Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

United World College of the Adriatic/Jadranski zavod združenega sveta (Devin pri Trstu, Italija)


objavlja štipendijo za šolanje:

  • Vpis 2012/2013 (mednarodna matura)

    
UNITED WORLD COLLEGE OF THE ADRIATIC (UWC OF THE ADRIATIC) / JADRANSKI ZAVOD ZDRUŽENEGA SVETA je eden od 13 UWC na svetu s programom mednarodne mature, ki sprejema dijake s celega sveta v tretji in četrti letnik.
    
Pogoji:

  • v šol. l. 2011/2012 vpis v drugi letnik programa gimnazije v Republiki Sloveniji;
  • vsaj prav dober uspeh z odlično/prav dobro oceno pri slovenščini, matematiki in angleščini;
  • aktivno udejstvovanje v obšolskih dejavnostih ter splošna aktivnost in razgledanost;
  • solidno znanje angleškega jezika, ki je učni jezik šole;
  • slovensko državljanstvo.

    
Prijava naj vsebuje:

  • prošnjo s kontaktnimi podatki kandidata (naslov stalnega prebivališča, telefonska številka, elektronski naslov);
  • spričevalo ob zaključku prvega letnika in izpis ocen v tekočem šolskem letu;
  • dokazila o obšolskih dejavnostih;
  • priporočila.


Prijavo je potrebno poslati v tiskani obliki s podpisom prijavitelja na naslov:

Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS)
"Razpis UWC"
Ob železnici 16
1000 Ljubljana


Za pravočasno oddano se šteje prijavo, ki je bila oddana po priporočeni pošti na dan roka oddaje do 23.59. ure.

Rok oddaje prijav je 1. junij 2012.


Dodatne informacije dobite na tel. št. 01/6209-452 ali na elektronskem naslovu maja.abramic@cmepius.si.

Pravočasno prijavljeni kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, bodo povabljeni na razgovor (v slovenskem in angleškem jeziku), ki bo potekal predvidoma 11.6.2012 v prostorih CMEPIUSa.


Rezultati razpisa 2012


Na podlagi prejetih vlog in razgovorov s komisijo objavljamo rezulate razpisa za štipendijo na UWC Adriatic v Devinu.

Rezultati selekcij
© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.