Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Pošlj prijatelju Tiskalniku prijazno

Sklop 2 – Demokratično delovanje in državljanska udeležba

V tem sklopu se bodo podpirale aktivnosti, ki zajemajo državljansko udeležbo v najvišjem smislu, s posebnim poudarkom na aktivnostih, ki so neposredno povezane s politikami Evropske Unije, in s ciljem konkretnega sodelovanja v postopku oblikovanja politik Evropske Unije na področjih, ki so povezana s cilji programa.
Sklop zajema tudi projekte in pobude s katerimi se razvijajo priložnosti za medsebojno razumevanje, medkulturno učenje, solidarnost, družbeno udejstvovanje in prostovoljstvo na ravni Unije.

Ukrep pobratenja mest

Namen ukrepa je povezovanje raznolikih skupin državljanov iz pobratenih mest okoli tem, ki so v skladu s cilji programa. Namen ukrepa je tudi spodbujati državljansko udeležbo v postopku oblikovanja politik Evropske unije ter ponuditi priložnosti za družbeno udejstvovanje in prostovoljstvo na ravni Evropske unije, s spodbujanjem državljanov na lokalni ravni in ravni Evropske unije k razpravi o konkretnih vprašanjih iz evropske politične agende.

Upravičeni prijavitelji in projektni partnerji

Upravičeni prijavitelji: občine ali njihovi odbori za pobratenje ali druge nepridobitne organizacije, ki zastopajo lokalne organe.

Partnerji: projekt mora vključevati občine iz vsaj dveh držav, ki izpolnjujejo pogoje, od katerih je vsaj ena država članica EU.

Ukrep mrež mest

Evropska komisija podpira razvoj mrež, ki so pomembne za zagotavljanje strukturiranega, intenzivnega in večstranskega sodelovanja in težijo k čim večjemu učinku programa. Pobratenje je močna vez, ki povezuje dve občini, zato je potrebno zmožnost mrež, ustvarjenih z vrsto vezi pobratenja mest, uporabiti za razvoj tematskega in dolgotrajnega sodelovanja med mesti. Mrežno povezovanje med občinami pa je ključnega pomena za omogočanje izmenjave dobrih praks, ki se vežejo na vprašanja skupnega interesa.

Od mrež se pričakuje, da bodo:
•    povezovale vrsto dejavnosti o temi ali temah skupnega interesa, ki se bodo obravnavale v okviru ciljev ali letnih prednostnih nalog programa;
•    imele opredeljene ciljne skupine, za katere so izbrane teme posebno pomembne in ki bodo vključevale člane skupnosti, dejavne na zadevnem področju;
•    podlaga za prihodnje pobude in delovanje med vključenimi mesti v zvezi z obravnavanimi vprašanji ali morebitnimi drugimi vprašanji skupnega interesa.

Upravičeni prijavitelji in projektni partnerji

Upravičeni prijavitelji: občine ali njihovi odbori za pobratenje ali mreže, druge ravni lokalnih/regionalnih oblasti, zveze/združenja lokalnih organov, nepridobitne organizacije, ki zastopajo lokalne organe.

Partnerji: Poleg prijaviteljev so lahko tudi nepridobitne organizacije civilne družbe partnerji v navedenih projektih.

Ukrep projektov civilne družbe

Cilj tega ukrepa je podpreti projekte, ki temeljijo na mednarodnih partnerstvih in mrežah ter neposredno vključujejo državljane in jih združujejo v dejavnostih, ki so neposredno povezane s politikami Evropske, omogoča pa jim tudi konkretno sodelovanje v postopku oblikovanja politik v skladu s cilji programa.  Ukrep vključuje: oblikovanje načrta, svetovanje v pripravljalni fazi in pogajanje o predlogih politike ter zagotavljanje povratnih informacij o ustreznih pobudah, ki se izvajajo. V ta namen bodo z navedenimi projekti državljani pozvani k sodelovanje pri letnih prednostih temah programa na lokalni in evropski ravni ali razpravi o njih.

Projekt civilne družbe mora vključevati vsaj dve od naslednjih treh vrst dejavnosti:
•    spodbujanje družbenega udejstvovanja in solidarnosti
•    zbiranje mnenj
•    prostovoljstvo

Upravičeni prijavitelji in projektni partnerji

Upravičeni prijavitelji: nepridobitne organizacije, vključno z organizacijami civilne družbe, izobraževalnimi, kulturnimi ali raziskovalnimi ustanovami.

Partnerji: lokalne regionalne oblasti, nepridobitne organizacije, vključno z organizacijami civilne družbe, izobraževalnimi, kulturnimi ali raziskovalnimi ustanovami, odbori za pobratenje mest in mrežami.

© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.