www.cmepius.si.

Vsi, ki želijo ocenjevati v okviru razpisov za zbiranje predlogov v razpisnem letu 2014, morajo oddati prijavo najkasneje do 3. marca 2014 (datum oddaje na pošti).

Za vsak nadaljnji razpis (Erasmus+ ali drugi) velja, da mora kandidat vlogo za vpis v seznam oddati najkasneje do konca predhodnega koledarskega leta.


Prijavo morajo oddati vsi zainteresirani kandidati, ne glede na to, ali so že kdaj bili uvrščeni na seznam ocenjevalcev CMEPIUS-a.ODDAJA PRIJAVE
Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki (1 originalno podpisan izpolnjen prijavni obrazec), ki jo pošljejo v zaprti ovojnici, z označbo "Razpis za CMEPIUS ocenjevalce" na naslov:
CMEPIUS
Ob železnici 30a
1000 Ljubljana

Razpis za zunanje neodvisne ocenjevalce

Obvezna priloga:
  • Europass življenjepis (več informacij najdete na www.europass.si)


Dodatne informacije
E-pošta: ocenjevalci@cmepius.si
Telefon: +386 1 620 94 77
© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.