Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

Erasmus mobilnost študentov

Evropski program sodelovanja na področju terciarnega izobraževanja študentom ponuja možnost del študijskih obveznosti ali praktično usposabljanje opraviti v eni od sodelujočih držav. Aktivnost je omogočena le študentom, katerih matična institucija sodeluje v Erasmus programu (je pridobila ustrezno Erasmus univerzitetno listino in pridobila sredstva za individualno mobilnost na nacionalnem razpisu).


Cilji mobilnosti za študij

  • omogočiti študentom pridobiti izobraževalno, lingvistično in kulturno iz izkušnje študija v eni od sodelujočih držav;
  • vzpodbujati sodelovanje med institucijami terciarnega sektorja izobraževanja in obogatiti izobraževalno okolje;
  • prispevati k razvoju skupine visoko kvalificiranih, široko razgledanih in mednarodno izkušenih mladih posameznikov bodočih strokovnjakov;
  • olajšati prenos kreditnih točk in priznavanje v tujini opravljenih obveznosti z uporabo ECTS ali kompatibilnega sistema.

Cilj mobilnosti študentov za prakso pa je preživeti v času študija obdobje v podjetju ali podobni organizaciji v drugi sodelujoči državi z namenom, da se posameznik prilagodi potrebam novega evropskega trga dela, pridobi specifične spretnosti in izboljša razumevanje ekonomske in socialne kulture države gostiteljice.


Minimalni pogoji

  • Trajanje študijske mobilnosti: najmanj 3 mesece in največ 12 mesecev.
  • Trajanje mobilnosti z namenom praktičnega usposabljanja: najmanj 3 mesece ali 2 meseca za višje strokovno izobraževanje (»short-cycle«) in največ 12 mesecev.
  • Mobilnost za študij lahko poteka le med dvema nosilkama Erasmus univerzitetne listine (EUC), mobilnost za prakso pa lahko izvajajo le nosilke razširjene EUC.
  • Študenti morajo biti državljani sodelujočih držav v programu VŽU; ali državljani drugih držav, ki so redno vpisani na visokošolske zavode v sodelujoči državi.
  • Za primer mobilnosti za študij, mora biti študent vpisan najmanj v drugi letnik študija.
  • Vsak študent se mora pred odhodom z vsemi vpletenimi dogovoriti glede vsebine obveznosti v tujini:

               - če gre študent na mobilnost za študij, se to zapiše v študijski sporazum,

               - če pa gre študent na mobilnost za prakso, pa mora pred odhodom poskrbeti za pogodbo o namestitvi in pripadajoči dogovor o usposabljanju.

Načeloma velja pravilo, da je status študenta v času izmenjave izenačen s statusom študentov v državi destinaciji. Študent ohrani vse vire štipendiranja iz matične države in ne plača šolnine na instituciji gostiteljici.

Sofinanciranje - Erasmus štipendija

Vsak študent je glede na nacionalna pravila upravičen do pridobitve finančne podpore iz programa Erasmus, do t.i. »Erasmus štipendije«. Erasmus štipendija pomaga kriti dodatne stroške, ki nastanejo zaradi same mobilnosti. Zneski in kriteriji dodelitve sredstev se med leti spreminjajo, zato mora študent vedno najti informacije za ustrezno akademsko leto.

Postopek prijave

Študent najprej preveri, če njegova matična institucija je nosilka EUC in so ji bila za posamezno akademsko leto odobrena sredstva za izvajanje Erasmus aktivnosti individualne mobilnosti. Mesta, dogovorjena s partnerskimi institucijami razpiše matična institucija študenta, ki je odgovorna za celoten postopek izbora, spremljanja študenta in vse pogodbene zadeve med študentom in vpletenimi institucijami.
Za točne informacije, kako Erasmus program poteka na vaši šoli/fakulteti/univerzi in kdaj so roki za prijavo na mobilnost se pozanimajte pri  Erasmus koordinatorjih.


© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.