Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

Razpis programa Vseživljenjsko učenje za leto 2011


Razpisna dokumentacija

Sklep o ustanovitvi programa Vseživljenjsko učenje SI EN
Poziv k sodelovanju SIEN
Strateške prednostne naloge SI  EN
Nacionalna pravila za prijavitelje SI

Okvirna razdelitev sredstev programa VŽU za razpis 2011

Vodnik za prijavitelje:    I.   Splošne določbe SIEN
                                    IIa.  Podprogrami in akcije SIEN
                                    IIb.  Opisi akcij (fiche) SIEN

Objava razpisa na spletnih straneh Evropske komisije

Informativni dnevi in delavnice Programa VŽU
Status Malte v VŽU Razpisu 2011

Razpisi podprogramov VŽU

Razpis podprograma Comenius 
Razpis Comenius individualna mobilnost učencev 2011
Razpis podprograma Erasmus
Razpis podprograma Leonardo da Vinci
Razpis podprograma Grundtvig
Študijski obiski

Rezultati vseh razpisov za leto 2011

Roki za oddajo vlog po posameznih podprogramih v letu 2011

PODPROGRAM - Akcija
Rok za prijavo 2011
COMENIUS

Individualna mobilnost učencev
01.12.2010
Nadaljnja izobraževanja in usposabljanja (IST)*
14.01.2011
29.04.2011
16.09.2011
Comenius asistenti (posamezniki in šole gostiteljice)  31.01.2011
Šolska partnerstva    21.02.2011
Regio partnerstva    21.02.2011
ERASMUS

Intenzivni jezikovni tečaji Erasmus (EILC)
04.02.2011
Intenzivni programi (IP)   11.03.2011
Mobilnost študentov in osebja    11.03.2011
LEONARDO DA VINCI

Mobilnost
04.02.2011
Partnerstva   21.02.2011
Prenos inovacij    28.02.2011
GRUNDTVIG

Nadaljnja izobraževanja in usposabljanja (IST)*
14.01.2011
29.04.2011
16.09.2011
Obiski in izmenjave za osebje v izobraževanju odraslih*   14.01.2011
29.04.2011
16.09.2011
Delavnice   21.02.2011
Učna partnerstva   21.02.2011
Asistenti (posamezniki)   31.03.2011
Projekti prostovoljnega dela starejših  31.03.2011
PREČNI PROGRAM         

Študijski obiski*  31.3.2011 in 14.10.2011
* Opomba: prijavni rok je vezan na upravičeno obdobje, v katerem se mobilnost izvede


© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.